Formátovanie telefónnych čísel v programe Excel | Ako vyčistiť a formátovať telefónne číslo?

Ako formátovať telefónne čísla v programe Excel?

Formátovanie telefónneho čísla v programe Excel znamená zmenu vzhľadu telefónneho čísla bez zmeny samotného čísla. Pomáha nám transformovať telefónne číslo, ktoré je ľahšie čitateľné a lepšie pochopiteľné.

Existujú dva spôsoby formátovania telefónneho čísla v programe Excel:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku.
  2. Na karte Stuha v programe Excel.

Naučme sa formátovanie telefónneho čísla v programe Excel pomocou niekoľkých príkladov.

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu Formátovanie telefónnych čísel v programe Excel - Formátovanie šablóny v telefóne Excel

Príklad č. 1 - Formátovanie telefónneho čísla na PSČ + 4

Máme údaje o telefónnom čísle zamestnanca spoločnosti XYZ, ktorá je k dispozícii vo všeobecnom číselnom formáte. Tu budeme musieť tieto údaje transformovať do ľahko zrozumiteľnej podoby.

Kroky na formátovanie telefónneho čísla v aplikácii Excel v tejto podobe:

Krok 1 - Údaje niektorých telefónnych čísel v inom formáte sú uvedené nižšie:

Krok 2 - Teraz kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a dostanete zoznam položiek

Krok 3 - Kliknutím na možnosť Formátovať bunky naformátujte číslo,

Krok č. 4 - Po kliknutí na bunku formátu v programe Excel sa znova zobrazí zoznam, ako je to znázornené na obrázku

Krok 5 - Teraz v zozname kliknite na Špeciálna možnosť,

Krok č. 6 - Kliknite na špeciálnu možnosť a znova získate súbor možností

Krok č. 7 - Teraz kliknite na PSČ + 4 a potom stlačte tlačidlo OK, aby ste dosiahli výsledok po formátovaní, ako je znázornené na obrázku.

Teraz sa naučme niekoľko ďalších príkladov s viacerými kritériami.

Príklad č. 2 - Formátovanie telefónneho čísla na čitateľné telefónne čísla

Máme údaje o telefónnom čísle zamestnanca spoločnosti XYZ, ktorá je k dispozícii vo všeobecnom číselnom formáte. Tu budeme musieť tieto údaje transformovať do ľahko zrozumiteľnej podoby.

Kroky na formátovanie telefónneho čísla v programe Excel v tejto podobe:

Krok 1 - Údaje niektorých telefónnych čísel v inom formáte sú uvedené nižšie:

Krok 2 - Teraz kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a dostanete zoznam položiek

Krok 3 - Kliknutím na možnosť Formátovať bunky Excel naformátujte číslo,

Krok č. 4 - Po kliknutí na bunku formátu sa znova zobrazí zoznam, ako je to znázornené na obrázku

Krok 5 - Teraz v zozname kliknite na Špeciálna možnosť,

Krok č. 6 - Kliknite na špeciálnu možnosť a znova získate súbor možností

Krok č. 7- Teraz vyberte zo zoznamu možnosť „Voľba telefónneho čísla“, ako je to znázornené na obrázku

Krok 8 - Teraz stlačte tlačidlo OK, aby ste dosiahli výsledok po formátovaní, ako je znázornené na obrázku

Príklad č. 3 - Formátovanie telefónneho čísla na číslo sociálneho zabezpečenia

Máme údaje o telefónnom čísle zamestnanca spoločnosti XYZ, ktorá je k dispozícii vo všeobecnom číselnom formáte. Tu budeme musieť tieto údaje transformovať do ľahko zrozumiteľnej podoby.

Kroky na formátovanie telefónneho čísla v programe Excel v tejto podobe:

Krok 1 - Údaje niektorých telefónnych čísel v inom formáte sú uvedené nižšie:

Krok 2 - Teraz kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a dostanete zoznam položiek

Krok 3 - Kliknutím na možnosť Formátovať bunky naformátujte číslo,

Krok č. 4 - Po kliknutí na bunku formátu sa znova zobrazí zoznam, ako je to znázornené na obrázku

Krok 5 - Teraz v zozname kliknite na Špeciálna možnosť,

Krok č. 6 - Kliknite na špeciálnu možnosť a znova získate súbor možností

Krok 7 - Teraz vyberte zo zoznamu možnosť „Číslo sociálneho zabezpečenia“, ako je to znázornené na obrázku

Krok 8 - Teraz stlačte tlačidlo OK, aby ste dosiahli výsledok po formátovaní, ako je znázornené na obrázku

Príklad č. 4 - Formátovanie telefónneho čísla na PSČ + 4, čitateľné telefónne číslo a číslo sociálneho zabezpečenia

Máme údaje o telefónnom čísle zamestnanca spoločnosti XYZ, ktorá je k dispozícii vo všeobecnom číselnom formáte. Tu budeme musieť tieto údaje transformovať do ľahko zrozumiteľnej podoby.

Kroky na formátovanie telefónneho čísla v programe Excel v tejto podobe:

Krok 1 - Údaje niektorých telefónnych čísel v inom formáte sú uvedené nižšie:

Krok 2 - Teraz kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a dostanete zoznam položiek

Krok 3 - Kliknutím na možnosť Formátovať bunky naformátujte číslo,

Krok č. 4 - Po kliknutí na bunku formátu sa znova zobrazí zoznam, ako je to znázornené na obrázku

Krok 5 - Teraz v zozname kliknite na Špeciálna možnosť,

Krok č. 6 - Kliknite na špeciálnu možnosť a znova získate súbor možností

Krok č. 7 - Teraz kliknite na PSČ + 4 / telefónne číslo / číslo sociálneho poistenia podľa požiadaviek a potom stlačte tlačidlo OK, aby ste dosiahli výsledok po formátovaní, ako je znázornené na obrázku.

Na čo treba pamätať 

Pri formátovaní telefónnych čísel v programe Excel si musíme pamätať niekoľko vecí:

  1. Musíme si uvedomiť aktuálny formát bunky.
  2. Maliar formátov skopíruje rovnaké formátovanie do inej bunky.