WEEKDAY v programe Excel (vzorec, príklady) Ako používať funkciu WEEKDAY?

Deň v týždni je funkcia programu Excel, ktorá sa v programe Excel používa na výpočet daného dňa v týždni pre zadaný dátum. Táto funkcia berie dátum ako argument a návratový typ potom vráti celočíselný výsledok v rozsahu od 1 do 7, pretože v týždni je sedem dní , návratový typ je voliteľný argument, ktorý, ak nie je uvedený, považuje sa za predvolený 1, ktorý predstavuje nedeľu a 7 predstavuje sobotu, metóda na použitie tejto funkcie je = WEEKDAY (sériové číslo, návratová hodnota).

WEEKDAY Funkcia v programe Excel

Funkcia Excel Weekday je kategorizovaná ako funkcia Date / Time . WEEKDAY v programe Excel prijíma argument dátumu a vracia celé číslo medzi 1 a 7, ktoré zodpovedá dňu v týždni. Napríklad nasledujúci vzorec Excel WEEKDAY vráti 7 pre dátum - 4. augusta 2018.

= WEEKDAY (8.4.2018)

Výkon:

WEEKDAY Formula v programe Excel

Ďalej uvádzame vzorec Excel WEEKDAY.

Vysvetlenie funkcie WEEKDAY v programe Excel

WEEKDAY Formula v programe Excel vyžaduje dva argumenty:

serial_number: Požadovaný vstup a jeho hodnota dátumu, pre ktorú chceme deň v týždni

return_type: je voliteľné pole, hodnota v rozmedzí od 1 do 17 je argument, ktorý špecifikuje systém číslovania dní pre výsledok. Ak zadáte 2 ako druhý argument, WEEKDAY Excel vráti 1 pre pondelok, 2 pre utorok atď. Ak zadáte 3 ako druhý argument, funkcia vráti 0 pre pondelok, 1 pre utorok atď. V novších verziách programu Excel

return_type = 1 (predvolená hodnota, to znamená, ak by sme neprešli voliteľným argumentom, funkcia berie predvolenú hodnotu ako 1)

return_type = 2

return_type = 3

návratový_typ v rozmedzí od 11 do 17

WEEKDAY v programe Excel  :

Ako používať WEEKDAY v programe Excel?

Funkcia WEEKDAY v programe Excel je veľmi jednoduchá a ľahko použiteľná. Pochopme fungovanie WEEKDAY v programe Excel na niektorých príkladoch.

Túto šablónu Excel funkcie WEEKDAY Function si môžete stiahnuť tu - šablónu Excel funkcie WEEKDAY Function

WEEKDAY v Exceli Príklad č. 1

Určenie názvu dňa v programe Excel pre hodnotu vrátenú ako výstup pomocou funkcie Weekday v programe Excel:

Pre daný dátum môžeme určiť názov týždňa v programe Excel pomocou nižšie uvedeného vzorca Excel WEEKDAY.

= AK (WEEKDAY (A2) = 1, „nedeľa“, IF (WEEKDAY (A2) = 2, „pondelok“, IF (WEEKDAY (A2) = 3, „utorok“,

AK (WEEKDAY (A2) = 4, „streda“, IF (WEEKDAY (A2) = 5, „štvrtok“,

AK (WEEKDAY (A2) = 6, „piatok“, „sobota“))))))

 Výkon:

= VYBERTE (WEEKDAY (A2), „ne“, „po“, „ut“, „st“, „štvrtok“, „pia“, „so“)

Výkon: 

Vyššie uvedený vzorec WEEKDAY v programe Excel funguje pre funkciu Weekday s hodnotou return_type ako 1.

