Rovnice v programe Excel Ako vytvoriť jednoduché vzorce v programe Excel?

Čo máte na mysli pod pojmom rovnice v programe Excel?

Rovnice v programe Excel nie sú nič iné ako naše vzorce, ktoré napíšeme do bunky. Na napísanie rovnice začneme rovnicou na podpísať (=), ktorú program Excel rozpozná ako výpočtovú, a potom použijeme premenné, ktoré sú navzájom spojené s niektorými operátormi, v závislosti na operátoroch, ktoré dostaneme, môže byť rovnica lineárna alebo nelineárna.

Vysvetlenie

V rovnici programu Excel používame dve veci:

 1. Odkazy na bunky
 2. Operátorov

Odkazy na bunky sú bunky ako A1, B1 alebo rozsah buniek A1: A3 a tak ďalej, zatiaľ čo operátory sú základné operátory, napríklad + pre súčet - pre odčítanie * pre násobenie a tak ďalej.

Rovnako ako kalkulačka, môže program Excel vykonávať vzorce, ako je odčítanie sčítania atď. Jednou z najužitočnejších funkcií programu MS Excel je schopnosť výpočtu pomocou adresy bunky, ktorá predstavuje hodnotu v bunke.

Toto je základná definícia odkazu na bunku.

Excel na vytvorenie rovnice používa odkaz na bunku aj základné operátory.

Ako používať rovnice v programe Excel? (s príkladmi)

Aby sme vytvorili rovnicu v programe Excel, musíme mať na pamäti tri veci:

 1. Každá rovnica začína rovnicou na podpis.
 2. Excel používa adresy buniek ako hodnoty v programe Excel.
 3. Operátori sú zvyknutí robiť rovnicu.
Túto šablónu programu Equations Excel si môžete stiahnuť tu - Šablóna programu Equations Excel

Príklad č

Mám svoj vlastný mesačný rozpočet na posledných päť mesiacov. Rozpočet obsahuje údaje o nájme, strave, elektrine, kreditnej karte a automobile.

V prvom príklade vytvoríme rovnicu pre súčet alebo sčítanie účtov za každý mesiac.

 • Krok 1 - V bunke B7 začnite písaním rovná sa na podpis a pridajte každý odkaz na bunku z B1 do B6 s operátorom + medzi nimi.

 • Krok 2 - Keď stlačíme kláves Enter, dostaneme celkové výdavky uskutočnené v januári

Vo vyššie uvedených dvoch krokoch sme na doplnenie použili referencie na bunky a operátor + a rovnica bola vytvorená ako = B2 + B3 + B4 + B5 + B6, čo nám dalo náš výsledok.

K dispozícii je tiež zabudovaná funkcia v programe Excel, ktorá nám poskytuje rovnaký výsledok, ale šetrí nám čas poskytovania jednotlivých odkazov na bunky po jednom.

 • Krok 1 - V bunke C7 začnite písaním rovná sa na podpis a zadajte súčet, potom stlačte kláves Tab, otvorí sa nám zabudovaná funkcia súčtu.

 • Krok 2 - Teraz vyberte rozsah buniek od C2 do C6 a stlačte kláves Enter.

Týmto sa zároveň pripočíta k celkovej sume vynaloženej v mesiaci február.

 • Krok 3 - Rovnaký postup opakujte pre mesiac marec apríl a môžete získať celkové prostriedky vynaložené na príslušné mesiace.

Peniaze mám utratené všetky mesiace.

Príklad č

Vyššie uvedený príklad bol jednoduchým doplnkom pomocou rovníc. Vytvorme zložitú rovnicu.

Tentokrát chcem vyniknúť intímne, ak boli moje vynaložené peniaze vysoké alebo priemerné. Ak je celková suma vynaložená na päť mesiacov vyššia ako 10 000, potom by sa mala zobraziť ako „vysoká“, inak by sa mala zobraziť ako „priemerná“. V tomto type rovníc sa používa operátor „Výrok If“.

 • Krok 1 - Najskôr musíme súhrnne minúť peniaze vynaložené na každú faktúru. V bunke G2 vytvoríme rovnicu pre sčítanie peňazí vynaložených na nájomné na päť mesiacov. Začneme napísaním znamienka rovnosti, zadaním Súčet a následným stlačením tlačidla tabulátora.

 • Krok 2 - Vyberte odkazy na bunky B2 až F6 a stlačte kláves Enter.

 • Krok 3 - Opakujeme rovnakú rovnicu sčítania pre každý účet.

 • Krok č. 4 - Teraz do bunky H2 zadajte znak rovnosti a zadajte Ak, potom stlačte kláves Tab.

 • Krok 5 - Pre lepšie pochopenie Ak rovnica kliknete na fx v paneli s adresou funkcií, zobrazí sa dialógové okno.

 • Krok č. 6 - V logickom teste vložíme našu logiku, ktorá je súčet účtov väčší ako 10 000. Vyberte rozsah G2 až G6 a vložte operátor „>“ väčší ako a zadajte 10 000.

 • Krok č. 7 - Ak je hodnota pravdivá, znamená to, že celková hodnota je vyššia ako 10 000, chceme, aby sa zobrazovala ako priemerná hodnota.

 • Krok č. 8 - Keď v reťazci dávame vynikajúcu hodnotu, musíme ju začať a ukončiť obrátenými čiarkami. Kliknite na ok.

 • Krok 9 - Presuňte vzorec do bunky H6 a máme konečný výstup.

Vo vyššie uvedenom príklade sme na vytvorenie rovnice použili odkazy na bunky a príkaz If ako operátor.

Na čo treba pamätať

 1. Vždy nezabudnite na začatie rovnice rovnosťou na podpis.
 2. Vytvorenie rovnice s odkazom na bunku je užitočné, pretože môžeme aktualizovať naše údaje bez toho, aby sme museli prepisovať vzorec.
 3. Excel nám nie vždy povie, či je naša rovnica nesprávna alebo nie. Je teda na nás, aby sme skontrolovali všetky naše rovnice.