Ako používať výber funkcie v programe Excel? (s príkladmi)

Funkcia CHOOSE v programe Excel

Funkcia Choose in Excel sa používa na načítanie hodnoty z daného rozsahu údajov, keď jej poskytneme číslo indexu a začiatočný bod hodnôt. Pre túto funkciu existujú dva povinné argumenty a číslo indexu a prvá hodnota je povinná, zatiaľ čo ďalšie hodnoty sú voliteľné.

Syntax

 

index_num: poloha objektu, z ktorého si môžete vybrať. Je to číslo od 1 do 254. Môže to byť číselná hodnota, odkaz na bunku alebo funkcia poskytujúca číselnú hodnotu, ako napríklad:

 • 5
 • B2
 • RANDBETWEEN (2,8)

hodnota1, [hodnota2], [hodnota3], ...: zoznam údajov, z ktorého je vybratá jedna z položiek. Mala by sa uviesť aspoň jedna hodnota. Môže to byť množina čísel, odkazy na bunky, odkazy na bunky ako polia, text, vzorce alebo funkcie, ako napríklad:

 • 1,2,3,4,5
 • „Nedeľa“, „pondelok“, „utorok“
 • A5, A7, A9
 • A2: A7, B2: B7, C2: C7, D2: D7

Ako používať funkciu VÝBER v programe Excel? (s príkladmi)

Pred použitím funkcie Vybrať v zošite programu Excel si vezmime niekoľko VÝBEROVÝCH príkladov programu Excel:

Túto šablónu programu Excel pre výber funkcií si môžete stiahnuť tu - Šablónu programu Excel pre výber funkcií

Príklad č

Predpokladajme, že máte 6 dátových bodov - 2,3,10,24,8,11 a chcete zvoliť štvrtý prvok, vaša funkcia bude à CHOOSE (4, 2,3,10,24,8,11).

Týmto sa vráti výstup ako 3. Namiesto 4 ako index_value, ak vyberiete A4, vráti 10. Je to preto, že A4 zodpovedá 3 a tretia hodnota v množine údajov je A5, čo je 10.

Príklad č

Môžete si tiež vybrať z množstva hodnôt, nielen z hodnôt. Predpokladajme, že máte v troch stĺpcoch zoznam farieb, zoznam kvetov a zoznam čísel.

Z toho možno budete chcieť zvoliť tretiu hodnotu a v Exceli použijete vzorec Vybrať ako:

= CHOOSE (3, B4: B9, C4: C9, D4: D9)

Treťou hodnotou je zoznam hodnôt (D4: D8 => 8,11,9,11,14,90). Výstupom vyššie uvedenej syntaxe je aj zoznam hodnôt D4: D8.

V jednej bunke však vráti iba jednu hodnotu ako výstup z tohto zoznamu. Tento výber nie je náhodný a závisí od polohy bunky, na ktorú chcete odpovedať. Rovnako ako na predchádzajúcom obrázku, aj v prípade F4 je výstup CHOOSE (3, B4: B9, C4: C9, D4: D9) 8 (= D4). Vo F5 vám ten istý vstup dá 11 (= D5) ako výstup a tak ďalej.

Vyššie uvedený príkaz je možné kombinovať s inými príkazmi, ako sú súčet, priemer, priemer atď. Napríklad SUM (CHOOSE (3, B4: B9, C4: C9, D4: D9)) dá súčet 3. sady hodnoty (D4: D9), ako je uvedené nižšie.

Niekedy je potrebné náhodné zoskupenie údajov, napríklad v prípade klinických štúdií, strojového učenia ako testu a školenia atď. Na zoskupenie údajov je možné použiť aj funkciu CHOOSE v programe Excel. Nasledujúci príklad vysvetľuje, ako ľubovoľne zoskupiť ľubovoľné údaje do rôznych tried.

Príklad č

Predpokladajme, že máte zoznam 20 predmetov a chcete údaje zoskupiť do tried A, B, C a D.

Syntax pre náhodný výber skupín A, B, C a D je uvedená ako:

= VYBERTE (RANDBETWEEN (1,4), „A“, „B“, „C“, „D“)

Vo vyššie uvedenom príkaze je RANDBETWEEN (1,4) funkciou programu Excel na náhodný výber hodnoty od 1 do 4. Tu sa používa ako hodnota indexu. Hodnota indexu bude teda randomizovaná od 1 do 4. Ak je hodnota indexu 1, bude mať hodnotu A; ak je 2, vráti B a tak ďalej.

Podobne môžete údaje klasifikovať do ľubovoľného počtu tried využitím funkcie RANDBETWEEN programu Excel.

Funkciu CHOOSE možno použiť aj na výber dňa / mesiaca z daných údajov. Nasledujúci príklad vysvetľuje, ako extrahovať a vrátiť mesiac od dátumu.

Príklad č

Predpokladajme, že máte zoznam dátumov v 1. stĺpci A3: A14, ako je uvedené nižšie,

a chcete extrahovať mesiac pre druhú hodnotu (A4 tu). Vzorec pre výber v programe Excel bude uvedený ako

= VYBERTE (MESIAC (A4), „Jan“, „Feb“, „Mar“, „Apríl“, „máj“, „jún“, „júl“, „aug“, „sept“, „október“, „nov. ”,” Dec ”)

Vyššie uvedená syntax vráti február.

VYBERTE si funkciu Excel, ktorú je možné prepojiť s inými funkciami, ako je napríklad VLOOKUP, aby ste dosiahli požadovanú hodnotu

Príklad č

Predpokladajme, že máte zoznam ID študenta (B6: B12), ich meno (C6: C12) a známky (D6: D12), ako je uvedené nižšie:

Meno študenta nájdete pomocou zodpovedajúceho ID. Zvolený vzorec v programe Excel na tento účel by bol:

= VLOOKUP (ID, CHOOSE ({1,2}, B6: B12, C6: C12), 2,0)

Ak je ID, ktoré si chceme pozrieť, vo F6, môžete ho nahradiť odkazom na bunku, ako je uvedené nižšie.

Výsledok je „Manish“.

To isté sa dá urobiť aj pri získaní známok študenta pomocou ID / mena nahradením C6: C12 za D6: D12. Takto bude mať výstup hodnotu 56.

Príklad č

Predpokladajme, že máte tri prípady 1,2,3, v ktorých je nárast pre každý prípad odlišný. Teraz chcete, aby ste vybrali prípad a na oplátku dostali aktuálnu hodnotu. Aktuálna suma bude Suma istiny + (Suma istiny * nárast).

Vzorec pre výber v programe Excel bude:

= E6 + (E6 * VLOOKUP (B11, CHOOSE ({1,2}, A6: A8, B6: B8), 2,0))

ktorá v prípade 1. prípadu vráti 1 022 000. Vyššie uvedený príkaz je miernym rozšírením príkazu použitého v príklade 5.

Na čo treba pamätať

 • Hodnota indexu sa môže pohybovať od 1 do 254.
 • Počet hodnôt na výber sa tiež môže pohybovať od 1 do 254
 • Počet poskytnutých hodnôt by mal byť ≥ index_value, tj. Hodnota, ktorú je potrebné zvoliť. Ak je hodnota indexu> počet poskytovaných hodnôt na výber, program Excel zobrazí chybu #HODNOTA
 • Hodnota index_value by mala zodpovedať iba číselnej hodnote, inak spôsobí chybu.