Cenová funkcia v programe Excel (vzorec, príklady) Ako používať cenovú funkciu

Cenová funkcia v programe Excel

Cenová funkcia v programe Excel je finančná funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na výpočet pôvodnej hodnoty alebo nominálnej hodnoty akcie za 100 dolárov, ak sa úroky platia pravidelne. Jedná sa o zabudovanú funkciu v programe Excel a na vyrovnanie slúži šesť argumentov. miera splatnosti hodnoty, miera cenného papiera a výnos cenného papiera s umorovacou hodnotou.

Cena v programe Excel je zaradená do kategórie Finančné funkcie. Funkcia Cena exceluje sa používa na výpočet ceny cenného papiera / dlhopisu za nominálnu hodnotu cenného papiera, ktorý pravidelne platí úrok, za 100 dolárov.

Cenový vzorec

Cenový vzorec má 7 argumentov:

Vysvetlenie ceny v programe Excel

 1. Zúčtovanie: Zúčtovanie sa označuje ako dátum, keď sa dlhopis vyrovnal. Hodnota uvedená ako vyrovnanie je dátum po dátume vydania, keď je dlhopis / cenný papier obchodovaný s kupujúcim cenného papiera.
 2. Splatnosť: Dátum uvedený ako Splatnosť je dátum, keď vyprší platnosť cenného papiera / dlhopisu a suma istiny sa vyplatí späť majiteľovi dlhopisu.
 3. Sadzba: Ročná úroková sadzba dlhopisu, za ktorú sa vykonávajú platby kupónom.
 4. Yld: Ročný výnos cenného papiera, tj ročná trhová úroková miera predstavujúca riziko dlhopisu.
 5. Uplatnenie : hodnota dlhopisu za nominálnu hodnotu 100 USD, ktorá je splatená späť v deň splatenia
 6. Frekvencia: Počet platieb za kupón vykonaných ročne.

 1. Základ: Toto je voliteľný celočíselný argument, ktorý určuje základňu počítania finančných dní

Ako používať funkciu ceny v programe Excel?

Funkcia Price Excel je veľmi jednoduchá a ľahko použiteľná. Pochopme fungovanie funkcie Price Excel na príkladoch.

Túto šablónu Excel s cenovou funkciou si môžete stiahnuť tu - Šablónu s cenovou funkciou Excel

Cena v programe Excel Príklad č

Predpokladajme, že dostaneme nasledujúce údaje na výpočet ceny v programe Excel

Nasledujúca snímka obrazovky slúži na ilustráciu toho, ako sa funkcia PRICE Excel používa na ocenenie dlhopisu.

Na čo treba pamätať pri používaní funkcie cien v programe Excel

 • Na účely výpočtu je formát dátumu v programe Excel sekvenčný. Hodnota 1 teda predvolene znamená 1. január 1900, takže nasledujúci deň, tj 2. januára 1900, bude 2
 • Všetky dátové parametre použité ako vysporiadanie, splatnosť, frekvencia a základná hodnota by mali byť celé čísla.
 • Ak splatnosť alebo deň vyrovnania nie je platný dátum, potom vzorec PRICE vráti #HODNOTU! chybová hodnota.
 • Ak je yld <0 alebo ak je miera <0 alebo uplatnenie ≤ 0 PRICE, vráti sa #NUM! chybová hodnota.
 • Ak je frekvencia uvedená v cenovom vzorci akákoľvek iná hodnota okrem 1, 2 alebo 4, PRICE vráti # ČÍSLO! chybová hodnota ako odpoveď.
 • Ak je základ 4, PRICE vráti # ČÍSLO! chybová hodnota.
 • Ak je hodnota zúčtovania ≥ hodnota splatnosti, potom PRICE výnosy vrátia # ČÍSLO! chybová hodnota.