Pomer hotovostných rezerv (vzorec, príklad) Vypočítajte CRR

Čo je ukazovateľ hotovostných rezerv (CRR)?

Podiel na celkových vkladoch banky, ktorý je potrebné udržiavať v centrálnej banke príslušnej krajiny, je známy ako pomer hotovostných rezerv a slúži ako prostriedok na kontrolu likvidity v bankovom finančnom systéme.

Zjednodušene povedané, koeficient hotovostných rezerv (CRR) predstavuje určité percento z celkových vkladov banky, ktoré musia byť vedené na bežnom účte v centrálnej banke krajiny, čo by znamenalo, že banka nebude mať prístup k tejto sume peňazí na akúkoľvek obchodnú činnosť alebo hospodársku činnosť.

Vzorec

Povinné minimálne rezervy sa označujú ako výška povinných minimálnych rezerv a na ich vyjadrenie platí vzorec:

Pomer hotovostných rezerv = požiadavka na rezervy * bankové vklady

Vklady bánk budú vo všeobecnosti zahŕňať:

Čistý dopyt a časové záväzky, čo nie je nič iné ako súčet sporiacich účtov, bežných účtov a pevných vkladov, ktoré banka drží.

Rovnica na výpočet pomeru hotovostných rezerv je svojou podstatou dosť jednoduchá.

 • Prvou časťou je požiadavka na povinné minimálne rezervy, ktorú určuje centrálna banka krajiny po zvážení všetkých makrofaktorov, ktoré sa v krajine vyskytujú, a to je miera inflácie, miera výdavkov, dopyt a ponuka tovaru, obchodný deficit atď. .
 • Druhou časťou vzorca je Čistý dopyt a termínované vklady, ktoré si banka požičiava vo forme vkladov. Centrálna banka si rada ponecháva určitú rezervu okrem všetkých bánk na prežitie počas finančnej krízy.

Príklady

Túto šablónu Ratio Excel Reserve Ratio si môžete stiahnuť tu - Šablóna Ratio Excel Reserve Cash Ratio

Príklad č

ABC bank ltd sa registruje ako banka prvýkrát v centrálnej banke. Chce určiť svoju požiadavku na hotovostné rezervy a svoje záväzky z čistého dopytu a času vypočítala ako 1 miliardu dolárov. Ste povinní vypočítať celý ukazovateľ rezervy v hotovosti, pretože minimálna výška rezervy je 5%.

Riešenie:

Centrálna banka určila povinné minimálne rezervy ako 5%. Čisté vklady banky sú 1 miliarda dolárov.

Výpočet rovnice pomeru hotovostných rezerv je možné vykonať nasledujúcim spôsobom -

 • Pomer minimálnych rezerv = Povinnosť minimálnych rezerv * Vklady v bankách
 • = 5% * 1 000 000 000

Pomer rezerv bude

 • Pomer rezerv = 50 000 000.

 Z tohto dôvodu musí banka ABC držať na bežnom účte v centrálnej banke 50 miliónov dolárov.

Príklad č

Ďalej je uvedený výpis z banky RBL bank ltd za dva finančné roky. Všetky nižšie uvedené obrázky sú v crores. Predpokladajme, že záväzky čistého dopytu a času tvoria 45% z celkových pôžičiek a centrálna banka vyžaduje pomer rezerv 4%.

Ste povinní vypočítať pomer hotovostných rezerv pre oba roky.

Riešenie:

Centrálna banka určila povinné minimálne rezervy ako 4%. A čisté vklady banky sú 45% z celkových pôžičiek.

 • Vklady v bankách za marec 2017 = 42 567,85 * 45% = 19 155,33
 • Vklady v bankách za marec 2018 = 53 163,70 * 45% = 23 923,67

Výpočet pomeru hotovostných rezerv k marcu 2017 možno vykonať nasledovne -

 • Pomer minimálnych rezerv = Povinnosť minimálnych rezerv * Vklady v bankách
 • = 4% * 19 155,53

Pomer minimálnych rezerv z marca 2017

 • Pomer rezerv = 766,22

Výpočet pomeru hotovostných rezerv k marcu 2018 možno vykonať nasledovne -

 • Pomer minimálnych rezerv = Povinnosť minimálnych rezerv * Vklady v bankách
 • = 4% * 23 923,67

Pomer minimálnych rezerv z marca 2018

 • Pomer rezerv = 956,95

Príklad č

Ďalej je uvedený výpis z Federal bank ltd za dva finančné roky. Všetky nižšie uvedené obrázky sú v crores. Predpokladajme, že čistý dopyt a časové záväzky tvoria 85% a 90% celkových pôžičiek a centrálna banka vyžaduje pre roky 2017 a 2018 pomer rezerv 5% a 5,5%.

Je od vás požadované, aby ste vypočítali požiadavku na pomer hotovostných rezerv pre oba roky.

Riešenie:

Centrálna banka požaduje, aby miera povinných minimálnych rezerv bola 5% pre rok 2017 a 5,5% pre rok 2018. Čistý vklad banky predstavuje 85%, respektíve 90% pre rok 2017, respektíve 2018 z celkových pôžičiek.

 • Vklady v bankách do marca 2017 = 103561,88 * 85% = 88 027,60
 • Vklady v bankách za marec 2018 = 123525,99 * 90% = 138533,14

Výpočet pomeru hotovostných rezerv k marcu 2017 možno vykonať nasledovne -

 • Pomer minimálnych rezerv = Povinnosť minimálnych rezerv * Vklady v bankách
 • = 5% * 88 027,60

Pomer minimálnych rezerv z marca 2017

 • Pomer rezerv = 4 401,38 crores

Výpočet vzorca na výpočet pomeru hotovostných rezerv z marca 2018 je možné vykonať nasledovne -

 • Pomer minimálnych rezerv = Povinnosť minimálnych rezerv * Vklady v bankách
 • = 5,5% * 111 173,39

Pomer minimálnych rezerv z marca 2018

 • Pomer rezerv = 6 114,54 crores

Relevantnosť a použitie

Keď banky získavajú vklady od verejnosti, hlavným cieľom banky je požičiavať a následne získavať spready. Banky by možno chceli maximalizovať svoje pôžičky, aby maximalizovali svoj zisk a udržali nevyužitú hotovosť v súvahe na minime. Ak je väčšina prostriedkov požičaná a v prípade núdze alebo napríklad pri náhlom zhone s výberom prostriedkov, banky sa budú usilovať splniť svoje záväzky alebo inými slovami splácať.

 Voči týmto vkladom je hlavným účelom CRR zabezpečenie niektorých likvidných peňazí, zatiaľ čo jej sekundárnym cieľom je umožniť centrálnej banke kontrolovať sadzby a likviditu v ekonomike. Úrokové sadzby sa krátkodobo pohybujú hore alebo dole v závislosti od toho, koľko likvidity majú banky k dispozícii na požičanie. Príliš vysoký tok peňazí alebo prudký nárast požičiavania peňazí povedie ku kolapsu sadzieb a príliš malý tok povedie k prudkému zvýšeniu.