Pre hodnotu return_type 2 máme vzorce

= IF (WEEKDAY (A2,2) = 7, „Sunday“, IF (WEEKDAY (A2,2) = 1, „Monday“, IF (WEEKDAY (A2,2) = 2, „Tuesday“, IF (WEEKDAY ( A2,2) = 3, „streda“, IF (WEEKDAY (A2,2) = 4, „štvrtok“, IF (WEEKDAY (A2,2) = 5, „piatok“, „sobota“))))))

Výkon:

= VYBERTE (WEEKDAY (A2,2), „Po“, „Utorok“, „St“, „Št“, „Pia“, „So“, „Ne“)

Výkon:

Pre hodnotu return_type 3 máme vzorec WEEKDAY v programe Excel

= AK (WEEKDAY (A2,3) = 6, „nedeľa“, IF (WEEKDAY (A2,3) = 0, „pondelok“,

AK (WEEKDAY (A2,3) = 1, „utorok“, IF (WEEKDAY (A2,3) = 2, „streda“,

AK (WEEKDAY (A2,3) = 3, „štvrtok“, IF (WEEKDAY (A2,3) = 4, „piatok“, „sobota“))))))

Výkon:

Pre hodnotu return_type 3 nemôžeme použiť funkciu select, pretože funkcia Weekday v programe Excel má za následok prvý výstup ako 0 pre pondelok a výber funkcie first indexing začína od čísla 1.

Podobne pre ďalšie hodnoty return_type môžeme prispôsobiť vzorec Excel WEEKDAY.

Môžeme tiež použiť funkciu TEXT na zobrazenie názvu týždňa v programe Excel, keď je uvedený dátum

= TEXT (A2; „dddd“)

Výkon:

WEEKDAY in Excel Príklad č. 2 - Identifikujte víkendové dni

 V stĺpci A je uvedený zoznam náhodných dátumov. Musíme zistiť, či je to víkend alebo všedný deň.

Pomocou programu Weekday v programe Excel zistíme, ktorý dátum je víkend. Vieme, že sériové číslo pre sobotu a nedeľu je 7 a 1.

Budeme teda používať podmienku IF spolu s logickou funkciou OR na kontrolu, či je počet dní v týždni 1 alebo 7, potom je deň víkend, inak je deň v týždni

Takže vzorec WEEKDAY v programe Excel bude

= IF (ALEBO (WEEKDAY (A2) = 1, WEEKDAY (A2) = 7), „Weekend“, „Weekday“)

 Aplikácia vzorca Excel WEEKDAY na ďalšie bunky, ktoré máme

Výkon:

Podobne môžeme v programe Excel identifikovať aj iné názvy pracovných dní, či už je to pondelok, utorok alebo akýkoľvek iný deň.

WEEKDAY v Exceli Príklad č. 3

Máme pracovnú dobu nezávislého pracovníka, ktorý pracoval v rôzne dni vrátane víkendov. Ak pracuje v pracovný deň, výplata je 10 dolárov za hodinu a ak pracuje v sobotu, výplata je 15 dolárov za hodinu. Každý deň pracoval pre rôzne hodiny (uvedené nižšie v tabuľke). Musíme vypočítať jeho celkovú sumu výplaty.

Hodnota čísla v týždni pre sobotu je 7, takže použijeme podmienku IF a skontrolujeme, či je pracovný deň v pracovný deň alebo sobotu a podľa toho vypočítame výsledok.

Takže vzorec WEEKDAY v programe Excel, ktorý budeme používať, je

= AK (WEEKDAY (A2) = 7, B2 * $ F $ 4, B2 * $ F $ 3)

Aplikácia vzorca WEEKDAY v programe Excel na ďalšie bunky, ktoré máme,

Výkon:

Celková suma výplaty je

= SUM (C2: C11)

Čo sa rovná 765,00 USD

Dôležité informácie o funkcii WEEKDAY v programe Excel

  • V predvolenom nastavení je návratový typ vždy 1, to znamená, že ak vynecháme návratový typ, funkcia WEEKDAY bude mať predvolenú hodnotu 1.
  • Ak je sériové_číslo alebo návratový_typ mimo rozsahu, ako je uvedené vyššie, # ČÍSLO! chyba je generovaná.