Porovnajte dva stĺpce v programe Excel pomocou Vlookup (Nájsť zhody)

HLEDAJTE SI porovnanie dvoch stĺpcov v programe Excel a nájdenie zhôd

Pokiaľ ide o porovnanie jednej veci s inou vo vyhľadávacích funkciách programu Excel, sú králi a VLOOKUP je vzorom domácnosti pre všetkých používateľov aplikácie Excel. Nie veľa z nás používa VLOOKUP v plnom rozsahu, áno, hovorím v plnom rozsahu, pretože v porovnaní s tradičným VLOOKUP existuje oveľa viac a vďaka VLOOKUP môžeme robiť aj veľa ďalších vecí. V tomto článku vám teda ukážeme spôsoby porovnania dvoch stĺpcov údajov v programe Excel pomocou funkcie VLOOKUP v programe Excel.

Porovnanie dvoch stĺpcov v programe Excel pomocou Vlookup (Nájsť zhody)

VLOOKUP je funkcia vyhľadávania používaná na časté načítanie údajov, ale len málo z nás ju používa ako údaje porovnávacieho stĺpca.

Tento VLOOKUP si môžete stiahnuť tu na porovnanie dvoch stĺpcov v šablóne programu Excel - VLOOKUP na porovnanie dvoch stĺpcov v šablóne programu Excel
 • Keď sú údaje o dvoch stĺpcoch zoradené ako nižšie, použijeme VLOOKUP na zistenie, či stĺpec 1 obsahuje stĺpec 2 alebo nie.

 • Musíme sa zhodovať, či „zoznam A“ obsahuje všetky hodnoty „zoznamu B“ alebo nie, čo je možné urobiť pomocou funkcie VLOOKUP. Najskôr otvorte funkciu VLOOKUP.

 • Hodnotou vyhľadávania bude hodnota bunky C2, pretože porovnávame zoznam „Zoznam A“, ktorý obsahuje všetky hodnoty zoznamu „B“, alebo nie, preto vyberte odkaz na bunku C2.

 • Pole tabuľky bude mať hodnoty buniek „Zoznam A“, takže vyberte rozsah buniek od A2 do A9 a urobte to ako absolútny odkaz na bunku.

 • Ďalej nasleduje „Col Index Num“, tj z vybratého poľa tabuľky, z ktorého stĺpca potrebujeme výsledok. Pretože sme vybrali iba jeden stĺpec, náš „Col Index Num“ bude 1.

 • Range Lookup is we are looking for an exact match, so choose FALSE as an argument or you can enter 0 as the argument value.

 • Dobre, vzorec sme skončili, zatvoríme zátvorku a stlačením klávesu Enter dosiahneme výsledok.

Takže všade, kde máme „# N / A“, to znamená, že tieto hodnoty neexistujú v stĺpci „Zoznam A“.

Ale pozrite sa na hodnotu riadku číslo 7 v „zozname B“ na „Mind Tree“, ale v „zozname A“ je rovnakým menom spoločnosti napísaný v plnom znení ako „Mind Tree Software Co.“ (bunka A6). V takýchto prípadoch teda VLOOKUP nemôže nič urobiť.

Čiastočné vyhľadávanie pomocou zástupných znakov

Ako sme videli vyššie, VLOOKUP vyžaduje, aby bola vyhľadávacia hodnota v zozname „Zoznam A“ aj „Zoznam B“ úplne rovnaká. Aj keď je tu nejaký priestor alebo znak navyše, nemôže sa zhodovať s výsledkom. Ale ten istý vzorec VLOOKUP sa môže zhodovať s údajmi v dvoch stĺpcoch, ak poskytneme zástupné znaky pre vyhľadávaciu hodnotu.

Tento zástupný znak je teda hviezdička (*), pričom pri poskytovaní vyhľadávacej hodnoty pred a po vyhľadávacej hodnote je potrebné tento zástupný znak zreťaziť.

Ako vidíte vyššie, spojil som vyhľadávaciu hodnotu so špeciálnym zástupným znakom hviezdička (*) pred a za vyhľadanou hodnotou pomocou znaku ampersand (&).

Teraz dokončite vzorec podľa už zobrazených krokov.

Teraz sa pozrite na výsledky. V predchádzajúcom príklade sme dostali chyby v riadkoch 2 a 7, ale tentokrát sme dostali výsledok.

 • Určite sa pýtate, ako je to možné?
 • Je to hlavne kvôli zástupnému znaku hviezdička (*). Tento zástupný znak zodpovedá ľubovoľnému počtu znakov pre poskytnutú hodnotu. Napríklad sa pozrite na hodnotu, ktorá predstavuje bunku C3, ktorá hovorí „CCD“, a v bunke A5 máme celý názov spoločnosti ako „Coffeeday Global Ltd (CCD)“. Pretože v poli tabuľky máme slovo „CCD“, zástupný znak zhodoval toto skrátené slovo názvu spoločnosti s celým menom spoločnosti v „zozname B“.
 • Podobne v bunke C7 máme názov spoločnosti „Mind Tree“, ale v „zozname A“ (bunka A6) máme celý názov spoločnosti ako „Mind Tree Software Co“, takže v „zozname A“ sú ďalšie znaky. Pretože sme poskytli zástupný znak, zhodoval sa so zvyšnou časťou slova a vrátil úplný výsledok.
 • Poznámka: Táto metóda zástupných znakov nie je odporúčanou metódou, pretože sa môže kedykoľvek pokaziť. Pokiaľ si nie ste istí údajmi, ktoré máte, nepoužívajte ich a spoľahnite sa na ne.

Na čo treba pamätať

 • VLOOKUP sa môže zhodovať, iba ak je vyhľadávanie úplne rovnaké ako v poli tabuľky.
 • Hviezdička so zástupnými znakmi sa môže zhodovať s ľubovoľným počtom znakov, ak je k dispozícii rovnaký reťazec slov s poľom tabuľky.
 • VLOOKUP nemusí nevyhnutne vyžadovať, aby boli všetky hodnoty buniek prehľadne zoradené a usporiadané podľa abecedy.