Vložte dátum do programu Excel | 7 najlepších príkladov vloženia dátumu do programu Excel (krok za krokom)

Ako vložiť dátum do programu Excel?

V programe Excel bude každý platný dátum uložený ako forma čísla. Jedna dôležitá vec, ktorú si musíte uvedomiť v programe Excel, je, že máme konečný dátum, ktorý je 31. december 1899. Každý dátum, ktorý vložíme do programu Excel, sa bude počítať od „1. januára 1900 (vrátane tohto dátumu)“ a bude uložený ako číslo.

Príklady

Tu sa naučíme, ako vložiť dátum do programu Excel pomocou nižšie uvedených príkladov.

Príklad č. 1 - Dátum uložený ako číslo

Vezmite číslo 50, 100 a dnešný dátum, tj 30. 1. 2019, v hárku programu Excel.

Teraz môžeme sledovať spôsob ukladania údajov v programe Excel, keď zmeníme formátovanie vyššie uvedených údajov na formát dátumu a účtovníctva.

50 - Zmena formátu na krátky dátum

100 - Zmena formátu na krátky dátum

30/01/2019 - Zmeňte formát na účtovníctvo tak, ako je už vo formáte dátumu

Tu, ak zistíme, že číslo 50 bolo zmenené na dátum a zobrazilo sa presne 50 dní od 1. 1. 1900 (vrátane tohto dátumu v počte). Podobne pre číslo 100 je zobrazený dátum presný počet od 1. 1. 1900. A tretie pozorovanie, ktoré je už vo formáte dátumu a zmenili sme sa na formát čísel, zobrazuje hodnotu „43 495“, ktorá hovorí, že dnešný dátum, tj. 30. januára 2019, je presne 43 495 dní od konečného dátumu.

Príklad č. 2 - Vloženie konkrétneho dátumu do programu Excel

Aby sme mohli vložiť konkrétny platný dátum do programu Excel, musíme použiť DATE ().

Vo vyššie uvedenej funkcii môžeme pozorovať, že DATE žiada o zadanie hodnôt rok, mesiac, deň. Keď uvedieme ďalšie podrobnosti, zobrazí sa dátum v predvolenom formáte, ako je uvedené nižšie:

Vo vyššie uvedenom príklade sme dali rok 1992, mesiac 10 a deň 30. Ale výstup sa zobrazuje podľa predvoleného formátu.

Príklad č. 3 - Zmena formátu vloženého dátumu v programe Excel

Ako sme videli v našich predchádzajúcich príkladoch, dátum sme zobrazili v preddefinovanom formáte. Aby sme zmenili formát dátumu, mali by sme prejsť na formátovanie buniek. Pozrime sa, ako sa to dá urobiť:

Ak chcete získať prístup k bunkám formátu, mali by sme kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku s dátumom a potom sa vysunie vyššie uvedený zoznam operácií. Tu vyberte formátovaciu bunku, ktorá sa presunie do okna „Formátovať bunky“.

Získali sme zoznam iného formátu pre dátum, ako je uvedené vyššie. Vyberte jeden z formátov a pozrite sa, ako sa formát zmenil, ako je uvedené nižšie.

Toto je dôležitá vlastnosť formátovania, ktorá pomáha pri výbere dátumu podľa požadovaného formátu pre rôzne organizácie.

Príklad č. 4 - Vložiť zoznam postupných dátumov do programu Excel?

Ak chceme zostaviť zoznam z postupnosti dátumov, môžeme to jednoducho urobiť výberom dátumu začatia a ťahaním nadol, kým nedosiahnete dátum ukončenia podľa vašich požiadaviek.

Vložte dátum manuálne (nepoužívajte DATE ()).

A pretiahnite ju dole, ako je uvedené nižšie

Tu sme dostali zoznam dátumov v poradí od počiatočného dátumu.

Príklad č. 5 - Vložte dátumy pomocou funkcie Excel NOW () a DNES ()

Aby sme dostali dnešný dátum, môžeme použiť TODAY () a získať súčasný čas spolu s aktuálnym časom, potom by sme mali ísť s funkciou NOW (). Pozrime sa na príklad nižšie:

Namiesto vzorcov sme dostali aj klávesovú skratku.

Na získanie súčasného dátumu by sme mali použiť Alt +; skratka namiesto DNES ()

Aby sme dostali súčasný dátum spolu s časom, mali by sme použiť Alt + Shift +; skratka namiesto TERAZ ()

Príklad č. 6 - Ako extrahovať selektívne informácie z vložených dátumových hodnôt programu Excel.

Existujú tri dôležité funkcie programu Excel, ktoré nám pomáhajú extrahovať konkrétne informácie z dátumu. Oni sú : -

  1. DEŇ ()
  2. MESIAC ()
  3. YEAR ()

Príklad č. 7 - Používanie TEXTU () na vkladanie dátumov v programe Excel

TEXT () je jeden z veľmi dôležitých vzorcov na prezentáciu údajov do určitého požadovaného vlastného formátu.

Predpokladajme dátumy podľa vyššie uvedeného príkladu a môžeme získať deň, mesiac a rok a podľa formátov, ktoré sú uvedené v 3. stĺpci.

Použitím TEXT (), ako je uvedené vyššie, môžeme odvodiť podľa formátu, ktorý sme požadovali.

TEXT () sa tiež používa pri zmene formátu dátumu na podľa našich požiadaviek. Týmto sa môžeme vyhnúť krokom smerujúcim k formátovaniu buniek a následnej zmene formátu. To tiež zníži časovú náročnosť pri zmene formátu.

Pozrime sa, ako môžeme zmeniť formát pomocou TEXTU ().

TEXT () nám tiež pomôže pri spájaní s dátumom. Keď sa pokúsime zreťaziť bez použitia funkcie TEXT (), bude namiesto dátumu zobrazené číslo, ako je uvedené nižšie:

Použitím TEXT () môžeme zreťaziť so skutočným dátumom, ako je uvedené nižšie:

Ako zmeniť formát vloženého dátumu v programe Excel?

Ak sledujeme z vyššie uvedeného príkladu, dátum je vo forme MM / DD / RRRR. Predpokladajme, že ak chceme zmeniť formát, môžeme to urobiť nasledovne:

Mali by sme ísť na ovládací panel a zvoliť ľahký prístup. Môžeme si predstaviť možnosť hodín, jazyka a regiónu.

Kliknite na vyššie uvedenú možnosť a vysuniete sa do ďalších okien, kde získate možnosť regiónu a pokračujte ďalej.

Tu môžeme pokračovať a zvoliť formát dátumu podľa našej požiadavky, tj. Krátky alebo dlhý dátum, a toto bude predvolené nastavenie dátumu, keď ho použijeme. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu formátu, môžeme ho resetovať v rovnakom okne.

Na čo treba pamätať

Vloženie platného dátumu do programu Excel by malo byť vždy uložené ako číslo. Túto podmienku môžeme overiť pomocou ISNUMBER ().

Zoberme si dátum v dvoch rôznych formátoch, ako je uvedené vyššie. Ako vieme, vloženie platného dátumu do programu Excel by malo byť vždy uložené vo formáte čísla, takže to musíme overiť.

Keď kontrolujeme číslo pomocou ISNUMBER (), dátum, ktorý je uložený vo forme čísla a platného dátumu, bude „PRAVDA“ alebo inak „NEPRAVDA“.

V našom príklade vyššie:

  • 30/01/2019 - Toto je PRAVDA, pretože je uložené vo forme čísla a tento dátum je platný
  • 30.01.2019 - Táto NEPRAVDA, pretože sa neukladá vo forme čísla a je neplatná.