PRACOVNÝ DEN v programe Excel (vzorec, príklad) | Ako používať funkciu Workday?

Funkcia WORKDAY v programe Excel je dátumová funkcia, ktorá sa používa na výpočet pracovného času nasledujúceho po danom počte dní od dátumu začatia. Táto funkcia má voliteľný argument pre sviatky, ktoré, ak nie sú poskytnuté, automaticky považujú víkendy, ktoré sú sobotou a nedeľou za sviatky a počíta nadchádzajúci pracovný deň po danom počte dní, spôsob použitia tejto funkcie v programe Excel je nasledovný = WORKDAY (dátum začiatku, dni, sviatky), prvé dva argumenty sú povinné, argument pre sviatky je však voliteľný.

Funkcia WORKDAY v programe Excel

Funkcia Workday je v programe Excel kategorizovaná ako funkcia Dátum / čas, ktorá vracia dátum po alebo pred zadaným počtom pracovných dní okrem víkendov a sviatkov.

Pracovný deň v programe Excel je veľmi efektívna funkcia, ktorá sa používa na výpočet pracovných dní, termínov splatnosti, prípravy Ganttovych diagramov programu Excel, plánovania pracovných dní, výpočtu počtu pracovných dní zamestnanca a ďalších finančných analýz.

Vzorec WORKDAY v programe Excel

Vzorec WORKDAY v programe Excel je nasledovný

Argumenty použité pre vzorec WORKDAY v programe Excel.

start_date: je dátum, od ktorého chceme začať. Je to povinné pole

days: it is the number of working day before or after the start_date. Táto hodnota môže byť záporná alebo kladná. Po odovzdaní zápornej hodnoty vráti WORKDAY v programe Excel dátum vloženia a ak je hodnota kladná, poskytne budúci dátum.

Prázdniny: Toto je voliteľné pole a odovzdáva sa, keď chceme vylúčiť sviatky alebo víkendy. Môže byť zadaná ako jedna alebo viacnásobná hodnota rozsahu.

Ako používať funkciu WORKDAY v programe Excel?

Je to veľmi jednoduché a ľahko použiteľné. Pochopme fungovanie funkcie WORKDAY na niekoľkých príkladoch.

Túto šablónu programu Excel WORKDAY Function si môžete stiahnuť tu - Šablóna programu Excel WORKDAY Function

Príklad č

Príklad č

Zvážte nasledujúci scenár, keď spoločnosť dostala objednávku na výrobu strojného zariadenia a pridelený tím zahájil projekt v stanovený dátum a predpokladá sa, že výrobný proces bude trvať 35 dní, ďalej spoločnosť cez víkendy nepracuje. a sviatky. Vzhľadom na tieto premenné musíte vypočítať predpokladaný dátum dokončenia projektu.

Počiatočný dátum je v bunke B2 a počet produkčných dní je v bunke B3 a sviatky s ich dátumami sú v rozsahu D2: E11

Na výpočet predpokladaného dátumu dokončenia budeme používať funkciu Workday a vzorec WORKDAY bude:

= WORKDAY (B2, B3, E2: E11)

Počiatočným dátumom je hodnota dátumu v bunke B2, počet dní v bunke B3 a sviatky E2: E1

Príklad č

Predpokladajme, že máme dátum a chceme sériu po sebe nasledujúcich dátumov v bunkách susedných riadkov nižšie, s výnimkou dní pracovného pokoja, ktoré sú iba od pondelka do piatku. Predpokladajme, že v bunke B2 máme začiatočný dátum (19. 2. 2018) a chceme dátumy 20. 2. 2018, 21. 2. 2018 ... atď. Chceme vylúčiť dátumy ako 24.2.2018, 25.2.2018, ktoré sú víkendy a chceme všetky dátumy aktuálneho mesiaca.

Budeme používať funkciu Workday a dni budú 1, pretože chceme pridať dni za sebou a bez zadania posledného argumentu, ktorý je voliteľný a je určený na sviatky.

Vzorec WORKDAY teda bude

= WORKDAY (B2,1)

Aplikovanie vzorca WORKDAY na ďalšie bunky, ktoré máme,

Vzorec WORKDAY vrátil všetky dátumy okrem víkendov aktuálneho mesiaca.

Ako vidíme vyššie, funkcia Workday zanedbala dni (24.2.2018, 25.2.2018), ktoré boli víkendy.

Príklad č

Predpokladajme, že máme v stĺpci uvedený zoznam dátumov Pracovných dní a chceme zistiť, či je daný dátum sviatkom. Chceme vrátiť „Pracovný deň“, ak je dátum pracovným dňom, a „Sviatok“, ak je dátum sviatkom. Zoznam sviatkov a ich dátumy sú uvedené v rozmedzí D3: E4.

Prázdniny:

Opäť použijeme funkciu Workday in excel a vzorec WORKDAY v exceli bude,

= AK (PRACOVNÝ DEŇ (A2-1,1, $ E $ 3: $ E $ 4) = A2, „Pracovný deň“, „Sviatok“)

Formula WORKDAY (A2-1,1), vráti rovnaký dátum, pretože odčítame dátum a znova pridáme dátum. Máme teda rovnaký dátum, ak je výstup rovnaký ako daný dátum, ide o pracovný deň, pretože sviatky sú vynechané vzorcom WORKDAY.

Aplikácia vzorca WORKDAY v programe Excel na ďalšie bunky, ktoré máme,

Príklad č

 Predpokladajme, že máme dané dva dátumy a medzi týmito dvoma danými dátumami musíme vygenerovať 10 náhodných dní okrem víkendov, ktorými sú sobota a nedeľa. Uvedené dátumy sú:

V takom prípade na generovanie náhodných pracovných dní použijeme funkciu RANDBETWEEN a funkciu WORKDAY.

Vzorec WORKDAY bude

= WORKDAY (RANDBETWEEN ($ B $ 2, $ B $ 3) -2,1)

Odčítame mínus dva, aby sme nezískali náhodný pracovný deň vyššie alebo ekvivalentný hodnote dátumu ukončenia.

Aplikáciu vzorca WORKDAY v programe Excel v iných bunkách máme

Výkon:

Na čo treba pamätať

  1. V prípade, že si chceme prispôsobiť víkendy (iné ako sobota a nedeľa), musíme použiť funkciu WORKDAY.INTL.
  2. Ak zadáme tretí argument funkcii WORKDAY pre sviatky ako rozsah, je nevyhnutné, aby sme ho odovzdali ako absolútnu hodnotu, pretože hodnota rozsahu sa môže zmeniť, keď použijeme rovnaký vzorec WORKDAY na ďalšie bunky v hárku.
  3. Funkcia Workday generuje chybu #VALUE, keď dátum začiatku alebo niektorá z hodnôt uvedených v rozsahu dovolenky nie sú platnými dátumami alebo ak argument daného dňa nie je číselný.
  4. Ak je začiatočný dátum neplatný, funkcia WORKDAY vygeneruje #VALUE! Chyba.

  1. Keď použijeme funkciu WORKDAY, je potrebné, aby sme zadali dátum začiatku alebo sviatky ako odkaz na bunku s hodnotou dátumu namiesto toho, aby sme ich zadali ako textovú hodnotu do úvodzoviek, pretože program Excel môže nesprávne interpretovať hodnoty dátumu. Namiesto priameho použitia dátumu ako textovej hodnoty by sme teda mali na zadanie dátumu v programe Excel použiť funkciu DATE, aby program EXCEL mohol vždy chápať ako hodnotu dátumu.