PRAVÁ funkcia v programe Excel (vzorec, príklad) | Ako používať PRAVÉ v programe Excel

PRAVÁ funkcia v programe Excel

Podobne ako funkcia Left v programe Excel, aj funkcia Right je tiež textová funkcia, ktorá sa používa na určenie počtu znakov od konca reťazca, ktorý je sprava zľava, napríklad ak túto funkciu použijeme ako = RIGHT („ANAND“ , 2) toto nám dá ND ako výsledok, z príkladu vidíme, že táto funkcia berie dva argumenty. PRAVÝ vzorec v programe Excel sa používa na vrátenie posledného znaku alebo znakov v zadanom textovom reťazci na základe zadaného počtu znakov.

SPRÁVNY vzorec v programe Excel

Vysvetlenie

PRÁVO v argumentoch programu Excel:

text:  Textový reťazec obsahujúci znaky, ktoré sa majú extrahovať.

num_chars:  Voliteľné. Počet znakov, ktoré sa majú extrahovať z textu, začínajúc sprava. Predvolená hodnota =

Predvolená hodnota num_chars je 1 a musí byť väčšia alebo rovná nule. Ak je počet_čísiel väčší ako dĺžka textu, funkcia RIGHT Excel vráti celý text. Funkcia RIGHT v programe Excel by sa nemala používať s číslami. Aj keď dokáže vykonať rovnakú operáciu s číslicami ako s textom, vráti nesprávne hodnoty s textom naformátovaným číslom.

Ako používať PRAVÚ funkciu v programe Excel?

PRAVÁ funkcia programu Excel sa väčšinou používa spolu s ďalšími funkciami programu Excel, ako je napríklad VYHĽADÁVANIE, VYHĽADÁVANIE, ZNAČKA, ĽAVÁ atď.

Túto šablónu programu Excel s PRAVOU funkciou si môžete stiahnuť tu - šablónu programu Excel s PRÁVNYMI funkciami
  • VPRAVO v programe Excel sa používa na odstránenie koncovej lomky v adresách URL
  • VPRAVO v programe Excel sa používa na získanie názvu domény z e-mailovej adresy.
  • VPRAVO v programe Excel sa používa pri formátovaní textu
  • VPRAVO v programe Excel sa používa na získanie priezviska
  • VPRAVO v programe Excel sa používa na získanie textu, ktorý sa vyskytuje za konkrétnym znakom.

Príklad č

Predpokladajme, že máte reťazec v A3, ako je zobrazené nižšie, a chcete extrahovať posledné slovo so šiestimi písmenami.

PRAVÝ vzorec v programe Excel môžete použiť na extrahovanie reťazca v formáte A3:

VPRAVO (A3, 6)

Vyššie uvedený PRAVÝ vzorec v programe Excel vráti reťazec

Príklad č

Predpokladajme, že máte v stĺpci zoznam ID, ako napríklad ID2101, ID2102, ID2103 atď., Ako je uvedené nižšie.

V tomto prípade sú skutočné ID posledné štyri číslice, ktoré sú jedinečné, a slovo „ID“ je nadbytočné. Z každého z identifikátorov chcete odstrániť „ID“. Pretože chceme iba posledné štyri číslice, úlohu urobí nasledujúci PRAVÝ vzorec v programe Excel:

VPRAVO (A3, 4)

SPRÁVNY vzorec v programe Excel vráti 2101.

Príklad č

Predpokladajme, že máte 6-miestne číslo (140111) a chcete z tohto čísla extrahovať posledné 3 číslice.

 Na extrahovanie posledných troch číslic môžete použiť nasledujúci PRAVÝ vzorec v programe Excel:

VPRAVO (A4, 3)

Funkcia RIGHT Excel vráti 111.

 Ak však máte namiesto jednoduchého čísla Dátum a chcete extrahovať posledných pár číslic, funkcia PRAVÝ Excel vám nedá presnú odpoveď.

Predpokladajme, že máte náhodný dátum 7. 7. 2018 v bunke A5.

 Chcete extrahovať posledné tri číslice. Skúsme použiť PRAVÝ vzorec v Exceli, ktorý sa používa vyššie

tj PRAVÉ (A5, 3)

 Funkcia RIGHT Excel vráti 293 namiesto 018. Je to tak preto, lebo berie pôvodnú hodnotu dátumu a potom dáva výstup.

Príklad č

Predpokladajme, že máte kombináciu dvoch zvierat oddelených znakom „,“ a medzerou, ako je to znázornené nižšie.

Teraz chcete extrahovať priezvisko. Môžete to urobiť pomocou SPRÁVNEHO vzorca v programe Excel:

PRAVÉ (A4, DĹŽKA (A4) - NAJDETE („“, A4))

NÁJDETE („“, A4)

nájde miesto, kde sa vyskytuje priestor. To sa vráti 5. Môžete tiež použiť „,“ pre prísnejšie vyhľadávanie.

