Top 10 najlepších kníh o podielových fondoch WallstreetMojo

Najlepšie knihy o podielových fondoch 

1 - Zdravý rozum v podielových fondoch

2 - Podielové fondy pre figuríny

3 - Bogle o podielových fondoch

4 - Kniha podielových fondov

5 - Príručka odvetvia podielových fondov

6 - Kniha Podielové fondy pre začiatočníkov (Investičná séria 3)

7 - Investície pre začiatočníkov

8 - Malá kniha o investovaní zdravého rozumu

9 - Tisícročný sprievodca úspechom v investovaní do podielových fondov

10 - Sprievodca podielovým fondom pre začiatočníkov

Každý jednotlivec alebo firma ochotná investovať do podielových fondov musí mať dôkladné znalosti o podielových fondoch a globálnych finančných trhoch všeobecne. Ľudia, ktorí majú väčšie know-how o týchto trhoch, by zarobili lepšie. Pravdepodobne je to pravda, bez ohľadu na akékoľvek riziko na trhu podielových fondov, väčšie znalosti o investíciách a o tom, ktoré akcie podielových fondov treba brať do úvahy, spolu s dobre informovaným a usilovným investovaním; väčšie a relevantné informácie vám pomôžu pri lepšom rozhodovaní.

V nasledujúcich častiach nájdete 10 najlepších kníh o podielových fondoch spolu s ich hlavnými odbermi a recenziami. Každý investor alebo nadšenec podielových fondov si musí zobrať všetky spomínané knihy, prečítať si ich pozorne a strategicky uplatniť poznatky. Po absolvovaní všetkých týchto kníh určite treba byť svedkom významného rozdielu v investičnej schopnosti ich podielových fondov.

Teraz, bez prílišného objasnenia, poďme na to.

# 1 - Zdravý rozum v podielových fondoch

Nové imperatívy pre inteligentného investora

Autori: John C. Bogle a David F. Swensen

Tento spoľahlivý zdroj identifikuje základy investícií do podielových fondov v existujúcich nepriaznivých podmienkach na trhu a ponúka vynikajúce rady pri vývoji vynikajúceho investičného portfólia.

Recenzia knihy o podielovom fonde

Táto najlepšia kniha podielových fondov je vytvorená tak, aby mala na pamäti začínajúcich čitateľov, ktorí buď nemajú žiadne vedomosti o investíciách do podielových fondov, alebo majú len malé know-how v oblasti týchto investícií. Toto je úplne prvá kniha, ktorú musí mnoho investorov podielových fondov absolvovať pred inteligentným investovaním do týchto druhov finančných nástrojov. Štýl písania je mimoriadne prístupný a priamy s pôsobivým prejavom zdravého rozumu a jednoduchosti, čo vysvetľuje výhody vysoko diverzifikovaného investičného portfólia.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy podielových fondov

 • Vytvoril známy odborník z odvetvia podielových fondov John C. Bogle
 • Ilustruje večné základy investícií, ktoré sú použiteľné na všetkých druhoch trhov
 • Rozkopáva regulačné a štrukturálne zmeny v priemysle globálneho podielového fondu.
<>

# 2 - Podielové fondy pre figuríny

Umiestňovanie investičného portfólia pre rast

Eric Tyson

Potrebný zdroj pre zdravé investovanie. Táto špičková kniha podielových fondov je napísaná v pomerne jednoduchom anglickom jazyku pre začínajúcich investorov, aby jasne pochopili základné pojmy odvetvia podielových fondov a zároveň ich pripravili na prevzatie výzvy strategického investovania do priestoru podielového fondu a dosahovania udržateľných dlhodobých ziskov.

Recenzia knihy o podielovom fonde

Prajete si vybrať tie správne akcie pre investíciu do množstva akcií, táto kniha je určite pre vás a verte mi, že by ste nikdy nechceli začať nové investície pred prečítaním knihy, ak ju prejdete iba raz. Kniha obsahuje množstvo najnovších investičných rád o podielových fondoch a podrobnú pomoc od priekopníka v investovaní alebo od autora, ktorá maximalizuje vaše šance na úspech a zabráni vám dostať sa do nesprávnych investičných pascí.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy o podielových fondoch

 • Poskytuje rýchlu, ľahkú a nadštandardnú podporu pri výbere najlepších podielových fondov a poskytuje impozantnú pomoc pri údržbe a zostavovaní portfólia spoločnosti pri jedinečnom hodnotení výkonnosti fondu.
 • Ilustruje podrobné vysvetlenie cenných papierov obchodovaných na burze a podrobné vysvetlenie daňových zákonov, ktoré majú vplyv na investície fondu
 • Táto najlepšia kniha podielových fondov tiež určuje proces hodnotenia rôznych techník investovania fondov.
<>

