Kategórie «Základy finančného modelovania»

Finančné modelovanie

Čo je to finančné modelovanie?Finančné modelovanie je model finančnej reprezentácie spoločnosti, ktorý naznačuje finančnú výkonnosť spoločnosti v budúcnosti pomocou modelov, ktoré vyjadrujú finančnú situáciu, pričom sa zohľadňujú nasledujúce faktory / podmienky a riziká a predpoklady budúcnosti, ktoré sú relevantné pre prijímanie významných rozhodnutí v budúcnosti. ako napríklad získavanie kapitálu a

Typy finančných modelov

Typy finančných modelov Finančné modely sa používajú na vyjadrenie prognózy finančných spoločností spoločnosti na základe jej historickej výkonnosti a budúcich očakávaní s cieľom ich použitia na finančnú analýzu. Medzi najbežnejšie typy finančných modelov patria model diskontovaných peňažných tokov (DCF), model využívajúci odkúpenie (LBO), porovnateľný model analýzy spoločnosti a model fúzií a akvizícií.Tu je zoznam najlepších 4 typov finančných m

Knihy o finančnom modelovaní

Najlepšie najlepšie knihy o finančnom modelovaní1 - Finančné modelovanie (MIT Press)2 - Finančná analýza a modelovanie pomocou programu Excel a VBA3 - Finančné modelovanie v praxi: Stručný sprievodca pre strednú a pokročilú úroveň4 - Finančné modelovanie a oceňovanie: Praktický sprievodca investičným bankovníctvom a súkromným kapitálom5 - Finančné modelovanie pre majiteľov firiem a podnikateľov: Vývoj modelov Excel na zvýšenie kapitálu, zvýšenie hotovostného toku, zlepšenie operácií, plánovanie projektov a prijímanie rozhodnutí6 - Finančné modelovanie: Spätne stochastická perspektíva diferenciál

Šablóny finančného modelovania

Šablóny Excel pre finančné modelovanieFinančné modelovanie je definované ako predpoveď finančných základov spoločnosti na základe jej minulosti i predpokladanej budúcnosti. Tu si môžete zadarmo stiahnuť 11 šablón finančného modelovania vrátane IPO modelu Alibaba, IPO modelu Box, finančného modelu Colgate, výpočtu Beta, bezplatného modelu cash flow pre firmu, modelu analýzy citlivosti, porovnateľného modelu analýzy spoločnosti, PE a PE pásmového grafu, modelu scenára a futbalové ihrisko.Stiahnite si všetky šablóny IB# 1 -