MESIAC v programe Excel (vzorec, príklad) | Ako používať funkciu MESIAC Excel

Funkcia mesiac v programe Excel je funkcia dátumu, ktorá sa používa na zistenie mesiaca pre daný dátum vo formáte dátumu. Táto funkcia prevezme argument vo formáte dátumu a výsledok, ktorý sa nám zobrazí, je v celočíselnom formáte, hodnota, ktorú táto funkcia dáva. nás je v rozmedzí 1-12, pretože v roku je iba dvanásť mesiacov a spôsob použitia tejto funkcie je nasledovný = Mesiac (sériové číslo), argument poskytovaný tejto funkcii by mal byť v rozpoznateľnom formáte dátumu programu Excel .

Funkcia MESIAC v programe Excel

Funkcia MESIAC v programe Excel dáva mesiac od jeho dátumu. Vráti číslo mesiaca v rozmedzí od 1 do 12.

MESAČNÝ vzorec v programe Excel

Nižšie je uvedený MESIACOVÝ vzorec v programe Excel.

Alebo

MESIAC (dátum)

MESIAC v programe Excel - Ilustrácia

Predpokladajme, že v bunke B3 je uvedený dátum (10. augusta, 18) a vy chcete nájsť mesiac v programe Excel daného dátumu v číslach.

Môžete jednoducho použiť MESIACOVÝ vzorec v programe Excel uvedený nižšie:

= MESIAC (B3)

a stlačte kláves Enter. Funkcia MONTH v programe Excel vráti 8.

V programe Excel môžete použiť aj nasledujúci MESIACOVÝ vzorec:

= MESIAC („10. augusta 2018“)

a stlačte kláves Enter. Funkcia MONTH vráti rovnakú hodnotu.

Dátum 10. augusta 2018 odkazuje v Excel na hodnotu 43322. Túto hodnotu môžete tiež použiť priamo ako vstup do funkcie MONTH. MESAČNÝ vzorec v programe Excel bude:

= MESIAC (43322)

Funkcia MONTH v programe Excel vráti 8.

Alternatívne môžete dátum použiť aj v inom formáte ako:

= MESIAC („10. augusta 2018“)

Funkcia Excel MESIAC vráti tiež 8.

Pozrime sa teraz na niekoľko príkladov, kde a ako používať funkciu MESIAC v programe Excel rôzne scenáre. 

Ako používať funkciu MESIAC v programe Excel?

MESIAC v programe Excel je veľmi jednoduchý a ľahko použiteľný. Poďme pochopiť fungovanie MESIACA v programe Excel na niektorých príkladoch.

poradové_číslo: platný dátum, pre ktorý sa má identifikovať číslo mesiaca

Dátum zadania musí byť platný dátum v programe Excel. Dátumy v programe Excel sa ukladajú ako poradové čísla. Napríklad dátum 1. januára 2010 sa rovná sériovému číslu 40179 v programe Excel. MESAČNÝ vzorec v programe Excel berie ako vstup priamo dátum alebo sériové číslo dátumu. Tu je potrebné poznamenať, že program Excel nerozpoznáva dátumy skôr ako 1. 1. 1900.

Vráti sa

MESIAC v programe Excel vždy vráti číslo v rozsahu od 1 do 12. Toto číslo zodpovedá mesiacu dátumu zadania.

Túto šablónu programu MONTH Function Excel si môžete stiahnuť tu - Šablónu programu MONTH Function Excel

MESIAC v Exceli Príklad č. 1

Predpokladajme, že máte zoznam dátumov uvedených v bunkách B3: B7, ako je uvedené nižšie. Chcete vyhľadať názov mesiaca každého z týchto uvedených dátumov.

Môžete to urobiť pomocou nasledujúceho MESAČNÉHO vzorca v programe Excel:

= VYBERTE ((MESIAC (B3)), „Jan“, „Feb“, „Mar“, „Apr“, „máj“, „jún“, „júl“, „aug“, „sept“, „okt“, „November“, „december“)

MESIAC (B3) vráti 1.

CHOOSE (1, ... ..) vyberie 1. možnosť z daných 12, ktorou je Jan.

Takže MESIAC v programe Excel vráti Jan.

Podobne ho môžete pretiahnuť pre zvyšok buniek.

Prípadne môžete v programe Excel použiť nasledujúci MESIACOVÝ vzorec:

= TEXT (B3, „mmm“)

Funkcia MONTH sa vráti Jan.

MESIAC v Exceli Príklad č. 2

Predpokladajme, že v bunkách B4: B15 máte názvy mesiacov (povedzme vo formáte „mmm“).

Teraz chcete tieto mená previesť na mesiac v číslach.

V programe Excel môžete použiť nasledujúci MESIAC:

= MESIAC (DATEVALUE (B4 & ”1”) 

Na január vráti MESIAC v programe Excel 1. Na február vráti 2 a podobne.

MESIAC v Exceli Príklad č. 3

Predpokladajme, že máte zoznam sviatkov uvedený v bunkách B3: B9 podľa dátumu, ako je uvedené nižšie.

Teraz chcete vypočítať počet sviatkov každý mesiac. Ak to chcete urobiť, môžete v Excel použiť prvý vzorec MESIAC prvý mesiac uvedený v E4:

= SUMPRODUCT (- (MESIAC ($ B $ 4: $ B $ 16)) = MESIAC (DATEVALUE (E4 & ”1 ″))))

a potom ju pretiahnite do zvyšku buniek.