# 3 - Bogle o podielových fondoch:

Nové perspektívy pre inteligentného investora (Wiley Investment Classics)

Podrobná analýza investícií do podielových fondov

Autor: John C. Bogle

Táto najlepšia kniha o podielových fondoch by mala byť na vašom študijnom stole s každým investorom, ktorý sa usiluje prečítať si celé investičné koncepcie podielových fondov, ktoré obsahuje táto kniha. Bogle, kniha investičných spoločností podielových fondov, je povinná prilákať aj špičkových investičných odborníkov, okrem začiatočníkov v oblasti investícií, prostredníctvom dobre navrhnutej titulnej stránky, podrobného indexu a mnohých príkladov týkajúcich sa mnohých priemyselných odvetví.

Recenzia knihy o podielovom fonde

Klasická kniha investícií do podielových fondov je inteligentne navrhnutá tak, aby predefinovala pojmy investovania do podielových fondov. Toto písmo ponúka čitateľovi príležitosť stať sa priekopníkom v investovaní do podielových fondov a strategicky určiť a vybrať najvýkonnejšie investície do podielových fondov, ktoré majú byť zahrnuté do portfólia investora. Autor poskytuje dobre štruktúrované pokyny týkajúce sa investičných mylných predstáv a reality takýchto investičných príležitostí spolu s vrstvami vytrvalosti a vytrvalosti, ktoré vyústili do tohto vynikajúceho produktu. Vášnivý čitateľ by ľahko vybral rozdiely medzi vyváženými fondmi, peňažným trhom, dlhopismi, kmeňovými akciami a tým, prečo je akýkoľvek submisívne riadený indexový cenný papier atraktívnou investíciou v porovnaní s cenným papierom kontrolovaným stranou, ktorá robí vypočítané pohyby na konkrétne fondy, segmenty,a celková ekonomika. Autor odhaľuje realitu sebectva, priemerný výkon a reklamu a zdôrazňuje najčastejšie chyby, ktorých sa investori vo všeobecnosti dopúšťajú.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy o podielových fondoch

 • Vyhodnocuje riziká aj návratnosť investícií do podielových fondov
 • Preštudujte si techniku ​​výberu zo štyroch základných typov fondov
 • Vyberte nízkonákladovú a spoľahlivú investičnú stratégiu
 • Rozlišujte medzi skutočnými a klamlivými falošnými reklamami a dávajte pozor na nevýhody

Získajte kópiu tejto ohromujúcej práce na teórii a investovaní podielových fondov, ktorá ilustruje správnu techniku ​​investovania do týchto fondov s odborným výhľadom tohto lídra v tomto odbore.

<>

# 4 - Kniha podielových fondov:

Ako investovať do podielových fondov a bezpečne zarábať vysoké miery návratnosti

Stratégia investovania do podielových fondov s istotou

Alan Northcott

Obnova koncepcií podielových fondov so silným zameraním na poskytovanie investičného poradenstva, ktoré obsahuje minimálne riziko a vysoké výnosy. Očakáva sa, že podielové fondy prinesú výhody diverzifikácie spojené s odborným riadením. Táto špičková kniha podielových fondov poskytuje podrobné vysvetlenie výhod a nevýhod investícií podielových fondov spojené s rizikami spojenými s týmito finančnými nástrojmi.

Recenzia knihy o podielovom fonde

Každý, kto sa potrebuje dostať k základom investícií do podielových fondov, musí zvážiť, že si túto knihu prejde aspoň raz, a som si istý, že čitateľ by nebol sklamaný. Tieto prostriedky nie sú poistené ani zaručené žiadnou vládnou inštitúciou alebo FDIC. Bez ohľadu na to, ako nakupujete podielové fondy od akejkoľvek znárodnenej banky, pri investovaní do podielových fondov môže dôjsť k strate peňazí. Ďalej existuje viac ako 10 000 podielových fondov na prijímanie investičných rozhodnutí. Hlavným dôvodom pre investorov, ktorí investujú do podielových fondov, je to, že s týmito investíciami je spojené iba obmedzené riziko, a teda obmedzené výnosy. Keďže investorský korpus v týchto fondoch je strategicky distribuovaný s cieľom zvýšiť diverzifikáciu s cieľom minimalizovať riziko a maximalizovať výnosy.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy o podielových fondoch

