Debetný poukaz vs dobropis Top 7 rozdielov (infografika)

Rozdiel medzi ťarchopisom a dobropisom

Doklady o dlhu aj dobropisy sú vystavené v situácii, keď ide o vrátenie alebo zrušenie tovaru a služieb jednou stranou druhej strane, keď je ťarchovník vystavený kupujúcim tovarov a služieb, ak je vrátený späť predajcovi, zatiaľ čo dobropis vystavuje predajca tovaru a služieb, ak mu ho kupujúci vráti späť.

V dnešnej podnikovej kultúre nemá hodnota debetu a dobropisu obdobu. Pretože každý malý podnik sa stane veľkým takmer za okamih, je rozumné jasne pochopiť tieto poznámky.

  • Debetný poukaz je oficiálna, formulovaná forma vrátenia nákupu. Prostredníctvom neho kupujúci naznačuje predajcovi, že vracia nejaký tovar, ktorý si kúpil, a spomenul dôvody, ktoré ho viedli.
  • Rovnakým spôsobom je dobropis tiež oficiálny, vyleptaný, písomný formát uvádzajúci návratnosť predaja. Prostredníctvom neho predávajúci kupujúcemu naznačuje, že sa vracajú peniaze, za ktoré sa posiela ťarchopis.

Pochopenie týchto dvoch podrobností môže spôsobiť revolúciu v podnikaní.

Debetný poukaz vs Infografika s dobropisom

Kľúčové rozdiely

  • Nákupca zvyčajne vystaví ťarchopis a predávajúci zvyčajne dobropis. Oznámenie o dlhu však môže vystaviť predávajúci, keď kupujúci omylom zaznamená viac, a neskoršie oznámenie môže vystaviť aj kupujúci, keď predávajúci za kupujúceho zaplatí nižšiu cenu.
  • Oznámenie o dlhu je pripravené modrým atramentom, pretože zobrazuje kladné množstvo. Posledná je pripravená červeným atramentom, pretože vykazuje záporné množstvo.
  • Oznámenie o dlhu je vystavené preto, lebo kupujúci chce uviesť, že má nadmernú cenu alebo je v nákupe zahrnuté percento chybných výrobkov. Na druhej strane sa dobropis vydá na oplátku za ťarchopis, v ktorom sa uvádza, že predávajúci pripíše kupujúcemu sumu, ktorá bola zistená ako chybná alebo ktorá bola účtovaná nadmerne.
  • Oznámenie o dlhu nemá vplyv iba na účet vrátenia nákupu. Môže to tiež znížiť sumu nákupu v prípade chyby pri prebití. Dobropis tiež neovplyvní iba účet spätného predaja. Dobropis je možné vystaviť aj v prípade chybného preplatku.
  • Oznámenie o dlhu sa vydáva iba v prípade nákupu úveru a druhé sa vystavuje iba v prípade predaja úveru.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanie Debetná poukážkaDobropis
1. VýznamJe to formulovaná forma vrátenia nákupu predávajúcemu a naznačujúca dôvody, ktoré ho vedú.Dobropis je podobná formulovaná forma vrátenia predaja, ktorá informuje o prijatí vrátenia nákupu.
2. Iná formaVrátenie tovaru.Výnosy z predaja tovaru.
3. OdoslanéKupujúci tovaru, ktorý zistil jednu alebo viac nezrovnalostí / vád tovaru;Predajný tím, ktorý predal tovar;
4. Účtovný zápisNa účet kupujúceho sa zaúčtuje suma na ťarchu účtu dodávateľa a pripíše sa výnos z nákupu.Na účte predajcu sa zúčtuje suma z účtu na vrátenie predaja a na účet zákazníka.
5. VýsledokNákupný účet je znížený.Účet predaja je znížený.
6. Použitý atramentModrý atrament.Červený atrament.
7. Vstup doNákupom sa kniha vráti (väčšinou)Kniha o vrátení predaja (väčšinou)

Záver

Pochopenie oboch je pre každé podnikanie veľmi dôležité, pretože v rôznych časoch bude pravdepodobne potrebné vydať každé z nich. Pri vydávaní ťarchopisu alebo dobropisu by ste si mali uvedomiť, že nemôžete len tak vystaviť bloček. Mali by ste sa podrobiť náležitej starostlivosti, prezrieť si tovar sami a potom zistiť, či existuje iná alternatíva.

Napríklad pri vystavovaní dobropisu na oplátku mnoho predajcov vystavuje dobropisy, v ktorých sa uvádza, že sumu, na ktorú sa vydáva ťarchopis, je možné použiť na výmenu tovaru bez vrátenia sumy. Ak tomu dobre rozumiete, vyrieši vás veľa obchodných otázok, vybuduje sa vám vynikajúci vzťah s vašimi zainteresovanými stranami a ďalšími podnikmi a rovnako by sa vám darilo ako podnikaniu.