Koncové odkazy v programe Excel 2 metódy prerušenia externých odkazov v programe Excel

Ako prerušiť externé odkazy v programe Excel?

V pracovnom hárku programu Excel existujú dve rôzne metódy prerušenia externých odkazov. Prvou metódou je kopírovanie a vkladanie ako hodnotová metóda, čo je veľmi jednoduché a druhá metóda je trochu iná, musíte prejsť na kartu DATA a kliknúť na položku Upraviť odkazy a nájdete možnosť prerušenia odkazu.

2 rôzne metódy na prerušenie externých odkazov v programe Excel

Metóda č. 1 - Kopírovanie a prilepenie ako hodnoty

Teraz prilepte ako hodnoty.

Tu vidíte, že táto hodnota neobsahuje žiadne odkazy. Ukazuje iba hodnotu.

Metóda č. 2 - Karta Upraviť možnosti

Druhá metóda je trochu iná. Prejdite na kartu ÚDAJE a kliknite na položku Upraviť odkazy.

Teraz uvidíme nižšie dialógové okno.

Tu vidíme všetky dostupné externé odkazy. Môžeme aktualizovať hodnoty, open-source súbor a mnoho ďalších vecí. Okrem toho všetkého môžeme tieto odkazy aj prerušiť.

Kliknite na odkaz prerušenia.

Hneď ako kliknete na Prerušiť odkaz, zobrazí sa dialógové okno nižšie.

Keď v Exceli prerušíte externý odkaz, nebudeme môcť vzorce obnoviť. Po zrušení odkazu teda nemôžeme akciu vrátiť späť. Je to na rozdiel od našej metódy Pate Special.

Ak chcete prerušiť všetky odkazy naraz, musíte vybrať všetky odkazy a kliknúť na tlačidlo Zrušiť odkazy.

Dôležité informácie / h3>

  • Mať odkazy na externé zdroje v programe Excel je nebezpečná vec.
  • Po zrušení odkazu v programe Excel nemôžete akciu vrátiť späť.
  • Používanie súboru * .xl pokryje všetky druhy prípon súborov.