KOMBINOVAŤ v programe Excel | Ako používať kombinovanú funkciu programu Excel? (Príklad)

KOMBINOVAŤ v programe Excel

Funkcia COMBIN v programe Excel je tiež známa ako kombinovaná funkcia, ktorá sa používa na výpočet počtu možných kombinácií pre dve dané čísla. Táto funkcia má dva argumenty, jeden je zvolené číslo a číslo, napríklad ak je číslo 5 a zvolené číslo je 1 potom existuje celkom 5 kombinácií, takže dá 5 ako výsledok.

Syntax

Poznámka

Pomáha odvodiť také kombinácie, ako je uvedené vyššie. Počet kombinácií je nasledovný, kde number = n a number_chosen = k:

Parametre

Má dva povinné parametre, tj číslo a number_chosen.

Povinný parameter:

  • číslo: číslo by malo byť väčšie alebo rovné nule tiež by malo byť väčšie alebo rovné number_chosen.
  • number_chosen: Je to počet položiek v každej z kombinácií a musí byť väčší alebo rovný nule.

Ako používať funkciu COMBIN v programe Excel?

Pochopme fungovanie funkcie COMBIN v programe Excel na niektorých príkladoch. Môže sa použiť ako funkcia pracovného hárka a ako funkcia VBA.

Túto šablónu programu COMBIN Function Excel si môžete stiahnuť tu - šablónu programu COMBIN Function Excel

Príklad č

Pre ľubovoľných 6 objektov (napr. A, b, c, d, e, f) existuje 15 rôznych kombinácií 2 objektov.

Sú to:

A dá sa ľahko vypočítať pomocou funkcie COMBIN nasledovne:

= KOMBINOVAŤ (6,2)

získa 15 kombinácií

Príklad č

Predpokladajme, že dostaneme desať čísel od 1 do 10 ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

Teraz poďme pomocou funkcie COMBIN vypočítať počet kombinácií bez opakovaní pre ďalšie počty objektov prevzaté zo sady 10.

Výstup COMBINU sa zobrazuje v stĺpci výsledkov.

Príklad č

Pozrime sa teraz, ako môžeme túto funkciu používať v každodennom živote. Predpokladajme, že tam je 20 zamestnancov a chceme ich spárovať do dvojčlenných tímov. Pomocou funkcie COMBIN vidíme možné dvojčlenné tímy, ktoré je možné zostaviť z 20 zamestnancov.

= KOMBINOVAŤ (20, 2)

výstup bude 190

Príklad č

Tentokrát považujte týchto 5 objektov za a, b, c, d a e. A pre každú z nich vezmite pár, ako je uvedené nižšie. Teraz určte možné kombinácie ručne a pomocou aplikácie COMBIN v programe Excel samostatne, ako je uvedené v tabuľkách nižšie.

Ručný výpočet možných kombinácií takto:

Najskôr bez opakovania urobte kombináciu s A, ako je uvedené v prvom stĺpci, s B, ako je uvedené v stĺpci 2, a potom s C, ako je uvedené v stĺpci 3, a nakoniec s D, ako je uvedené v stĺpci 4.

Teraz vypočítajte každú možnú kombináciu pomocou = COMBIN (K17, K18).

Dostaneme 10:

Príklad č

Kombináciu v programe Excel je možné použiť ako funkciu VBA.

Čiastková funkcia ()

Dim dblCombin As Double // deklaruje premennú ako double

dblCombin = Application.WorksheetFunction.Combin (42, 6) // uložiť kombináciu v programe Excel o / p do premennej dblcombin

Msgbox (dblCombin) // Vytlačí možné kombinácie výstupu v okne Správa.

Koniec pod

Výstup 5245786“ sa vytlačí v okne so správou.

Na čo treba pamätať

  • Argumenty, ktoré obsahujú desatinné hodnoty, sa skrátia na celé čísla.
  • Ak zadané číslo nemá číselnú hodnotu, funkcia COMBIN vráti #HODNOTU! Chyba.
  • Ak zadaná number_chosen nie je číselná hodnota, funkcia COMBIN vráti #HODNOTU! Chyba.
  • Chyba # ČÍSLO - Vyskytne sa, keď je hodnota alebo akýkoľvek argument mimo jeho obmedzenia.
    • zadaný argument čísla je menší ako 0;
    • Zadaný argument number_chosen je menší ako 0 alebo je väčší ako argument number.