Cheat Sheet vzorcov programu Excel Zoznam dôležitých vzorcov programu Excel

Excel vzorce pre podvádzací list

Tento článok je ukážkou vzorcov dostupných v programe Microsoft Excel. Rôzne vzorce programu Excel s príslušnými príkladmi sú vysvetlené v článku nižšie. Tento článok Cheat Sheet of Excel Formulas sa zameriava na textové funkcie, štatistické funkcie, funkcie dátumu a času a matematické funkcie a mnoho ďalších.

Ďalej sú vysvetlené rôzne vzorce programu Excel s príslušnými príkladmi.

Túto šablónu vzorcov Excel pre vzorce môžete stiahnuť tu - Šablóna vzorcov Excel pre vzorce

# 1 Textové funkcie v programe Excel

MS Excel ponúka rôzne reťazcové funkcie. Niektoré cheatové listy vzorcov Excel sú uvedené nižšie. Tabuľka obsahuje názov funkcie, význam funkcie, syntax a príklad.

Sr. č Funkcia Význam Syntax Príklad Vysvetlenie
1Ľavá funkcia v exceliVráti zadaný počet znakov zľava od reťazcaLEFT (reťazec, počet_ znakov)= DOĽAVA (B2,1)kde B2 je bunka obsahujúca text.
2Správna funkcia v programe ExcelVráti zadaný počet znakov napravo od reťazcaVPRAVO (reťazec, počet_charakterov)= PRAVÁ (B2,5)kde B2 je bunka obsahujúca text.
3Stredná funkcia v programe ExcelVráti zadaný počet znakov z reťazca začínajúci od danej pozícieMID (reťazec, počiatočná poloha, počet_ znakov)= Stredná (B2; 1,4)kde B2 je bunka obsahujúca text, 1 je východisková pozícia a 4 je počet znakov, ktoré sa majú načítať.
4LENVráti počet znakov v danom reťazciLEN (String_to_be_measured)= LEN (B2)kde B2 je bunka obsahujúca text.
5Spojiť funkcie v programe ExcelZlúči dva dané reťazce a vytvorí jedenCONCATENEATE (String1, String2 ..., StringN)= KONCATENÁT (D2, F2)kde D2 a F2 sú bunky, ktoré sa majú zreťaziť.

Vyššie vysvetlený podvádzací príklad príkladov vzorcov programu Excel je implementovaný v pracovnom hárku programu Excel zobrazenom na nasledujúcej snímke obrazovky.

# 2 Štatistické funkcie v programe Excel

MS Excel ponúka rôzne štatistické funkcie. Niektoré cheatové listy vzorcov Excel sú uvedené nižšie. Tabuľka obsahuje názov funkcie, význam funkcie, syntax a príklad.

Sr. č Funkcia Význam Syntax Príklad Vysvetlenie
1PriemernáVráti priemer zo série zadaných hodnôt= PRIEMER (hodnota1, hodnota 2 ..., hodnotaN)= PRIEMERNÝ (B2: B5)Hodnota1, .., hodnotaN je rozsah hodnôt
2MinVráti minimálnu hodnotu z daného rozsahu buniek.= MIN (hodnota1, hodnota 2 ..., hodnotaN)= MIN (B2: B5)Hodnota1 ..., hodnotaN je rozsah hodnôt
3GrófVráti počet buniek vyhovujúcich daným kritériám rozsahu buniek pracovného hárka.= COUNT (hodnota1, hodnota 2 ..., hodnotaN)= COUNT (B2: B5)Hodnota1 ..., hodnotaN je rozsah hodnôt
4CountaVráti počet neprázdnych buniek zodpovedajúcich daným kritériám rozsahu buniek pracovného hárka.= COUNTA (Hodnota1, Hodnota 2 ..., HodnotaN)= COUNTA (B2: B6)Hodnota1 ..., hodnotaN je rozsah hodnôt
5MaxZlúči dva dané reťazce a vytvorí jeden= MAX (hodnota1, hodnota 2 ..., hodnotaN)= MAX (B2: B5)Hodnota1 ..., hodnotaN je rozsah hodnôt

Vyššie vysvetlený podvádzací príklad príkladov vzorcov programu Excel je implementovaný v pracovnom hárku programu Excel zobrazenom na nasledujúcej snímke obrazovky.

# 3 Funkcie dátumu a času v programe Excel

MS Excel ponúka rôzne funkcie dátumu a času. Niektoré cheatové listy vzorcov Excel sú uvedené nižšie. Tabuľka obsahuje názov funkcie, význam funkcie, syntax a príklad.

