Opčný list (definícia, typy) Prečo spoločnosti vydávajú opčné listy?

Opčný list poskytuje držiteľovi právo kúpiť akcie spoločnosti za vopred stanovenú cenu v konkrétnom časovom období a keď ich vykoná, zakúpi akcie spoločnosti a spoločnosť dostane tieto peniaze. ako svoj zdroj kapitálu.

Význam rozkazu na sklad

Akciový alebo akciový rozkaz je právo kúpiť akcie tohto druhu za určitú cenu a v stanovenej lehote. Platí po určitom čase, ak ich investor neuplatní. Držiteľ má však právo odmietnuť nákup, tj nie je uzamknutý v súvislosti s nákupom zásob.

Investor tu zaplatí nominálnu sumu za nákup zatykača, ktorý mu dáva právo na nákup akcií v budúcnosti. To je dobré pre investora aj pre spoločnosť. Investor zaplatil iba malú čiastku. V budúcnosti sa môže rozhodnúť, či kúpi akcie, v závislosti od výkonnosti spoločnosti. Pre spoločnosť je to dobré, pretože získava ďalší kapitál. Môže tento kapitál použiť na zvýšenie svojich príjmov nasadením kapitálu do ziskových projektov.

Typy opčných listov

# 1 - Rozkaz na volanie

Opčný list je právo kúpiť určitý počet akcií od spoločnosti za určitú cenu s daným časovým obdobím.

# 2 - Putovní príkaz

Opčný list je právo predať určitý počet akcií Spoločnosti za konkrétnu cenu v danom časovom období.

Prečo spoločnosti vydávajú opčné listy?

 • Poskytuje spoločnosti ďalší zdroj kapitálu do budúcnosti. Spoločnosť ho môže vydať, keď sa zdá, že jeho kapitál narúša, ale nevyžaduje okamžitú infúziu kapitálu. Vydajte to preto, aby ste mali dostatok zdrojov kapitálu do budúcnosti.
 • Stock Warrant priťahuje viac investorov a na akcie spoločnosti. Predpokladajme, že akcie spoločnosti sa obchodujú za 500 dolárov a spoločnosť ich vydá za 50 dolárov. Môže to priťahovať investorov, ktorí nemajú dostatok kapitálu na nákup akcií spoločnosti. Môžu si kúpiť opčné listy, aby si zachovali právo na nákup akcií spoločnosti v budúcnosti.
 • Môže si zachovať dobrú vôľu od akcionárov spoločnosti. Spoločnosť by ľahšie presvedčila akcionárov, aby zaplatili povedzme 50 dolárov, než aby zaplatili 500 dolárov. Spoločnosť teda získa svoj kapitál pri zachovaní svojej reputácie u akcionárov.
 • Jeho vydanie s inými finančnými nástrojmi zvýši atraktivitu spoločnosti. Znižuje to tiež náklady na financovanie spoločnosti.
 • Ak držitelia opčných listov uplatnia svoje právo na ich prevod na akcie, zvýši sa tým likvidita akcií spoločnosti na trhu.

Zásluhy

 • Investori sa môžu rozhodnúť ju uplatniť, ak je trhová cena akcií Spoločnosti vyššia ako realizačná cena zatykača. Investori teda dostanú akcie za nižšiu cenu, ako je trhová cena.
 • Dopad efektu zriedenia bude pre akcionárov menší, pretože investori sa môžu rozhodnúť uplatniť svoje opčné listy.
 • Opčné listy slúžia ako alternatívna investícia pre investorov Spoločnosti. Investori, ktorí chcú investovať do spoločnosti, môžu tak urobiť investovaním do opčných listov. Investičné náklady na to sú menšie ako nákup akcií spoločnosti. Trhová cena opčných listov je zvyčajne volatilná ako cena akcií Spoločnosti.

Nevýhody

 • Rovnako ako akýkoľvek iný finančný nástroj, sú náchylné na trhové riziko.
 • Opčné listy sa vydávajú zriedka a len zriedka sa s nimi obchoduje. Investori teda nemajú veľa možností, aby si medzi nimi vybrali a potom mali na trhu dostatok obchodnej likvidity.
 • Držiteľ zatykača nie je akcionárom Spoločnosti, pokiaľ v pravý čas nevyužije svoje právo. Držiteľ teda nemá volebné právo.
 • Musí sa za to zaplatiť určitá suma, o ktorú môže investor prísť, ak si svoje právo neželá. Ak je cena akcie menšia ako realizačná cena v zatykači, akcionár bude „mať peniaze“. Z tohto dôvodu nebude mať zisk z vykonávania práva.
 • Bude to mať vplyv na zriedenie existujúcich akcionárov a tí môžu pozorovať oslabenie trhovej ceny a hlasovacích práv.

Obmedzenie

Aj keď ho vydala spoločnosť, má výhody aj nevýhody, je náchylný na určité obmedzenia.

 • Počet warrantov, akcií vyhradených na uplatnenie warrantu a akcií vyhradených na uplatnenie existujúcich warrantov nesmie presiahnuť viac ako 50% základného imania Spoločnosti.
 • Cenu a čas cvičenia musí stanoviť Spoločnosť. Spoločnosť by mala predvídať čas a množstvo potrebných finančných prostriedkov.
 • Keďže s nimi len ťažko obchodujú a emituje ich niekoľko spoločností, musí sa im poskytnúť lepšia hodnota, aby sa získal záujem investorov.
 • Opčné listy môžu vydávať iba kótované spoločnosti.

Dôležitosť opčných listov

 • Jedná sa o finančný nástroj, ktorý dáva investorovi právo na nákup akcií.
 • Uviedli cvičebnú cenu, čas trvania cvičenia a dátum skončenia platnosti.
 • Investori ho musia kúpiť zaplatením čiastky, ktorá predstavuje určité percento z ceny akcií spoločnosti.
 • Vyprší, ak investor neuplatní svoje právo a stratí svoje pôvodné peniaze investované pri zakúpení warrantu.

Záver

Burzové listy sú finančným nástrojom, ktorý poskytuje investorom príležitosť investovať a Spoločnosti zdroj financovania. V dnešnom svete nie sú veľmi bežné, pretože menej spoločností sa rozhoduje pomocou neho získavať kapitál. Tiež sa s nimi málo obchoduje. Majú tak menšiu likviditu a príťažlivosť medzi investormi. Vzhľadom na ich vlastnosti však môžu byť súčasťou portfólia investora. Investície by sa však mali uskutočňovať usilovne, pretože akýkoľvek iný finančný nástroj je tiež náchylný na riziká.