Uzavretá ekonomika (definícia) Príklady krajín s uzavretou ekonomikou

Čo je to uzavretá ekonomika?

Uzavretá ekonomika je typ ekonomiky, kde nedochádza k dovozu a vývozu tovarov a služieb, čo znamená, že ekonomika je sebestačná a nemá obchodnú činnosť z oblasti vonkajšej ekonomiky. Jediným účelom takejto ekonomiky je uspokojiť všetky potreby domácich spotrebiteľov v hraniciach krajiny.

V praxi v súčasnosti neexistujú krajiny s uzavretou ekonomikou. Najbližšie k uzavretej ekonomike má Brazília. Má najmenší dovoz tovaru v porovnaní s krajinami zo zvyšku sveta. Nie je možné splniť všetky požiadavky na tovar a služby v tuzemsku. S globalizáciou a technologickou závislosťou môže byť budovanie a udržiavanie týchto ekonomík herkulovskou úlohou. Dá sa predpokladať, že India bola do roku 1991 uzavretou ekonomikou, rovnako ako ostatné krajiny po celom svete. V súčasnosti nie je celkom možné prevádzkovať uzavretú ekonomiku.

Potreba surovín je dôležitá a hrá zásadnú úlohu v konečnom produkte, čo robí uzavretú ekonomiku neefektívnou. Vláda môže odstaviť akýkoľvek konkrétny sektor pred medzinárodnou konkurenciou prostredníctvom kvót, dotácií, ciel a jeho nezákonnosti v krajine. Nemajú žiadny alebo majú obmedzený hospodársky vzťah s inými ekonomikami.

Príklady krajín s uzavretou ekonomikou

Nasledujú príklady krajín s uzavretou ekonomikou

 • Maroko a Alžírsko (okrem predaja ropy)
 • Ukrajina a Moldavsko (Napriek sektoru neskorého vývozu)
 • Väčšina Afriky, Tadžikistanu, Vietnamu (najbližšie k uzavretej ekonomike)
 • Brazília (ak sa má zanedbať dovoz)

Vzorec národného príjmu pre otvorenú a uzavretú ekonomiku

Výpočet príjmu v uzavretej a otvorenej ekonomike.

Uzavretá ekonomika

Y = C + I + G

Kde,

 • Y - Národný dôchodok
 • C - Celková spotreba
 • I - Celková investícia
 • G - Celkové vládne výdavky

Otvorená ekonomika

Y = Cd + Id + Gd + X

Kde,

 • Y - Národný dôchodok
 • Cd - celková domáca spotreba
 • Id - Celková investícia do domácich tovarov a služieb
 • Gd - Vládne nákupy domácich tovarov a služieb
 • X - Vývoz domácich tovarov a služieb

Dôležitosť uzavretej ekonomiky

 • S globalizáciou a medzinárodným obchodom je nemožné vytvoriť a udržiavať uzavretú ekonomiku. Otvorená ekonomika nemá žiadne obmedzenia dovozu. Otvorená ekonomika prináša riziko prílišnej závislosti od dovozu. Domáci hráči nebudú môcť konkurovať medzinárodným hráčom. Vlády na riešenie tohto problému využívajú kvóty, clá a dotácie.
 • Dostupnosť zdrojov na celom svete sa líši a nikdy nie je stála. V závislosti na tejto dostupnosti teda medzinárodný hráč nájde najlepšie miesto na zaobstaranie konkrétneho zdroja a vymyslí najlepšiu cenu. Domáci hráči, ktorí majú obmedzenia globalizácie, nebudú schopní vyrobiť ten istý produkt za porovnateľnú cenu alebo zľavu v porovnaní s medzinárodným hráčom. Domáci hráči tak nebudú schopní konkurovať zahraničným hráčom a vláda využíva vyššie uvedené možnosti na podporu domácich hráčov a tiež na zníženie závislosti od dovozu.

Dôvody uzavretej ekonomiky

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by si krajina mohla zvoliť uzavretú ekonomiku alebo iné faktory, ktoré uľahčia udržanie a budovanie uzavretej ekonomiky. Predpokladá sa, že ekonomika je sebestačná a na splnenie všetkých svojich požiadaviek od spotrebiteľov nevyžaduje žiadny import mimo domácich hraníc.