 • Postupné vysvetlenie dosiahnutia ziskovosti prostredníctvom investícií s minimálnym rizikom a maximálnymi výnosmi
 • Čitateľ sa dozvie o druhoch podielových fondov, ktoré generujú zdravé výnosy s nízkym rizikom
 • Porovnanie rizík pri iných druhoch investícií s investičnými rizikami podielových fondov
 • Poskytovanie správnych aj nesprávnych techník investícií okrem ich príslušných výsledkov spolu so stratégiou alokácie aktív, vytváraním a aktiváciou vlastného účtu online. Poskytuje tiež metódu určovania, kedy predať akýkoľvek cenný papier, a spôsob premeny týchto príležitostí na hotovosť.
<>

# 5 - Príručka odvetvia podielových fondov:

Komplexný sprievodca pre investičných profesionálov

Biblia na uskutočňovanie profesionálnych investícií do podielových fondov

Lee Gremillion

Táto najlepšia kniha podielových fondov poskytuje pozoruhodné a rozsiahle znalosti a informácie o podielových fondoch, ich druhoch každému prispievateľovi z odvetvia, kandidátom na obchodné školy, študentom vysokých škôl a všetkým ostatným účastníkom, ktorí majú veľký záujem o odvetvie podielových fondov. Kniha ďalej ilustruje zložitosti pozoruhodného priemyslu v ľahšej podobe.

Zainteresovaných investorov zvyčajne priťahuje prvok, ktorý tieto fondy poskytujú regulačnú ochranu, významné investičné alternatívy, pohodlie, likviditu, jednoduchú diverzifikáciu a profesionálne riadenie. Populárna príručka o priemysle podielových fondov pokrýva všetky tieto koncepty a ciele týkajúce sa rôznych funkcií, ktoré sa dosahujú v každodennej prevádzke v globálnom priemysle podielových fondov.

Recenzia knihy o podielovom fonde

Príručku o priemysle podielových fondov možno považovať za dôkladné preštudovanie témy, ktorá určite priláka nováčikov, ako aj odborných investičných profesionálov. Táto kniha poskytuje hĺbkovú analýzu všetkých hlavných a vedľajších investičných techník podielových fondov, o ktorých sa predpokladá, že vyvolávajú záujem čitateľov, a zároveň ich povzbudzuje k strategickému investovaniu do týchto finančných nástrojov prijímaním najrôznejších preventívnych opatrení.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy podielových fondov

 • Táto špičková kniha podielových fondov zobrazuje podrobné úlohy, ktoré majú hrať agenti prevodu, distribútori, depozitné banky, depozitné účty, investiční poradcovia, správcovia fondov a niekoľko ďalších externých poskytovateľov služieb.
 • Rôzne typy fondov zamestnané spoločnosťami Lipper, Morningstar a Institute of Investment Company.
 • Implementuje zaťaženie na úrovni štruktúr, back-end zaťaženia alebo front-end zaťaženia.
 • Back-office operácie, ktoré zahŕňajú, výkazníctvo, účtovníctvo, úschovu a vyrovnanie.
 • Analýza front-office operácií, ako je nákup a predaj.

V tejto knihe je možné získať konečné informácie o globálnom priemysle podielových fondov.

<>

# 6 - Kniha Podielové fondy pre začiatočníkov (Investičná séria 3)

Investičné know-how pre začínajúcich investorov v priemysle podielových fondov

Autor: John Border

Markey D, vysoko podporuje túto knihu najlepších podielových fondov za rýchle získanie kontroly nad konceptmi podielových fondov. Podobne autor Cyrus V popisuje, že autor knihy vykonal chvályhodnú prácu pri fragmentácii základných tém do jednoduchších prehľadov, aby mohol ktokoľvek rýchlo pochopiť najtvrdšie koncepty podielových fondov. Ďalej Derrick M, ktorý je známym autorom a pripravuje blogy o osobných financiách, spisy a písma týkajúce sa investovania do podielových fondov, túto knihu tiež schvaľuje.