LEN (A4)

vypočíta dĺžku reťazca „Pes, vlk“ a vráti hodnotu 9

LEN (A4) -FIND (“”, A4)

vráti pozíciu priestoru sprava. Vráti sa 4.

PRAVÉ (A4, DĹŽKA (A4) - NAJDETE („“, A4))

vráti štyri písmená vpravo od reťazca A4.

Výstupom pre PRAVÝ vzorec v programe Excel bude „Vlk“.

Príklad č

Predpokladajme, že máte dvojrozmerné údaje, napríklad dĺžku x šírku, v jednej bunke, ako je to znázornené nižšie.

Teraz chcete z danej dimenzie extrahovať iba šírku. Pre 1. dimenziu môžete použiť PRAVÝ vzorec v programe Excel:

PRAVÉ (B4, LEN (B4) - (NÁJDETE („x“, B4) + 1))

Pozrime sa podrobne na SPRÁVNY vzorec v programe Excel:

NÁJDETE („x“, B4)

dá umiestnenie „x“ v bunke. Vráti sa 9.

NÁJDETE („x“, B4) + 1

pretože za znakom „x“ nasleduje medzera, môžeme pridať jeden, aby sa medzera vynechala. Vráti sa 10.

LEN (B4)

vráti dĺžku reťazca.

LEN (B4) - (FIND („x“, B4) + 1)

vráti počet znakov, ktoré sa vyskytnú po „x“ +1.

PRAVÉ (B4, LEN (B4) - (NÁJDETE („x“, B4) + 1))

vráti všetky znaky vyskytujúce sa na jednom mieste po „x“.

Vyššie uvedený PRAVÝ vzorec v programe Excel vráti hodnotu „150 stôp“. Môžete presunúť kurzor a získať výsledok aj pre ostatné bunky.

Príklad č

Predpokladajme, že máte zoznam e-mailových adries a chcete získať názvy domén z týchto e-mailových ID.

Nasledujúci PRAVÝ vzorec v programe Excel môžete použiť na extrahovanie názvu domény pre prvú e-mailovú adresu.

VPRAVO (C3, LEN (C3) - NÁJDETE („@“, C3))

NÁJDETE („@“, C3)

nájde v reťazci miesto, kde sa „@“ vyskytuje. Pre C3 sa vráti 7.

LEN (C3)

dá dĺžku reťazca C3. Vráti sa 17.

LEN (C3) - NÁJDETE („@“, C3)

bude dávať počet znakov, ktoré sa vyskytujú napravo od „@“. Vráti sa 10.

VPRAVO (C3, LEN (C3) - NÁJDETE („@“, C3))

dá posledných 10 znakov z C3.

Vyššie uvedený SPRÁVNY vzorec v programe Excel vráti hodnotu „amazon.com“.

Podobne to môžete urobiť aj pre zvyšok buniek.

Príklad č. 7

Predpokladajme, že máte nejaké adresy URL a chcete z nich odstrániť poslednú opačnú lomku.

V programe Excel môžete použiť nasledujúci PRAVÝ vzorec:

= DOĽAVA (C3, LEN (C3) - (PRAVÁ (C3) = ”/”))

PRAVÉ (C3) = ”/”

PRAVÁ funkcia Excel má predvolenú hodnotu jednej, tj poslednej hodnoty. Ak je posledným znakom lomka „/“, vráti sa hodnota TRUE else FALSE. Tieto hodnoty PRAVDA a NEPRAVDA sa zmenia na 1 a nulu.

LEN (C3) - (PRAVÝ (C3) = ”/”))

Ak je posledným znakom lomka „/“, jeden sa odčíta od dĺžky reťazca. To znamená, že posledný znak je vynechaný, ak je to „/“.

= DOĽAVA (C3, LEN (C3) - (PRAVÁ (C3) = ”/”))

Vráti prvých n počet znakov, ako je určené vyššie uvedenou syntaxou. Ak existuje lomka „/“, posledný znak sa vynechá, inak vráti celý reťazec.

Podobne to môžete urobiť aj pre zvyšok buniek.

Na čo treba pamätať

  • Táto funkcia sa používa na získanie znakov vyskytujúcich sa napravo od určeného miesta
  • Ak sú požadované znaky vľavo, použije sa funkcia LEFT.
  • Num_chars musí byť väčšie alebo rovné nule. Ak je počet_čísiel väčší ako nula, zobrazí sa #VALUE! chyba.
  • Funkcia RIGHT Excel vráti celý text, ak je počet_číselných znakov väčší ako dĺžka textu.
  • Ak je argument num_chars vynechaný, bude mať predvolenú hodnotu 1.