Nákup majetku vs Nákup na sklade Top 7 najlepších rozdielov

Rozdiel medzi nákupom majetku a nákupom zásob

V prípade nákupu majetku kupujúci kupuje konkrétne aktíva a konkrétne pasíva spoločnosti, ktorú chce, a nedochádza k prevodu obchodného vlastníctva, zatiaľ čo v prípade nákupu akcií je kupujúci povinný prevziať všetky aktíva a pasíva predávajúcej spoločnosti a dochádza k úplnému prevodu obchodného vlastníctva.

Fúzie a akvizície, ktoré tiež odkazujú na anorganický rast, sú nákup a predaj spoločností, ktoré majú svoje vlastné výhody. Pri akejkoľvek transakcii zlúčenia alebo splynutia a akvizície majú vlastník a investori na výber, či uskutočnia transakciu pri kúpe majetku, alebo pri kúpe kmeňových akcií spoločnosti. Kupujúci aktíva, ktorý je nadobúdateľom, a predávajúci aktíva, ktorý je cieľovým subjektom, môže mať svoje vlastné dôvody a vysvetlenia, aby sa rozhodol pre jeden alebo druhý typ transakcie.

 • Transakcia nákupu majetku, pri ktorej kupujúci kupuje jednotlivé aktíva spoločnosti, ako sú goodwill, inventár zariadení atď. Aktíva oceňujú odborníci na oceňovanie, ktorých menuje spoločnosť. V rámci tejto metódy však môžu zmluvné strany diskutovať o tom, ktoré aktíva nadobudnúť a ktoré pasíva prevziať, čo robí metódu štruktúrovanejšou a je zložitejšia, pretože prebieha viac mimoburzových vyjednávaní a niekedy sa transakcia nezruší úplne, pretože strany nedosahujte po vzájomnej dohode.
 • Nákup akcií súvisí hlavne s nákupom akcií spoločnosti, v ktorej sa kupujúci stáva vlastníkom spoločnosti. Pri tomto spôsobe nákupu spoločnosť kupuje kmeňové akcie cieľovej spoločnosti, a teda požíva hlasovacie práva a vlastníctvo podniku.

Infografika nákupu majetku a nákupu akcií

Kľúčové rozdiely

 • V rámci transakcie nákupu majetku nedochádza k prevodu vlastníckeho práva k podniku na kupujúceho a predávajúci zostáva v plnom vlastníctve podniku, zatiaľ čo pri spôsobe nákupu akcií sa vlastníctvo podniku prevádza na kupujúceho v prípade, že
 • Transakcia nákupu majetku je vo všeobecnosti celkom jednoduchá a ľahká v porovnaní s transakciou nákupu cenných papierov
 • Pri transakcii nákupu majetku má kupujúci možnosť zvoliť si v súvahe záväzky, ktoré je ochotný niesť. Ale v prípade transakcie nákupu akcií musí kupujúci alebo nadobúdateľ dodržať v súvahe každú zodpovednosť podniku.
 • V rámci transakcie nákupu zásob sa kupujúci môže vyhnúť plateniu dane z prevodu, ale v transakcii nákupu majetku je kupujúci povinný platiť dane
 • V rámci kúpy majetku môže byť goodwill získaný podnikom amortizovaný po dobu piatich rokov, takže z neho môže podnik čerpať daňové výhody, ale nemožno ho vykonať metódou nákupu akcií
 • Kupujúci si môže podľa majetkovej metódy zvoliť, ktorého zamestnanca si musia ponechať, bez toho, aby to malo vplyv na jeho mieru nezamestnanosti
 • Kľúčovou výhodou nákupu majetku pri nadmernom nákupe je, že kupujúci môže získať daňový odpočet za odpisy a amortizáciu majetku, ktorý kúpil.

Porovnávacia tabuľka

Metóda nákupu majetkuMetóda nákupu akcií
Žiadny prevod vlastníctva podnikuÚplný prevod vlastníctva podniku
Podnikateľ si môže podľa tejto metódy uplatniť daňové výhodyPodnikateľ si nemôže týmto spôsobom uplatniť daňové výhody
Menšiu zložitosť tejto metódy môžu mať spoločnosti, ktoré nemusia dodržiavať právne predpisy o cenných papierochPri kúpe spoločnosti je zložitejšia metóda, pretože dodržiavanie právnych predpisov je povinné
Možno bude potrebné znovu dojednať zamestnanecké dohody s kľúčovými zamestnancamiZamestnanecká dohoda nemusí byť znovu dojednaná
Kupujúci má právo zvoliť si riziká a záväzky, ktoré je pripravený niesťV rámci toho musí kupujúci absorbovať všetky riziká a záväzky súvisiace s obchodom
Vlastníctvo podľa tejto metódy sa nestratí a nedochádza k výmene rúkPri tomto spôsobe sa stratí vlastníctvo a dôjde k výmene rúk
Menej rozšírený na trhuNa trhu prevláda viac

Výhody nákupu na sklade

 • Nákup metódou nákupu na sklade šetrí náklady na nákladné precenenie majetku a iných vecí v obchode
 • Kupujúci sa tiež môžu vyhnúť akejkoľvek zodpovednosti za dane z prevodu
 • Častejšie sa používa ako obstaranie majetku a je svojou povahou menej zložitý v porovnaní s nákupom majetku

Výhody nákupu majetku

 • Kupujúci môže získať daňové zvýhodnenie, pretože môže amortizovať goodwill v priebehu rokov
 • Okrem akcií pri kúpe aktíva má kupujúci tendenciu držať sa prehľadu o problémoch, ktoré predstavujú menšinoví akcionári, ktorí odmietajú predať svoje akcie
 • Pri nákupe majetku je kupujúci schopný určiť záväzky, ktoré je ochotný prevziať, a zanechať za sebou ďalšie záväzky. Na druhej strane pri nákupe akcií kupujúci nakupuje akcie v spoločnosti, ktorá môže mať neznáme alebo neisté záväzky.

Záver

V prípade nákupu majetku vs. nákupu na sklade závisí to, či sa má uskutočniť transakcia nákupu majetku alebo metóda akvizície akcií, od cieľov a zámerov spoločnosti a tiež od cieľovej spoločnosti, ktorú nadobúda. Ak má spoločnosť viac záväzkov ako akýkoľvek dobrý hodnotný majetok, je lepšie radšej ísť na nákup akcií ako na nákup majetku. Ale ak má spoločnosť viac záväzkov, ale aktíva, ktoré má spoločnosť v súvahe, sú pre kupujúceho cenné, potom je vhodnejšie ísť na nákup aktív, ktoré z dlhodobého hľadiska prinesie úžitok.

Firmy môžu tiež vyhľadať profesionálnych poradcov, ako sú investiční bankári alebo odborníci na oceňovanie, ktorí majú veľa možností pre spoločnosti, ktoré hľadajú anorganický rast vo svojom odbore alebo tiež chcú úplne vstúpiť do nového odvetvia. Spoločnosti v súčasnosti hľadajú anorganický rast, aby rozšírili svoje činnosti a využili výhody.