Funkcia vyhľadávania v programe Excel (vzorec, príklady) Ako použiť?

Funkcia Excel SEARCH

Funkcia vyhľadávania v programe Excel je kategorizovaná pod textové alebo reťazcové funkcie, ale výstup vrátený touto funkciou je celé číslo, funkcia vyhľadávania nám poskytne pozíciu podreťazca v danom reťazci, keď dáme parameter polohy, z ktorej sa má vyhľadávať, takže tento vzorec zaberá tri argumenty, jeden je podreťazec, jeden je samotný reťazec a jeden je pozícia na začatie vyhľadávania.

Funkcia SEARCH je textová funkcia, ktorá sa používa na vyhľadanie umiestnenia podreťazca v reťazci / texte.

Funkciu SEARCH je možné použiť ako funkciu pracovného hárka a nerozlišuje sa v nej veľkosť písmen.

HĽADAŤ vzorec v programe Excel

Ďalej je uvedený vzorec VYHĽADÁVANIA v programe Excel

Vysvetlenie

Funkcia Excel SEARCH má tri parametre dva (find_text, within_text) sú povinné parametre a jeden (start_num) je voliteľný.

Povinný parameter:

 • find_text: find_text označuje podreťazec / znak, ktorý chcete vyhľadať v rámci reťazca, alebo text, ktorý chcete vyhľadať.
 • within_text: . Kde sa nachádza váš podreťazec alebo kde vykonávate text hľadania.

Nepovinný parameter:

 • [START_NUM]: od miesta, kde chcete spustiť vyhľadávanie v rámci texte v Exceli. ak je vynechané, SEARCH to považuje za hľadanie 1 a hviezdičiek od prvého znaku.

Ako používať funkciu vyhľadávania v programe Excel? (s príkladmi)

Funkcia SEARCH je veľmi jednoduchá a ľahko použiteľná. Poďme pochopiť fungovanie funkcie VYHĽADÁVANIE na niekoľkých príkladoch.

Túto šablónu programu Excel pre vyhľadávanie nájdete tu - Šablóna programu Excel pre vyhľadávanie

Príklad č

Vykonajme jednoduché vyhľadávanie „dobrého“ podreťazca v danom texte alebo reťazci. Tu sme hľadali dobré slovo pomocou funkcie HĽADAŤ a vráti dobré umiestnenie v dobrom slove.

= SEARCH („Dobré“, B6) a výstup bude 1.

A predpokladajme, že sú tu nájdené dve zhody, potom SEARCH v programe Excel vám dá prvú hodnotu zhody, ak chcete iné dobré umiestnenie, potom stačí použiť = SEARCH („Dobré“, B7, 2) [start_num] ako 2, potom vám dá umiestnenie hodnoty druhej zhody a výstup bude 6.

Príklad č

V tomto príklade odfiltrujeme meno a priezvisko od celého mena pomocou programu SEARCH in Excel.

Pre krstné meno = DOĽAVA (B12, SEARCH (”“, B12) -1)

Pre priezvisko = PRAVÉ (B12, LEN (B12) -HĽADAŤ („“, B12))

Príklad č

Predpokladajme, že existuje skupina ID a musíte zistiť _ umiestnenie v rámci ID. Potom použite jednoducho VYHĽADÁVANIE Excelu na vyhľadanie „_“ umiestnenia v ID.

= SEARCH (“_” , B27 ) a výstup bude 6.

Príklad č

Poďme pochopiť fungovanie VYHĽADÁVANIA v programe Excel so zástupnými znakmi.

Zvážte danú tabuľku a vyhľadajte ďalších 0 v texte A1-001-ID

A počiatočná pozícia bude 1 potom = výstup VYHĽADÁVANIA („?“ A I8, J8, K8) bude 3, pretože „?“ zanedbajte jeden znak pred 0 a výstup bude 3.

Výsledok vyhľadávania A pre druhý riadok v rámci danej tabuľky v rámci B1-001-AY

Bude 8, ale ak pri hľadaní použijeme „*“, dá vám 1 ako výstup umiestnenia, pretože zanedbá všetky znaky pred „A“ a výstup bude 1 = SEARCH („*“ & I9, J9).

Podobne pre „J“ 8 pre = SEARCH (I10, J10, K10) a 7 pre = SEARCH („?“ & I10, J10, K10).

Podobne pre štvrtý riadok bude výstup 8 pre = SEARCH (I11, J11, K11) a 1 pre = SEARCH („*“ a I11, J11, K11)

Na čo treba pamätať

 • Nerozlišuje sa veľkosť písmen
  • Považuje Tanuj a Tanuj za rovnakú hodnotu, čo znamená, že nerozlišuje čiernobiele malé a veľké písmená.
 • Povolené sú aj zástupné znaky, tj. „?“ Vlnovka „*“ a „~“.
  • "?" sa používa na vyhľadanie jedného znaku.
  • „*“ Sa používa pre postupnosť zhôd.
  • Ak skutočne chcete vyhľadať „*“ alebo „?“ potom použite znak „~“ pred znakom.
 • Vráti #HODNOTU! Chyba, ak sa v inside_text nenájde žiadny zodpovedajúci reťazec.

Predpokladajme, že v príklade uvedenom nižšie hľadáme podreťazec „a“ v stĺpci „ Názov“, ak bude nájdený, vráti umiestnenie v rámci názvu, inak spôsobí chybu #HODNOTA, ako je uvedené nižšie.