 • Izolácia : Ekonomika môže byť fyzicky izolovaná od svojich obchodných partnerov (napríklad ostrov alebo krajina obklopená horami). Prirodzené hranice krajiny ovplyvnia tento dôvod a povedú ekonomiku k uzavretej.
 • Náklady na prepravu: Z dôvodu fyzickej izolácie budú náklady na prepravu tovaru najvyššie, čo povedie k vysokým nákladom na prepravu. Nemá zmysel v obchode, ak sa cena tovaru zvyšuje z dôvodu vysokých režijných nákladov na prepravu, a teda ekonomika má v takýchto prípadoch tendenciu sa zatvárať.
 • Nariadenie vlády : Vlády môžu z dôvodu daní a nariadení uzavrieť hranice. Budú tak rozhodovať o obchode s inými ekonomikami. Porušenia budú potrestané. Vláda sa bude snažiť podporovať svojich domácich výrobcov a medzinárodných daňových aktérov, aby generovali príjmy.
 • Kultúrne preferencie : Občania môžu uprednostňovať kontaktovanie a obchodovanie iba s občanmi, čo povedie k ďalšej bariére a uľahčí uzavretú ekonomiku. Napríklad keď McDonald's prišiel do Indie, ľudia boli proti predajniam a tvrdili, že do jedál používajú hovädzie mäso, čo bolo proti kultúre.

Výhody

Niektoré z výhod sú nasledujúce:

 • Je izolovaný od susedov, takže sa nemusíte obávať nátlaku alebo zasahovania.
 • Náklady na prepravu budú v uzavretej ekonomike zvyčajne veľmi nízke.
 • Dane z tovaru a výrobkov budú nižšie a kontrolované vládou, čo bude mať menšiu záťaž pre spotrebiteľov.
 • Domáci hráči nemusia konkurovať vonkajším hráčom a cenová konkurencia je menšia.
 • Sebestačné hospodárstvo vytvorí správny dopyt po domácich výrobkoch a poľnohospodárskych výrobkoch a výrobcovia budú primerane kompenzovaní.
 • Kolísanie cien a volatilita sú ľahko kontrolovateľné.

Obmedzenia

Niektoré z obmedzení sú nasledujúce:

 • Ekonomika nebude rásť, ak im nebudú chýbať zdroje ako ropa, plyn a uhlie.
 • Spotrebiteľ nezíska najlepšiu cenu komodít v porovnaní s globálnymi cenami.
 • V prípade mimoriadnych udalostí bude ekonomika ťažko zasiahnutá, pretože väčšina jej produkcie je iba domáca.
 • Musia byť schopní vnútorne uspokojiť všetok domáci dopyt, čo je ťažké splniť.
 • Budú mať obmedzenia na tovar a služby, ktoré sa majú predávať, a teda príležitosť pre spotrebiteľov na týchto trhoch je väčšia.
 • Na izolované ekonomiky sa môžu rozvojové krajiny pozerať zhora a globálne môže takáto ekonomika očakávať obmedzenú pomoc, keď to bude potrebné.

Záver

Uzavretá ekonomika má nepochybne svoje výhody, ale v dnešnej dobe, keď sa svet zbližuje, je globálne, závislé na zdrojoch a technológiách vysoko nemožné, aby existovala uzavretá ekonomika a stále rástla. Na druhej strane je úplne otvorená ekonomika tiež veľmi nestála, pretože jej závislosť od dovozu je vysoká. je vhodné vytvoriť hybrid dvoch ekonomík tak, aby bola závislosť mierna a aby domáci hráči dostali podporu aj od vlády.

Otvorená aj uzavretá ekonomika sú teoretickými konceptmi v dnešnom svete, krajina by sa mala zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť tak, aby sa naklonila k niektorému z nich v závislosti od svojej súčasnej situácie a so zreteľom na prevládajúce faktory. Aby mohla ekonomika rásť, mala by vláda navrhnúť hybridné hospodárstvo, ktoré vhodne pomôže svojim domácim výrobcom bez toho, aby využívali svojich spotrebiteľov.