Hrubý predaj vs čistý predaj Top 6 rozdielov (s infografikami)

Rozdiel medzi hrubým a čistým predajom

Kľúčový rozdiel medzi hrubým a čistým predajom je ten, že hrubý predaj sa týka celkovej hodnoty predaja uskutočneného spoločnosťou počas obdobia bez úpravy o náklady súvisiace s takýmto predajom, zatiaľ čo čistý predaj sa týka celkovej hodnoty produktu tržby uskutočnené spoločnosťou počas daného obdobia, tj hrubý predaj mínus návratnosť, zľava a príspevky súvisiace s týmto predajom.

Hrubý predaj vs. čistý infografika predaja

Pozrime sa na najvyššie rozdiely medzi hrubým a čistým predajom spolu s infografikami.

Kľúčové rozdiely

Ďalej uvádzame niektoré z hlavných rozdielov:

  • Hrubý predaj spoločnosti sa počíta bez ohľadu na výnosy, zľavy a príspevky spoločnosti súvisiace s týmto predajom. Na druhej strane, čistý predaj spoločnosti sa počíta po zohľadnení všetkých týchto skutočností. Teda vrátenie tovaru zákazníkom v danom období, zľava poskytnutá zákazníkovi z predaja produktu a príplatky súvisiace s chýbajúcim, poškodeným alebo odcudzeným produktom súvisiacim s týmto predajom.
  • Aby sme poznali finančnú situáciu spoločnosti v súčasnosti a pre rôzne rozhodovacie procesy, považuje vedenie a ostatné zainteresované strany spoločnosti vo väčšine prípadov čistý predaj za relevantnejší v porovnaní s hrubým predajom. Čistý predaj vypovedá o čistom predaji, ktorý spoločnosť dosiahla počas obdobia po zvážení odpočtov.
  • Hodnota hrubého predaja bude vždy vyššia alebo rovnaká v porovnaní s čistým predajom spoločnosti počas rovnakého obdobia, pretože sa počíta po odčítaní výnosov, zliav a kvót od hrubého predaja.
  • Na výpočet hrubého predaja sa počet jednotiek predaných počas obdobia vynásobí predajnou cenou za jednotku. Na druhej strane sa čistý predaj spoločnosti počíta odčítaním hodnoty výnosov, zliav a opravných položiek za dané obdobie od hodnoty hrubého predaja v danom období.
  • Čisté tržby závisia od hrubých tržieb, pretože údaj o čistých tržbách sa odvodzuje po úprave hodnoty výnosov, zliav a opravných položiek pre dané obdobie od hodnoty hrubého predaja. Na druhej strane, hrubý predaj je hodnota odvodená od počtu jednotiek predaných počas obdobia vynásobená cenou, za ktorú sa jednotky predajú, ktorá nezávisí od hodnoty čistého predaja.
  • Hodnota celkových čistých predajov spoločnosti počas daného obdobia sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát spoločnosti za dané obdobie. Naproti tomu na druhej strane sa hodnota hrubého predaja nevykazuje nikde v žiadnom z finančných výkazov spoločnosti. Je potrebné podrobne si prečítať poznámky k účtovnej závierke v časti, ktorá obsahuje podrobnosti o čistých predajných činnostiach spoločnosti, aby sa zistil údaj o hrubom predaji za dané obdobie.
  • Napríklad počas finančného roka spoločnosť predá po 1 000 000 kusov produktu za 10 dolárov. Z tohto hodnotného tovaru bolo poškodených 150 000 dolárov, zákazníci spoločnosti vrátili tovar v hodnote 500 000 dolárov a $ 350 000 bolo poskytnutých ako zľava pre zákazníka. V takom prípade sa hodnota hrubého predaja vypočíta vynásobením počtu predaných jednotiek počas daného obdobia cenou, za ktorú sa jednotky predajú, tj 1 000 000 dolárov * 10, čo predstavuje 10 000 000 dolárov.
  • Na druhej strane sa čistý predaj bude počítať odpočítaním výnosov uskutočnených zákazníkom počas daného obdobia, zákazníkovi sa poskytne zľava oproti predaju produktu a opravných položiek týkajúcich sa chýbajúceho, poškodeného alebo odcudzeného produktu spoločnosti súvisiaceho k týmto tržbám z hodnoty hrubého predaja, tj. 10 000 000 - 150 000 dolárov - 500 000 dolárov - 350 000 dolárov, čo predstavuje 9 000 000 dolárov

Porovnávacia tabuľka hrubého a čistého predaja

ZákladHrubý predajČisté tržby
DefiníciaVzťahuje sa na celkovú hodnotu predaja uskutočneného spoločnosťou počas obdobia bez úpravy o náklady súvisiace s týmto predajom.Vzťahuje sa na celkovú hodnotu predaja uskutočneného spoločnosťou v danom období, tj hrubý predaj mínus návratnosť, zľava a príspevky súvisiace s týmto predajom.
Proces rozhodovaniaVäčšinou to nie je relevantné pre rozhodovací proces.Je to jedna z dôležitých vecí pre rozhodovací proces.
Rozdiel hodnotyJeho hodnota bude vždy vyššia alebo rovnaká v porovnaní s čistým predajom.Jeho hodnota nikdy nebude vyššia ako hrubý predaj.
VzorecPočet predaných kusov * Sadzba na jednotkuHrubý predaj - výnosy - zľava - príspevky
ZávislosťČistý predaj závisí od toho.Hrubý predaj na tom nezávisí.
Vykazuje sa vo výkaze ziskov a strátNie sú uvedené vo výkaze ziskov a strát;Vykazuje sa vo výkaze ziskov a strát;

Záver

Hrubý predaj spoločnosti sa počíta ako súčet počtu predaných kusov za dané obdobie a predajnej ceny za jednotku. Pri vrátení tovaru uskutočnenom zákazníkom počas daného obdobia sa zákazníkovi poskytne zľava z predaja produktu a pri výpočte ceny sa neberú do úvahy náhrady súvisiace s chýbajúcim, poškodeným alebo ukradnutým produktom spoločnosti súvisiace s týmto predajom. hrubý predaj.

Na druhej strane čistý predaj závisí od údajov o hrubom predaji. Vypočítava sa tak, že od hodnoty hrubého predaja odpočítame výnosy zákazníka počas daného obdobia, zľavu poskytnutú proti predaju produktu a príspevky súvisiace s chýbajúcim, poškodeným alebo odcudzeným produktom súvisiacim s týmito predajmi.