Sr. č Funkcia Význam Syntax Príklad Vysvetlenie
1DÁTUMVráti sériové číslo konkrétneho dátumu= DATE (rok, mesiac, deň)= DÁTUM (2018,12,21)21.12.2018 Je výsledok.
2TERAZVráti aktuálny dátum a čas= TERAZ ()= TERAZ ()20.7.2018 11:26
3WEEKDAYVráti deň v týždni= WEEKDAY (serial_no)= WEEKDAY (B1)6
4WEEKNUMVráti číslo týždňa v týždni za rok= WEEKNUM (serial_no)= WEEKNUM (HNED ())29
5ROKVráti rok v argumente dátumu= YEAR (serial_no)= YEAR (NOW ())2018

Vyššie vysvetlený podvádzací príklad príkladov vzorcov programu Excel je implementovaný v pracovnom hárku programu Excel zobrazenom na nasledujúcej snímke obrazovky.

# 4 Matematické funkcie v programe Excel

MS Excel ponúka rôzne matematické funkcie. Niektoré cheatové listy vzorcov Excel sú uvedené nižšie. Tabuľka obsahuje názov funkcie, význam funkcie, syntax a príklad.

Sr. č Funkcia Význam Syntax Príklad Vysvetlenie
1Funkcia súčtu v programe ExcelVráti súčet všetkých zadaných argumentov= SUMA (hodnota1, hodnota 2 ..., hodnotaN)= SUMA (A2: A5)Sčítanie všetkých hodnôt v rozsahu A2: A5 je 100.
2Funkcia produktuVráti súčin všetkých zadaných argumentov= PRODUKT (hodnota1, hodnota 2 ..., hodnotaN)= VÝROBOK (A2: A5)Násobenie všetkých hodnôt v rozsahu A2: A5 je 24000.
3SqrtVráti druhú odmocninu daného čísla= SQRT (číslo)= SQRT (B2)Druhá odmocnina hodnoty v B2 je 20, čo je 10. To isté je znázornené v D2
4StropVráti zaokrúhlené číslo na najbližší násobok významnosti.= STROP (počet, význam)= STROP (0,5,5)Odpoveď je 5, ako je uvedené v E2.
5PodlahaVráti zaokrúhlené číslo na najbližší násobok významnosti.= PODLAHA (počet, význam)= PODLAHA (0,5,1)Odpoveď je 0, ako je uvedené v F2.

Vyššie vysvetlený podvádzací príklad príkladov vzorcov programu Excel je implementovaný v pracovnom hárku programu Excel zobrazenom na nasledujúcej snímke obrazovky.

Osvedčené postupy programu Excel na používanie podvádzacieho formulára vzorcov programu Excel

Postupujte podľa tohto osvedčeného postupuPostupujte takto:
Ľahko zmeniť typ odkazu Prepínanie medzi relatívnou, absolútnou a zmiešanou referenciou:
1. Vyberte bunku, ktorá obsahuje vzorec.
2. Na paneli vzorcov  vyberte referenciu, ktorú chcete zmeniť.
3. Stlačením klávesu F4 prepínate medzi referenčnými typmi.
Rýchlo kopírujte vzorce   Ak chcete rýchlo zadať ten istý vzorec do oblasti buniek, vyberte rozsah, ktorý chcete vypočítať, zadajte vzorec a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter. Napríklad ak napíšete = SUMA (A1: B1) v rozsahu C1: C5 a potom stlačte Ctrl + Enter, program Excel zadá vzorec do každej bunky rozsahu, pričom ako relatívny odkaz použije A1.
Použite automatické dopĺňanie vzorcov Na uľahčenie vytvárania a úpravy vzorcov a na minimalizáciu chýb pri písaní a syntaxi použite Automatické dopĺňanie vzorcov. Po zadaní znaku = (znamienko rovnosti) a začiatočné písmená (začiatočné písmená fungujú ako spúšťač zobrazenia) zobrazí program Excel pod bunkou dynamický zoznam platných funkcií a mien.
Použite funkčné tipy   Ak nepoznáte argumenty funkcie, môžete použiť funkciu ScreenTip, ktorá sa zobrazí po zadaní názvu funkcie a úvodnej zátvorky. Kliknutím na názov funkcie zobrazíte tému Pomocníka o tejto funkcii, alebo kliknutím na názov argumentu vyberte príslušný argument vo vzorci.