Rezervná cena

Význam rezervnej cenyRezervná cena predstavuje minimálnu cenu, za ktorú je predávajúci tovaru pripravený predať svoj predmet v aukcii, pod ktorou nie je povinný prijať obchod, tj v prípade takého draženia, ak tam nie je splnená rezervná cena aukcie nie je predávajúci povinný predmet predať a táto cena nie je zverejnená potenciálnemu záujemcovi v priebehu konania aukcie.Toto je najbežnejšie v

Finančné inžinierstvo

Čo je finančné inžinierstvo?Finančné inžinierstvo, ako už názov napovedá, je spojením dvoch kritických odvekých konceptov, financií a inžinierstva, ktoré využívajú matematické techniky, finančné teórie, inžinierske nástroje a pokročilé programovacie techniky na riešenie kritických a zložitých finančných problémov, ako je nekonzistentné vytváranie peňažných tokov, reštrukturalizácia nelikvidných aktív. na likvidné, čím sa vytvorí perfektný hedž