Certifikácia CFA vs licencia série 7 Akú kvalifikáciu si zvoliť?

Rozdiel medzi CFA a sériou 7

CFA alebo Chartered Financial Analyst ponúka CFA Institute a kurz ponúka príležitosti v oblasti správy portfólia, riadenia rizík, konzultantov, výkonných riaditeľov atď. Zatiaľ čo sériu 7 ponúka FINRA a po ukončení tohto kurzu bude mať jednotlivec nárok na registráciu so samoregulačnou organizáciou pre úspešné obchodovanie so všeobecnými cennými papiermi, ktoré zahŕňajú dlhopisy a akcie spoločností.

V tomto komparatívnom článku sa budeme zaoberať skúškou CFA, dôležitým finančným kreditom a licenciou Series 7 , čo je predpoklad stanovený FINRA pre tých, ktorí sa zaoberajú obchodovaním s cennými papiermi. To by malo pomôcť osobám uchádzajúcim sa o tieto dve kvalifikácie urobiť informovaný výber v súlade s ich individuálnou spôsobilosťou a preferenciami.

Čo je to CFA?

Certifikácia CFA (Chartered Financial Analyst) sa považuje za „zlatý štandard“ riadenia investícií a finančnej analýzy, ktorý slúži na overenie odborných znalostí a schopností odborníkov v týchto a príbuzných oblastiach. Tento program, ponúkaný CFA Institute v USA, je nepochybne jedným z najuznávanejších certifikačných programov v oblasti finančníctva, ktorý pomáha odborníkom získať pokročilé schopnosti vo vysoko špecializovaných znalostných oblastiach vrátane správy portfólia, finančnej analýzy a finančného poradenstva.

Má jednu z najnižších pomerov úspešnosti medzi finančnými údajmi, čo ju robí jednou z najťažších na získanie a jednou z najvyhľadávanejších rovnako vo finančnom priemysle.

Čo je licencia série 7?

Hneď na začiatku by malo byť zrejmé, že Series 7 je licencia, na rozdiel od CFA, ktorá znamená certifikáciu. Rozsah a obsah skúšky série 7 sú v porovnaní s CFA určite oveľa obmedzenejšie a sú osobitne zamerané na pomoc osobám zaoberajúcim sa predajom a nákupom finančných produktov získať potrebné vedomosti a zručnosti pre prácu.

Ak sa chcete zúčastniť skúšky série 7, musí byť jednotlivec sponzorovaný členskou firmou FINRA a je tiež nevyhnutným predpokladom účasti na mnohých ďalších skúškach FINRA. Získanie licencie série 7 nie je nikde také ťažké ako získanie CFA Charter, pričom druhá predstavuje charterové znalosti a schopnosti vo finančnej oblasti.

Infografika s certifikátom CFA a licenciou série 7

Pozrime sa na hlavné rozdiely medzi certifikáciou CFA a licenciou Series 7 spolu s infografikami.

Požiadavky na skúšku

Požiadavky na skúšku CFA

Na získanie kvalifikácie pre CFA by kandidát mal mať bakalársky titul (alebo by mali byť v poslednom roku bakalárskeho štúdia) alebo 4 roky odbornej praxe alebo 4 roky vysokoškolského vzdelávania a odbornej praxe spolu.

Požiadavky na skúšku série 7

Jeden by mal byť sponzorovaný spoločnosťou s členom FINRA. To je jediný predpoklad tejto skúšky.

Porovnávacia tabuľka CFA vs Series 7

OddielCFASéria 7
Certifikácia organizovanáCFA je organizovaná Inštitútom CFA Skúšku zo série 7 organizuje FINRA
Počet úrovníCFA: CFA má 3 úrovne skúšky, pričom každá z nich je rozdelená na dve skúškové obdobia (ranné a popoludňajšie)

CFA Časť I: Dopoludňajšie sedenie: 120 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí

Popoludňajšie sedenie: 120 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí

CFA časť II: Dopoludňajšie sedenie: 10 otázok k položke

Popoludňajšie sedenie: 10 otázok o položke

CFA Časť III: Dopoludňajšie stretnutie: Otázky so zostavenou odpoveďou (esej) (zvyčajne medzi 8 - 12 otázkami), s maximálnym počtom 180 bodov.

Popoludňajšie sedenie: 10 otázok o položke

Jedná sa o jednu skúšku podanú v dvoch sekciách s 250 otázkami s možnosťou výberu z viacerých odpovedí plus 10 otázok pred testom (spolu 260 otázok). Uchádzači musia na každom zo skúšok vyskúšať 130 otázok.
Režim / trvanie vyšetreniaCFA:

Na úrovniach CFA časti I, II, III sa konajú ranné a popoludňajšie stretnutia v trvaní 3 hodiny.

Jedná sa o jednu skúšku, ktorá sa podáva v dvoch sedeniach s trvaním každé 3 hodiny (celkové trvanie 6 hodín).
Skúšobné oknoSkúšky na úrovni CFA časť I, II a III sa konajú každoročne prvú júnovú sobotu, skúšku časti I je možné vykonať aj v decembri Môže byť naplánovaný na ktorýkoľvek pracovný deň v rámci 120-denného okna pri prihlásení na skúšku pomocou FINRA.
PredmetyOsnovy obsahu CFA pozostávajú z 10 modulov so zvyšujúcou sa úrovňou náročnosti od skúšky CFA časť I po skúšku časť II a časť III.