Pozrime sa na MESIAC excelentne:

 • MESIAC ($ B $ 4: $ B $ 16) skontroluje mesiac dátumov poskytnutých v rozsahu buniek B4: B16 v číselnom formáte. Funkcia MONTH v programe Excel vráti {1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6; 8; 9; 10; 11; 12}
 • MESIAC (DATEVALUE (E4 & ”1 ″) poskytne mesiac v počte zodpovedajúcom bunke E4 (pozri príklad 2). Funkcia MESIAC v programe Excel vráti 1 za január.
 • SUMPRODUCT v programe Excel (- (...) = (..)) sa bude zhodovať s mesiacom uvedeným v B4: B16 s januárom (= 1) a vždy, keď je to pravda, pridá jeden.

Pretože január sa v daných údajoch zobrazuje dvakrát, funkcia MONTH v programe Excel vráti hodnotu 2.

Podobne to môžete urobiť pre zvyšok buniek.

MESIAC v Exceli Príklad č. 4

Predpokladajme, že máte údaje o predaji za posledné dva roky. Údaje boli zhromaždené k poslednému dátumu v mesiaci. Údaje boli zadané manuálne, aby v nich mohlo dôjsť k nesúladu. Mali by ste porovnávať tržby medzi rokmi 2016 a 2017 za každý mesiac.

Ak chcete skontrolovať, či sú mesiace rovnaké, a potom porovnať predaj, môžete použiť MESAČNÝ vzorec v programe Excel:

= IF ((MONTH (B4)) = (MONTH (D4)), IF (E4> C4, „zvýšenie“, „zníženie“), „nesúlad mesiacov“)

na 1. vstup. Funkcia MONTH v programe Excel vráti hodnotu „Zvýšiť“.

Pozrime sa podrobne na MESIAC v programe Excel:

Ak sa MESIAC B4 (tj. Pre rok 2016) rovná MESIACU uvedený v D4 (pre rok 2017),

 • Funkcia MESIAC v programe Excel skontroluje, či sú tržby za daný mesiac v roku 2017 väčšie ako tržby za daný mesiac v roku 2016.
  • Ak je väčšia, vráti „Zväčšiť“.
  • V opačnom prípade sa vráti „Znížiť“.

Ak sa MESIAC B4 (tj. Pre rok 2016) nerovná MESIACU uvedenému v D4 (pre rok 2017),

 • Funkcia MONTH v programe Excel vráti nesprávnu zhodu.

Podobne to môžete urobiť pre zvyšok buniek.

Môžete tiež pridať ďalšiu podmienku, aby ste skontrolovali, či sú tržby rovnaké, a aby ste vrátili hodnotu „Constant“.

MESIAC v Exceli Príklad č. 5

Predpokladajme, že pracujete v obchodnom oddelení svojej spoločnosti a že máte k dispozícii údaje o tom, koľko výrobkov sa predalo v konkrétny deň za predchádzajúci rok, ako je uvedené nižšie.

Teraz chcete počet produktov zoskupiť mesačne. Ak to chcete urobiť, v programe Excel použijete nasledujúci MESIACOVÝ vzorec:

= SUMPRODUCT (- (PRESNÝ (F4, MESIAC ($ B $ 4: $ B $ 17))), $ C $ 4: $ C $ 17)

pre prvú bunku. Funkcia MONTH v programe Excel vráti 16.

a potom ju pretiahnite zvyškom buniek.

Pozrime sa podrobne na MESIAC v programe Excel:

= SUMPRODUCT (- (PRESNÝ (F4, MESIAC ($ B $ 4: $ B $ 17))), $ C $ 4: $ C $ 17)

 • MESIAC ($ B $ 4: $ B $ 17) poskytne mesiac buniek v B4: B17. Funkcia MONTH v programe Excel vráti maticu {2; 8; 3; 2; 1; 7; 2; 5; 9; 6; 12; 11; 4; 10}
 • PRESNÉ (F4, MESIAC ($ B $ 4: $ B $ 17))) priradí mesiac vo F4 (tj. 1 tu) matici a vráti inú maticu s TRUE, ak je to zhoda alebo FALSE inak. Prvý mesiac vráti {FALSE; NEPRAVDA; NEPRAVDA; NEPRAVDA; PRAVDA; NEPRAVDA; NEPRAVDA; NEPRAVDA; NEPRAVDA; NEPRAVDA; NEPRAVDA; NEPRAVDA; NEPRAVDA; FALSE}
 • SUMPRODUCT (- (..), $ C $ 4: $ C $ 17) sčíta hodnoty uvedené v C4: C17, keď je zodpovedajúca hodnota v matici TRUE.

Funkcia MONTH v programe Excel vráti na január 16.

Na čo treba pamätať MESIAC v programe Excel

 • Funkcia MESIAC vráti mesiac daného dátumu alebo poradové číslo.
 • Funkcia MESIAC Excel je daná #HODNOTA! chyba, keď nedokáže rozpoznať dátum.
 • Funkcia Excel MESIAC prijíma dátumy až po 1. januári 1900. Poskytne #HODNOTA! chyba, keď je dátum zadania skôr ako 1. januára 1900.
 • Funkcia MESIAC v programe Excel vráti mesiac iba v číselnom formáte. Preto je jeho výstupom vždy číslo od 1 do 12.