Kategórie «Kariéra v investičnom bankovníctve»

Analytik vs.

Rozdiel medzi analytikom a spolupracovníkomAnalytik a spolupracovník sú pracovné pozície používané hlavne v poradenských spoločnostiach a firmách investičného bankovníctva a sú prvými dvoma úrovňami organizácie, po ktorých nasledujú pridružený viceprezident (AVP), viceprezident (VP), hlavný viceprezident a výkonný riaditeľ. Obe tieto pracovné pozície

Životný štýl investičného bankára

Životný štýl investičného bankáraPravdepodobne ste už určite veľa počuli o investičnom bankovníctve a mali by ste reálnu predstavu o tom, čo robí investičný bankár, a tiež by ste ním chceli byť. Ako dobre však chápete životný štýl investičného bankára? Nebolo by skvelé, keby ste mali jasnú predstavu o tom, aký bude váš život ako investičný bankár, takže ste pripravení brať to ako svoju kariéru? Tam by vás mal viesť tento článok. Staňte s

Investičné bankovníctvo vs správa investícií

Rozdiel medzi investičným bankovníctvom a riadením V prípade investičného bankovníctva pomáhajú investiční bankári svojim klientom pri získavaní kapitálu z trhu, zatiaľ čo v prípade riadenia investícií pomáhajú investiční manažéri svojim klientom pri spravovaní ich peňazí najefektívnejším spôsobom, a to vykonaním finančnej analýzy, prieskumu kapitálu atď.Investičné bankovníctvo a manažment sú

Investičné bankovníctvo vs súkromné ​​imanie

Rozdiel medzi investičným bankovníctvom a súkromným kapitálomInvestičné bankovníctvo označuje finančný mechanizmus, pomocou ktorého osoba získava finančné a poradenské služby od investičného bankára v súvislosti so základným imaním na trhu, súkromnými investičnými fondmi sa rozumejú investičné fondy, ktoré plnia úlohu združovania finančných prostriedkov od rôznych investorov. ktoré majú vysoké čisté imanie s cieľ

Popis práce v investičnom bankovníctve

Popis práce analytika a spolupracovníkov v oblasti investičného bankovníctvaNižšie uvedený popis pracovnej pozície investičného bankovníctva poskytuje úplné a úplné informácie o úlohách a povinnostiach investičného bankára, najvyšších zručnostiach potrebných na výkon týchto funkcií a základnej kvalifikácii potrebnej na získanie investičného bankára.kľúčové zodpovednostiĎalej je uveden

Stáž v investičnom bankovníctve

Sprievodca stážou v investičnom bankovníctveStáž v investičnom bankovníctve ponúka veľa investičných bánk a jej trvanie je od 3 mesiacov do 2 rokov, pretože to úplne závisí od profilu, ktorý si vyberiete ako stážistu. A ak úspešne absolvujete svoju prax, určite sa čoskoro uvidíte ako investičný bankár. Ak by ste dosiahli lepšie v

Analytik investičného bankovníctva

Kto je analytik investičného bankovníctva?Analytik investičného bankovníctva spolupracuje s tímom investičného bankovníctva a odbornými znalosťami v oblasti účtovníctva, finančného modelovania, financovania projektu, oceňovania projektu a analýzy finančných výkazov. Títo analytici majú hlboké vedomosti o programe Excel a sú dobrí vo VBA na analýzu údajov o trhu a finančného modelovania. Analytická práca spočíva v zos

Top 10 finančných kurzov

Top 10 najlepších finančných kurzov (online)Finančné odvetvie zaznamenalo za posledné dve desaťročia exponenciálny rast. Týmto sa získavajú nové kariérne roly zamerané na špecializované zručnosti a služby zamerané na jednotlivcov aj inštitucionálnych klientov.Aké sú teda kurzy, ktoré môžete absolvovať? Nižšie je uvedený zoznam 10

Finančné inžinierstvo

Čo je finančné inžinierstvo?Finančné inžinierstvo, ako už názov napovedá, je spojením dvoch kritických odvekých konceptov, financií a inžinierstva, ktoré využívajú matematické techniky, finančné teórie, inžinierske nástroje a pokročilé programovacie techniky na riešenie kritických a zložitých finančných problémov, ako je nekonzistentné vytváranie peňažných tokov, reštrukturalizácia nelikvidných aktív. na likvidné, čím sa vytvorí perfektný hedž