Týchto 10 modulov pozostáva z:

* Etika a profesionálne štandardy

* Kvantitatívne metódy

* Ekonomika

* Finančné výkazníctvo a analýza

*Podnikové financie

* Správa portfólia

* Investície do vlastného imania

* Fixný príjem

* Deriváty

* Alternatívne investície

Skúška série 7 pokrýva príslušné oblasti znalostí týkajúce sa piatich základných funkcií hlavného zástupcu pre cenné papiere. Tie obsahujú:

Funkcia 1 : Hľadá obchod pre sprostredkovateľa-sprostredkovateľa prostredníctvom zákazníkov a potenciálnych zákazníkov

Funkcia 2 : Hodnotí ďalšie držby cenných papierov zákazníkov, finančnú situáciu a potreby, finančný stav, daňový stav a investičné ciele

Funkcia 3 : Otvára účty, prevádza aktíva a vedie príslušné záznamy o účtoch

Funkcia 4 : Poskytuje zákazníkom informácie o investíciách a vydáva vhodné odporúčania

Funkcia 5 : Získa a overí nákupné a predajné pokyny zákazníkov, zadá objednávky a nasleduje

Percento úspešnostiCFA 2016 potrebujete CFA úroveň 1 43%, úroveň CFA 2 46% a pre úroveň CFA 3 54%Priemerná úspešnosť skúšky zo série 7 je vyššia ako 70%
PoplatkyPoplatok za CFA je približne 650 - 1380 dolárov vrátane registrácie a vyšetrenia.Skúška zo série 7: 305 dolárov

Februára 2017.

Pracovné príležitosti / názvy pracovných pozíciíJedná sa o pokročilý kredit vo finančnej analýze, ktorý môže pomôcť rozvinúť odborné schopnosti pre správu portfólia, kapitálový výskum a ďalšie zložité oblasti znalostí v oblasti financií. Je vhodný pre profesionálov, ktorí chcú zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti a zlepšiť kariérne vyhliadky na globálnej scéne.

Niektoré z príslušných pracovných rolí zahŕňajú:

Investiční bankári

Správcovia portfólia

Analytici výskumu majetku

Po úspešnom absolvovaní skúšky série 7, čo je vstupná skúška, je jednotlivec kvalifikovaný na registráciu v ktorejkoľvek samoregulačnej organizácii

obchodovať s vopred určenými kategóriami všeobecných cenných papierov vrátane podnikových akcií a dlhopisov, trustov na investovanie do nehnuteľností (REIT), komunálnych cenných papierov, opcií na akcie, indexu a cudzej meny, produktov investičných spoločností alebo variabilných zmlúv, programov priamej účasti a obchodov na burze fondy (ETF) spolu s niekoľkými ďalšími nástrojmi. Pre jednotlivca neexistuje žiadny ďalší kariérny priestor na základe licencie série 7, s výnimkou práce vo funkcii

splnomocneného generálneho zástupcu pre cenné papiere.

Prečo sledovať CFA?  

Earning CFA Charter potvrdzuje, že profesionál je schopný vykonávať komplexné úlohy v rôznych subdoménach financovania, od finančných analýz a správy investícií až po investičné bankovníctvo, výskum a akademikov.

Vylepšenie kariéry je zásadné, pretože CFA môžu preskúmať množstvo globálnych príležitostí v oblasti financií a táto ťažko získaná povesť im môže poskytnúť väčšiu dôveryhodnosť aj v očiach potenciálnych zamestnávateľov. Nefinanční profesionáli môžu mať ako profesionál aj niekoľko potenciálnych výhod, ak získajú chartu CFA.

Prečo získať licenciu série 7?

Licencia série 7 neponúka žiadnu jedinečnú výhodu okrem toho, že slúži ako predpoklad výkonu funkcie generálneho zástupcu pre cenné papiere v súlade s požiadavkami stanovenými FINRA (Úrad pre reguláciu finančného priemyslu).

Toto ich oprávňuje na predaj, nákup alebo získavanie cenných papierov vrátane cenných papierov, dlhopisov, podielových fondov a iných foriem nástrojov. Pre tých, ktorí získajú licenciu série 7, neexistuje žiadny ďalší kariérny priestor, s výnimkou práce v týchto vopred určených rolách.

Záver

Medzi CFA a skúškou Series 7 naozaj nemôže byť porovnanie, pretože obidva ani nereprezentujú certifikačný program. CFA je pokročilý viacúrovňový certifikačný program, ktorý sa považuje za jeden z najprísnejších finančných údajov, ktoré je potrebné získať, a licencia série 7 jednoducho kvalifikuje jednotlivca na obchodovanie so všeobecnými cennými papiermi v mene ktorejkoľvek samoregulačnej organizácie.

CFA je určená pre profesionálov, ktorí plánujú napredovať v kariére a preukázať svoje vedomosti a schopnosti získaním špecializovaného odboru v oblasti financií, zatiaľ čo skúška série 7 je určená iba pre jednotlivcov, ktorí hľadajú licenciu od spoločnosti FINRA ako hlavný zástupca cenných papierov a obchodujú s cennými papiermi na trhu .