OKOLNÉ OKNO v programe Excel | Ako používať funkciu ROUNDDOWN?

Funkcia ROUNDDOWN v programe Excel

Funkcia ROUNDDOWN je zabudovaná funkcia v programe Microsoft Excel. Slúži na zaokrúhlenie daného čísla. Táto funkcia zaokrúhli dané číslo na najbližšie nízke číslo s daným číslom. Táto funkcia je prístupná po zadaní kľúčového slova = ROUNDDOWN (v ktorejkoľvek bunke.

Syntax

Funkcia ROUNDDOWN má dva argumenty, z ktorých sú oba povinné. Kde,

  • text = Je to povinný parameter. Predstavuje akékoľvek reálne číslo, ktoré sa má zaokrúhliť nadol.
  • number_of_times = Je to tiež povinný parameter. Je to počet číslic, na ktoré chcete zaokrúhliť číslo nadol.

Ako používať funkciu Excel ROUNDDOWN? (Príklady)

Funkciu ROUNDDOWN je možné zadať ako súčasť vzorca do buniek tabuľky. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si niekoľko príkladov uvedených nižšie.

Túto šablónu Excel funkcie ROUNDDOWN si môžete stiahnuť tu - šablónu Excel funkcie ROUNDDOWN

Príklad č

Kladné číslo float zaokrúhlite na nulové desatinné miesta

Vo vyššie uvedenom príklade je bunka B2 vstupným číslom s hodnotou 2,3659.

Výslednou bunkou je C2, kde je použitý vzorec ROUNDDOWN = ROUNDDOWN (B2,0), čo znamená zaokrúhli hodnotu v B2 na nula desatinných čísel.

Tento výsledok výťažku ako 2 a rovnaký je viditeľný vo výslednej bunke C2.

Príklad č

Záporné číslo float zaokrúhlite na jedno desatinné miesto

Vo vyššie uvedenom príklade je bunka B3 vstupným číslom s hodnotou -1,8905. Výsledná bunka je C3, kde je použitý vzorec ROUNDDOWN = ROUNDDOWN (B3,1), čo znamená zaokrúhľuje hodnotu v B3 na jedno desatinné číslo.

Tento výsledok výťažku ako -1,8 a rovnaký je viditeľný vo výslednej bunke C3.

Príklad č

Zaokrúhli kladné číslo float na jedno desatinné miesto vľavo od desatinnej čiarky

Vo vyššie uvedenom príklade je bunka B4 vstupným číslom s hodnotou -1 233128,698.

Výsledná bunka je C4, kde je použitý vzorec ROUNDDOWN = ROUNDDOWN (B4, -1), čo znamená, že číslo sa má zaokrúhliť nadol naľavo od desatinnej čiarky o 1.

Výsledkom tohto výťažku je 23312. To isté je možné vidieť aj vo výsledku bunky C4.

Na čo treba pamätať

  1. Zaokrúhli dané číslo na najbližšie číslo nadol nad dané číslo.
  2. Oba parametre sú povinné.
  3. Ak je 2. parameter tj num_digits nulový, potom sa číslo zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo vo funkcii ROUNDDOWN v programe Excel.
  4. Ak je 2. parameter tj num_digits väčší ako nula, potom sa číslo zaokrúhli nadol na počet desatinných číslic uvedený vo funkcii Excel ROUNDDOWN.
  5. Ak je druhý parameter tj num_digits menší ako 0, potom sa číslo zaokrúhli nadol naľavo od desatinnej čiarky vo funkcii ROUNDDOWN.