Účtovná miera návratnosti (definícia, vzorec) Vypočítajte ARR

Aká je účtovná miera návratnosti?

Účtovná miera návratnosti predstavuje mieru návratnosti, ktorá sa očakáva pri investícii s ohľadom na počiatočné náklady investícií, a je vypočítaná ako podiel priemerného ročného zisku (celkový zisk za investičné obdobie vydelený počtom rokov) hodnotou priemerný ročný zisk, kde sa priemerný ročný zisk počíta vydelením súčtu účtovnej hodnoty na začiatku a účtovnej hodnoty na konci koeficientom 2.

Vzorec a výpočet účtovnej miery návratnosti (krok za krokom)

Účtovná miera návratnosti (ARR) = priemerný ročný zisk / počiatočná investícia

Vzorec ARR je možné pochopiť v nasledujúcich krokoch:

 • Krok 1 - Najprv zistite náklady na projekt, ktoré predstavujú počiatočnú investíciu potrebnú pre tento projekt.
 • Krok 2 - Teraz vyhľadajte ročný príjem, ktorý sa od projektu očakáva, a ak sa porovnáva s existujúcou možnosťou, zistite prírastkový výnos pre ten istý.
 • Krok 3 - V prípade porovnania s existujúcou možnosťou by mali byť uvedené ročné výdavky alebo dodatočné výdavky, mali by byť uvedené všetky.
 • Krok 4 - Teraz za každý rok odpočítajte celkový príjem znížený o celkové výdavky za daný rok.
 • Krok 5 - Vydeľte svoj ročný zisk dosiahnutý v kroku 4 počtom rokov, počas ktorých sa očakáva, že projekt zostane, alebo životnosťou projektu.
 • Krok 6 - Nakoniec vydeľte údaj uvedený v kroku 5 počiatočnou investíciou a výslednou hodnotou by bola ročná účtovná miera návratnosti daného projektu.

Príklady

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu Účtovná miera návratnosti programu Excel - Šablóna účtovnej sadzby návratnosti programu Excel

Príklad č

Kings & Queens zahájili nový projekt, kde očakávajú prírastkových ročných výnosov 50 000 na nasledujúcich 10 rokov a odhadované prírastkové náklady na získanie týchto výnosov sú 20 000. Počiatočná investícia potrebná pre tento nový projekt je 200 000. Na základe týchto informácií ste povinní vypočítať účtovnú mieru návratnosti.

Riešenie

Tu máme ročný príjem, ktorý je 50 000, a výdavky ako 20 000, teda čistý zisk bude na nasledujúcich 10 rokov 30 000 a bude to priemerný čistý zisk projektu. Počiatočná investícia je 200 000, a preto môžeme pomocou nižšie uvedeného vzorca vypočítať účtovnú mieru návratnosti:

Preto je výpočet nasledovný,

 • = 30 000/200 000

ARR bude -

 • ARR = 15%

Príklad č

Spoločnosť AMC Company je známa svojou dobre známou povesťou vyšších ziskov, ale v dôsledku nedávnej recesie bola zasiahnutá a zisky začali klesať. Pri vyšetrovaní zistili, že ich strojové zariadenie nefunguje správne.

Teraz hľadajú nové investície do niektorých nových techník, ktoré by nahradili súčasnú nefunkčnú technológiu. Nový stroj ich bude stáť okolo 5 200 000 dolárov a investíciou do nich by sa zvýšil ich ročný príjem alebo ročný predaj o 900 000 dolárov a stroj by si vyžadoval ročnú údržbu 200 000 dolárov, vyžadoval by sa špecializovaný personál, ktorého odhadovaná mzda by bola 300 000 dolárov ročne. Odhadovaná životnosť stroja je 15 rokov a jeho hodnota bude zachovaná vo výške 500 000 dolárov.

Na základe nižšie uvedených informácií ste povinní vypočítať účtovnú mieru návratnosti (ARR) a poradiť, či by spoločnosť mala investovať do tejto novej techniky alebo nie?

Riešenie

Tu dostávame ročný príjem, ktorý je 900 000 dolárov, ale musíme si tiež vypočítať ročné výdavky.

Najprv musíme vypočítať odpisy, ktoré je možné vypočítať takto:

 • = 5 200 000 - 500 000/15
 • Odpisy = 313 333

Priemerné výdavky

 • = 200000 + 300000 + 313333
 • Priemerné výdavky = 813333

Priemerný ročný zisk

 • = 900000-813333
 • Priemerný ročný zisk = 86667

Výpočet účtovnej návratnosti je preto nasledovný,

 • = 86 667/5 200 000

ARR bude -

Keďže návratnosť dolárových investícií je pozitívna, spoločnosť môže zvážiť investovanie do nich rovnako.

Príklad č

Spoločnosť J-phone uvedie na trh novú kanceláriu v cudzej krajine. Teraz bude montovať výrobky a predávať ich v tejto krajine, pretože sú presvedčení, že táto krajina má dobrý dopyt po jej produkte J-phone.

Počiatočná investícia požadovaná pre tento projekt je 20,00 000. Ďalej sú uvedené odhadované náklady na projekt spolu s príjmami a ročnými výdavkami.

Na základe nižšie uvedených informácií ste povinní vypočítať účtovnú mieru návratnosti za predpokladu 20% sadzby dane.

Riešenie

Tu nedostávame priame ročné príjmy priamo ani priamo ročné výdavky, a preto ich vypočítame podľa nasledujúcej tabuľky.

Priemerný zisk

= 400 000 - 250 000

 • Priemerný zisk = 75 000

Počiatočná investícia je 20,00 000, a preto môžeme pomocou nasledujúceho vzorca vypočítať účtovnú mieru návratnosti:

Preto je výpočet nasledovný,

 • = 75 000/20,00 000

ARR bude -

Kalkulačka ARR

Môžete použiť túto kalkulačku

Priemerný ročný zisk
Počiatočné investície
Vzorec pre účtovnú mieru návratnosti
 

Vzorec pre účtovnú mieru návratnosti =
Priemerný ročný zisk
=
Počiatočné investície
0
=0
0

Relevantnosť a použitie

Vzorec účtovnej návratnosti sa používa v projektoch kapitálového rozpočtovania a je možné ho použiť na odfiltrovanie, keď existuje viac projektov a je možné vybrať iba jeden alebo niekoľko. Toto možno použiť ako všeobecné porovnanie a v žiadnom prípade by sa nemalo považovať za konečný rozhodovací proces, pretože existujú rôzne metódy kapitálového rozpočtovania, ktoré manažmentu pomáhajú pri výbere projektov, ktoré sú NPV, index ziskovosti atď.

Ďalšie vedenie používa usmernenie, napríklad ak je účtovná miera návratnosti vyššia ako požadovaná miera, potom by projekt mohol byť prijatý aj inak.