Recenzia knihy o podielovom fonde

Investor iba pre začiatočníkov zvyčajne vyhľadáva investičné znalosti ľahkým jazykom, ktorý je možné rýchlo pochopiť, a u investora si získa dôveru v začatie svojich investičných testov. Preto, ak niekto hľadá Sväté písmo zamerané na začínajúcich investorov podielových fondov, je to ono. Hľadanie sa tu končí touto knihou, ktorá obsahuje koncepty investovania na globálnych akciových trhoch bez toho, aby ste si museli akcie vyberať sami. Podielové fondy sa tiež považujú za bezpečnejšie nebo v porovnaní s kapitálovými investíciami, ktoré obsahujú väčšie riziká.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy podielových fondov

 • V tejto knihe nájdete techniku ​​otvorenia nového účtu podielového fondu
 • Kľúčové faktory ovplyvňujúce investície do podielových fondov a hlavné techniky pri investovaní do podielových fondov
 • Vykonávanie dômyselných finančných rozhodnutí
 • Princípy vzájomných fondov a mnoho ďalších

Táto najlepšia kniha o podielovom fonde je napísaná v jednoduchom anglickom jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný a ktorý pokrýva všetky základné témy, ktoré vám pomôžu začať.

<>

# 7 - Investície pre začiatočníkov:

Sprievodca pre začiatočníkov o tom, ako zarobiť peniaze investovaním do akcií a podielových fondov

Všeobecné pripomenutie základných informácií o podielových fondoch

Autor: Ryan Smith

Osvedčená technika na zarábanie peňazí prostredníctvom strategických investícií do podielových fondov a akcií.

Recenzia knihy o podielovom fonde

Táto najlepšia kniha podielových fondov poskytuje investorom spoľahlivé koncepty inteligentného investovania do akcií a podielových fondov. Nový investor môže získať kópiu tohto písma a dozvedieť sa tak základné informácie o investovaní na akciovom trhu a v podielových fondoch.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy podielových fondov

 • Ľahko vysvetľuje techniku ​​dlhodobých investícií
 • Poskytuje know-how o diverzifikácii portfólia
 • Rýchle zarábanie z rôznych investícií
 • Technika zarábania peňazí prostredníctvom dividend z akcií
 • Vysvetľuje význam trhového indexu
 • Ilustruje podrobnosti o podielových fondoch
 • Opisuje analýzu podielových fondov
<>

# 8 - Malá kniha o investovaní zdravého rozumu:

Jediný spôsob, ako zaručiť spravodlivý podiel na výnosoch z akciových trhov

Iba osvieženie investičných konceptov podielových fondov

Autor: John C. Bogle

Zaručená metóda dosiahnutia špičkových výnosov na trhoch s akciami.

Recenzia knihy o podielovom fonde

Toto písmo je možné považovať za skratku na získanie zdravého rozumu v podielových fondoch a investovaní do akcií.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy podielových fondov

 • Všetkým veľkým aj malým investorom sa odporúča, aby si preštudovali túto knihu
 • Jednoduchý spôsob, ako získať iba minimálne vedomosti o investovaní do akcií, a určite nie pre skúsených investorov do akcií
<>

# 9 - Tisícročný sprievodca úspechom v investovaní do podielových fondov:

Kľúčové veci, ktoré potrebujete vedieť pri investovaní do podielových fondov

Definitívny sprievodca investovaním do podielových fondov

Autor: Jeremy Kho

Poskytuje postupné informácie o investíciách do akcií a podielových fondov od základov

Recenzia knihy o podielovom fonde

Investície do podielových fondov si vyžadujú základné znalosti o akciovom trhu a tejto knihe sa dá dôverovať.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy podielových fondov

 • Túto knihu musí mať každý investor, ktorý je ochotný naučiť sa priaznivé spôsoby dosiahnutia výrazných úspor, zarábania ďalších príjmov a dôchodkového plánovania
 • Postupná technika analýzy súboru vysokých a nízkych výnosov, ktoré vytvárajú investičné možnosti
<>

# 10 - Sprievodca začiatočníckym podielovým fondom:

Všetko, čo treba vedieť, aby ste mohli začať investovať do podielových fondov

Kompletná analýza celkového investičného procesu v podielových fondoch a akciách

Ross Cameron

Táto kniha je opäť len pre začiatočníkov a ja ju nenavrhujem pre nadšencov investovania do akcií

Recenzia knihy o podielovom fonde

Začínajúci investori, ktorí nevedia o podielovom fonde ani o iných investíciách do akcií, musia mať na stole kópiu tejto knihy.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej knihy podielových fondov

 • Predtým, ako sa začínajúci investor obráti na ľubovoľného investičného poradcu alebo banku, musí prostredníctvom tejto knihy získať základné znalosti o investíciách
 • Poskytuje triky, ako sa vyhnúť nákladným prostriedkom a skutočným nákladom na tieto prostriedky
<>