Debetný zostatok (význam, príklad) Rozdiel medzi debetným a kreditným zostatkom

Čo je debetný zostatok?

Debetný zostatok je suma, ktorá udáva, že celková suma debetných zápisov v hlavnej knihe je vyššia ako celková suma kreditných zápisov.

Líši sa to od zadania debetu. Debetný zápis sa vykoná na zaznamenanie transakcie do hlavnej knihy, napr. Keď kupujeme aktívum, zúčtujeme z účtu aktív debetný nákupný a kreditný bankový účet s odlevom peňazí. Zatiaľ čo debetný zostatok je čistá suma (debet mínus kredit) v hlavnej knihe po zaznamenaní všetkých transakcií.

Príklady

Spravidla sa nachádza v knihách aktív a výdavkov, niekoľko príkladov je uvedených nižšie,

  1. A / c dlhodobého majetku - Keď sa kúpi dlhodobý majetok, bude sa zaznamenávať ako debetná transakcia a neskôr sa urobia kreditné položky na zaúčtovanie odpisov k majetku. Na účte dlhodobého majetku zostane čistý debetný zostatok.
  2. Náklady / výdavky - Na účtoch výdavkov a strát, ako je nájom, plat, opravy a údržba, úroky, elektrina atď., Sa bude vždy nachádzať debetný zostatok.
  3. Investície - Podobne ako pri fixných aktívach, aj pri zakúpených investíciách bude zaznamenaný debet a neskorší debetný zostatok sa prejaví na investičnom účte.

Debet verzus kreditný zostatok

V hlavnej účtovnej knihe môžeme nájsť dva typy zostatkov. Ak chcete zistiť, aký zostatok odráža v hlavnej knihe, musíme vypočítať, ktorá strana hlavnej knihy má vyšší zostatok, tj ak je celková suma debetu vyššia ako kredit, v hlavnej knihe je debetný zostatok. Podobne, ak je celkový kredit vyšší ako celkový debet, bude mať kreditný zostatok.

Aby sme to lepšie pochopili, môžeme zvážiť nasledujúcu ilustráciu,

Hotovosť A / c

Tu vidíme, že celková suma debetu je viac ako celková suma kreditu, tj prílev hotovosti je väčší ako odtok; hotovostný účet preto dáva debetný zostatok 3 000.

Pôžička A / c

Záver

Tu môžeme pochopiť, že po splatení splátky úveru je celková suma kreditu vyššia ako celková suma debetu; preto pôžička a / c poskytuje úver Rs. 360 000.

Z vyššie uvedeného vysvetlenia môžeme pochopiť, že tieto zostatky sú bežne používanými výrazmi v účtovníctve, a preto je pri čítaní a porozumení účtovnej závierky dôležité pochopiť význam pojmu, ktorý je možné jednoducho uzavrieť, tj.

ak celkový debet> celkový kredit = debetný zostatok a

ak Celkový kredit> Celkový debet = Zostatok na kredite.