Rozdiel medzi obchodnou zľavou a hotovostnou zľavou Top 5 rozdielov

Obchodná zľava vs rozdiely v hotovosti

Kľúčovým rozdielom medzi obchodnou zľavou a hotovostnou zľavou je to, že obchodná zľava sa týka zníženia katalógovej ceny známej ako zľava, ktorú umožňuje dodávateľ spotrebiteľovi pri predaji produktu všeobecne v hromadných množstvách príslušnému spotrebiteľovi, zatiaľ čo hotovostná zľava je poskytnutá zľava dodávateľ pri svojich platbách v hotovosti za účelom včasného vymáhania peňažných dlhov, pretože to motivuje kupujúceho k platbe v hotovosti hneď po získaní zľavy, ak zaplatia v stanovenej lehote.

Zľavy sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného styku. Od nepamäti je súčasťou transakcií, ktoré kupujúci ponúkajú, a predávajúci dostávajú buď implicitne, alebo explicitne. Dva také zásadné typy zliav sú:

 • Obchodnú zľavu poskytuje predajca v čase nákupu, aby prilákal zákazníkov a zvýšil predaj. Dôležitejšie je, že predajcovia majú záujem o tých zákazníkov, ktorí majú záujem o nákup hromadného množstva. Pretože je ponúkaná v čase nákupu, často je implicitne súčasťou cien produktov a je zahrnutá v transakcii pred vytlačením fakturačného výpisu.
 • Zľava v hotovosti sa naopak ponúka v čase, keď predávajúci ponúka platby, a počíta sa ako dodatočný odpočet na vytlačenej faktúre. Poskytuje sa za určitých podmienok, ktoré kupujúceho motivujú k tomu, aby veľkú časť platby uhradil vopred a čo najskôr uhradil zvyšné splátky.

Príklad obchodnej a hotovostnej zľavy

Zvážte výrobcu traktorov XYZ a firmu ABC, ktorá od nich traktor kupuje, pričom cena každého traktora je 5,00 000. Za predpokladu, že spoločnosť ABC v rámci ročnej zmluvy kúpi celkovo 50 traktorov, spoločnosť XYZ ponúkne spoločnosti ABC obchodnú zľavu vo výške 10%. Potom

 • Katalógová cena = 5 000 000 * 50 = 2 500 000 000 dolárov
 • Obchodná zľava = 10% = 10% * 2,50,00,000 = 25,00,000 $

Suma splatná podľa faktúry = katalógová cena - zľava

 • = 2,50,00 000 - 25,00 000
 • = 2,25,00 000 dolárov

Spoločnosť ABC bola povinná zaplatiť túto platbu do 90 dní. Predpokladajme, že XYZ v snahe získať predčasnú platbu ponúka spoločnosti ABC ďalšiu zľavu vo výške 3%, ak tieto platby uskutoční do 30 dní. V takom prípade budú výpočty:

 • Splatná suma podľa faktúry = 2,25,00 000 USD
 • Zľava v hotovosti = 3% = 3% * 2,25,00,000 = 6,75,000 $

 • Splatná suma (do 30 dní) = 2,25,00 000 - 6,75 000
 • = 2,18,25 000 dolárov

Upozorňujeme, že k výpočtu obchodnej zľavy dochádza pred vytlačením faktúry, zatiaľ čo predajca ponúka hotovostnú zľavu z poslednej platby. 

