Pomer účtov k účtom (definícia, príklady) Ako vypočítať?

Definícia pomeru kniha k účtu

Pomer rezervy k vyúčtovaniu označuje hodnotu nových objednávok prijatých podnikom na jeho výrobky a služby v danom období oproti fakturácii vykonanej za tovary a služby poskytované v rovnakom časovom období.

Vzorec pomerov kniha k účtu

Pomer Book-to-Bill, tiež známy ako BB ratio, sa počíta takto:

Pomer book-to-bill = objednávky prijaté / dokončené objednávky fakturované

Na výpočet pomeru Book-to-Bill je teda hodnota prijatých nových objednávok vydelená hodnotou fakturácie vykonanej pre dokončené objednávky v rovnakom období.

Ako to funguje?

Pomer BB označuje mieru dopytu a ponuky pre podnik alebo priemysel. Pomer väčší ako jedna naznačuje, že spoločnosť prijíma nové objednávky a tým zvyšuje dopyt. Na druhej strane, pomer menej ako jeden naznačuje, že dopyt po produktoch a službách spoločnosti klesá.

Inými slovami, pomer väčší ako jedna naznačuje, že dopyt po výrobkoch je väčší ako ponuka a vedenie môže zvážiť zvýšenie rýchlosti výroby. Na druhej strane, ak je pomer menší ako jedna, znamená to, že ponuka je viac ako dopyt, a vedenie môže zvážiť zníženie výroby.

Príklady výpočtu pomeru medzi knihami a účtami

Pozrime sa na niekoľko príkladov, aby sme lepšie pochopili pomer.

Príklad č

Výrobná spoločnosť získala za mesiac objednávku 10 000 kusov, z čoho spoločnosť za tento mesiac vyexpedovala a vyfakturovala 8 000 kusov

Teraz,

  • = 10 000/8 000
  • = 1,25

Ukazuje to, že spoločnosť má zvýšený dopyt po svojich výrobkoch oproti svojim skorším objednávkam, čo je pre spoločnosť dobré.

Príklad č

Existuje spoločnosť, ktorá vyrába elektronické jednotky. Za mesiac získala 100 nových objednávok, zatiaľ čo zaúčtovala 120 objednávok (vrátane niektorých objednávok z predchádzajúceho mesiaca).

Teraz,

  • = 100/120
  • = 0,83

Ukazuje to, že spoločnosť má znížený dopyt po svojich výrobkoch, čo je pre spoločnosť negatívnym faktorom, pretože jej kapacita je vyššia ako dopyt. Taktiež za každý dolár fakturovaný spoločnosťou boli v priebehu mesiaca rezervované iba objednávky v hodnote 0,83 USD.

Faktory, ktoré ovplyvňujú pomer medzi knihami a účtami

Nasledujú faktory, ktoré ovplyvňujú pomer knihy k faktúre:

  • Zníženie celkového dopytu po výrobkoch v priemysle: Je možné, že celkové odvetvie utrpelo v dôsledku sezónnych faktorov a dopyt po výrobkoch klesá pre celé odvetvie. Zníži to pomer pre priemysel.
  • Uzamknutie spoločnosti alebo štrajk v spoločnosti: Je možné, že spoločnosť nemohla dokončiť čakajúce objednávky z dôvodu štrajkov zamestnancov v továrni. Znížilo by to hodnotu fakturovaných objednávok a poškodilo by to pomer knihy k faktúre.
  • Negatívna publicita spoločnosti: Obraz spoločnosti niekedy klesá kvôli niektorým nepriaznivým správam zverejneným proti nej. Za takýchto okolností môže spoločnosť dostať menej nových objednávok. Bude to mať negatívny dopad aj na spoločnosť. Na druhej strane, ak niečo funguje v prospech dobrého mena spoločnosti, potom sa zvýši dopyt a budú sa prijímať nové objednávky, čo povedie k lepšiemu pomeru.
  • Porucha strojov a zariadení spoločnosti: Produktivita spoločnosti môže byť ovplyvnená, keď dôjde k poruche v jej výrobných závodoch. Povedie to k nižším dokončeným objednávkam a pomer bude mať negatívny dopad.

Záver

Pomer kniha-k-zmenke je pre investorov kritickým pomerom. Je to tak preto, lebo analýzou pomeru môžu vyhodnotiť, či má spoločnosť dobré vyhliadky alebo nie, pretože sa očakáva, že spoločnosť s vyšším pomerom bude mať v nasledujúcich obdobiach významnejší predaj.

Poskytne investorom tiež predstavu, že spoločnosť efektívne dokončuje svoje objednávky a efektívne tak využíva svoje kapacity.