Infografika Trade vs. Cash Discount

Kritické rozdiely medzi obchodom a hotovostnou zľavou

 • Obchodné zľavy sa predajcovi zvyčajne ponúkajú ako súčasť zľavovej politiky. Z tohto dôvodu je táto zľava väčšinou zahrnutá v uvedených cenách produktov. Je to v protiklade k hotovostnej zľave, ktorá je ponúkaná nad rámec uvedenej ceny.
 • Obchodná zľava, aj keď sa časť samotného katalógu môže trochu líšiť v závislosti od množstva zakúpeného kupujúcim. Je to preto, lebo hlavným stimulom tejto zľavy je zabezpečiť, aby kupujúci prešiel na hromadné množstvo. Je to situácia prospešná pre obe strany. Pre kupujúcich klesá jednotková cena za množstvo, čo zvyšuje ekonomickú hodnotu medznej užitočnosti. Pretože sa predávajúceho čoraz viac predáva, zvyšuje sa jeho množstvo predané na zákazníka, čo vedie k lepšej priepustnosti a efektívnosti skladu. Teraz by musel platiť menšie náklady na skladovanie a distribúciu.
 • Obchodná zľava je mechanizmus, ktorý používa predávajúci na zabezpečenie toho, že si udrží kupujúceho nielen pri tejto transakcii, ale aj pri budúcich transakciách, vďaka ktorým sa stane opakovaným kupujúcim. Je to hlavne súčasť dlhodobej stratégie, v ktorej chce kupujúci znížiť svoje náklady na distribúciu, marketing, predaj a ďalšie transakčné náklady. Zľava v hotovosti je naopak skôr o tom, ako dostať platby čo najrýchlejšie. Týmto sa chce predajca ubezpečiť, že platby dostane rýchlo, vopred a v plnej výške, a nie na splátky.
 • Pretože je viac kvantitatívnejší ako zameraný na transakčné náklady, ponúkajú ho veľkoobchodníci predovšetkým maloobchodníkom. Existuje menšie kreditné riziko, pretože sa sústreďuje hlavne na vyššiu priepustnosť a opakované obchody pre kupujúcich aj predávajúcich. Maloobchodníci ponúkajú spotrebiteľom hlavne hotovostné zľavy. Veľkosť transakcie je menšia a kreditné riziko je väčšie.
 • Pretože obchodné zľavy sú už obsiahnuté v cenách produktov zobrazených v katalógu, nie sú zaznamenané v knihách. Zľava v hotovosti nie je súčasťou trhových cien a ponúka sa nad rámec. Preto sú zaznamenané v knihách pre predávajúcich aj kupujúcich.
 • Obchodná zľava sa líši podľa produktov a množstva zakúpeného predajcom. Zľava v hotovosti je konkrétnejšia pri načasovaní platieb a splátok. Cieľom je v budúcnosti namiesto splátok získať platbu vopred. Platí pravidlo - čím menej splátok, tým viac je zľava.
 • Obchodná zľava je špecifická pre daný produkt a nie je diskriminovaná na základe platobného mechanizmu. Pretože sa hotovostná zľava viac zameriava na zníženie kreditného rizika a oneskorenie budúcich splátok, ponúka sa iba zákazníkom, ktorí uskutočnia platbu v čase prevzatia, najlepšie v hotovosti.

Porovnávacia tabuľka

Porovnávací základTrhová zľavaZľava v hotovosti 
ZdrojPoskytuje ho predávajúci kupujúcemu pri kúpe tovaru podľa zľavovej politiky.Túto zľavu poskytuje predávajúci kupujúcemu pri uskutočňovaní nákupnej transakcie. Nie je to teda známe vopred, ale rozhodlo sa to viac ad-hoc.
CieľJe to skôr spôsob, ako udržať podnikanie stimulovaním kupujúceho, aby kupoval výrobky vo veľkom množstve a stal sa opakovaným zákazníkom.Je to skôr ako taktika vyjednávania, ktorá motivuje kupujúceho k vykonaniu platby vopred.
Význam Uvedené predajcom ako zníženie trhovej ceny produktu;Poskytnuté predajcom nad rámec fakturovanej ceny na uskutočnenie okamžitých platieb;
Načasovanie Obchodná zľava sa vykoná, keď kupujúci iniciuje nákupnú objednávku.Peňažná zľava sa vykoná, keď kupujúci uskutoční platbu.
Účtovníctvo Obchodná zľava sa nezaznamenáva, pretože splatná suma sa počíta po odpočítaní zľavy od samotnej faktúry.Zaznamenané na strane debetu v pokladničnej knihe

Záverečné zamyslenie

Obe zľavy sú základným typom zliav v obchodných transakciách. Aj keď primárny cieľ je rovnaký, tj prilákať viac zákazníkov a zvýšiť predaj, líšia sa v režime, mechanizme a načasovaní, v akom sú implementované. Dôležitejšie je, že pomáhajú predajcom nielen udržať si zákazníkov, ale aj prijímať platby včas, čím znižujú platobné a kreditné riziko.