Top 10 najlepších investičných kníh všetkých čias WallStreetMojo

Najlepšie najlepšia investičná kniha všetkých čias

1 - Inteligentný investor: Definitívna kniha o investovaní do hodnoty. Kniha praktických rád

2 - Sprievodca investovaním pre začiatočníkov: Ako inteligentne a ľahko zveľaďovať svoje peniaze

3 - Najbohatší muž v Babylone

4 - Investovanie na burze pre začiatočníkov: Je nevyhnutné začať úspešne investovať

5 - Najchytrejšia investičná kniha, ktorú ste si kedy prečítali: Osvedčený spôsob, ako prekonať „klady“ a prevziať kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou

6 - Najlepšie poradenstvo v oblasti investovania do nehnuteľností vôbec

7 - Malá kniha o investovaní zdravého rozumu: jediný spôsob, ako zaručiť spravodlivý podiel na výnosoch z akciového trhu

8 - Jeden hore na Wall Street: Ako využiť to, čo už viete, na zarobenie peňazí na trhu

9 - Kniha o investovaní do prenájmu nehnuteľností: Ako dosiahnuť bohatstvo a pasívny príjem prostredníctvom inteligentného investovania do nehnuteľností typu Buy & Hold!

10 - Ako zarobiť peniaze na akciách: víťazný systém v dobrých i zlých časoch

Investície nie sú ničím iným ako komoditami alebo tovarom, ktoré sa dnes kupujú, aby sa dali využiť v blízkej budúcnosti alebo v čase katastrofy. Každý jednotlivec musí strategicky plánovať svoju blízku a dlhodobú budúcnosť správne, aby zabezpečil radosť sebe i svojim blízkym. Spotreba všetkého teraz a žiadne úspory do budúcnosti znie hlúpo. Pretože budúcnosť je mimoriadne nepredvídateľná, je preto pre každého jednotlivca mimoriadne dôležité vštepovať si zvyk šetriť na zlé časy.

Na trhu je k dispozícii množstvo kníh o finančných investíciách a tu diskutujeme o Top 10 najlepších investičných knihách všetkých čias, o ktorých sa pojednáva nižšie:

# 1 - Inteligentný investor: Definitívna kniha o investovaní do hodnoty. Kniha praktických rád

Kniha investícií Sure Shot

Benjamin Graham

Autor tu ilustruje techniky inteligentného investovania učením investorov o základoch dlhodobého investovania.

Recenzia investičnej knihy

Kniha ukazuje vynikajúce a inteligentné investičné koncepty spoločnosti Graham, ktoré sú veľmi dobre použiteľné v podmienkach súčasného trhu. Benjamin Graham je považovaný za jedného z najlepších investičných konzultantov v priebehu minulého dvadsiateho storočia. Graham veril v koncepciu „hodnotového investovania“, ktorá chráni investorov pred pozoruhodnými chybami a umožňuje im pestovať trvalé techniky.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Grahamove pôsobivé koncepty „hodnotového investovania“ už vytvorili túto najlepšiu knihu investícií, bibliu pre akciové trhy, a to hneď od jej prvého vydania v roku 1949.
 • Táto investičná kniha obsahuje na príkladoch porovnanie najnovších trhových trendov, nedávnych finančných aktualizácií a konceptov Grahamovho finančného pomeru
 • Grahamove kľúčové investičné koncepty v knihe sa dokonca ukazujú ako mimoriadne užitočné v podmienkach súčasného trhu
 • Posledný komentár známeho finančného korešpondenta Jasona Zweiga vykresľuje existujúcu trhovú realitu, premosťuje Grahamove ideály a dáva čitateľom výrazne hlbšie know-how o uplatňovaní Grahamových princípov
<>

# 2 - Sprievodca investovaním pre začiatočníkov: Ako inteligentne a ľahko zveľaďovať svoje peniaze

Základy investovania

Autor: Alex H Frey

Písmo je určené pre kohokoľvek, len začínajúceho investora alebo zmäteného jednotlivca, ktorý chce investovať do akcií, ale je veľmi zmätený s rôznymi investičnými nápadmi.

Recenzia investičnej knihy

Písmo je možné považovať za sprievodcu pre začiatočníkov jednoduchého a inteligentného investovania prostredníctvom základných konceptov základných finančných investícií a prevencie investorov, ktorí sa bránia riziku, z nespoľahlivých dlhodobých investícií. Táto najlepšia kniha o investíciách sa považuje za veľmi vhodnú pre začínajúcich začínajúcich investorov aj pre všetkých zmätených investorov, pokiaľ ide o množstvo protichodných informácií na trhu.

Kľúčové informácie o úspechu z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Vysvetľuje techniky realistického zdvojnásobenia vašich investícií každých 7 rokov až 10 rokov
 • Dôvody drastického zlyhania určitých investícií a metódy identifikácie a prevencie takýchto investičných pascí
 • Vysvetľuje realistické očakávania zdvojnásobenia bohatstva človeka každých 7 až 10 rokov
 • Poskytuje techniku ​​výberu investičného poradenstva, ktoré si môžete uchovať pre svoj zostatkový život
<>

# 3 - Najbohatší muž v Babylone

Zásady rozširovania vášho osobného majetku

George S. Clason

Očakáva sa, že čítanie bude prastarým tajomstvom úspechu finančných investícií a zároveň zabezpečí cestu k radosti a prosperite.

Recenzia investičnej knihy

Tento moderný bestseller modernej doby poskytuje podrobné vysvetlenie vašich finančných problémov a zároveň ponúka celý rad podrobných riešení. Kniha sa ukazuje ako inteligentná biblia pre všetkých investorov, ktorí chcú šetriť a inteligentne investovať, aby zdvojnásobili svoje peniaze s minimálnym rizikom na palube. Očakáva sa, že toto pôsobivé písanie bude tajomstvom rozširovania vášho osobného bohatstva. Ďalej sa od Písma očakáva, že bude prastarou formulkou úspechu a určitou cestou k prosperite a šťastiu.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Toto čítanie pomohlo mnohým začínajúcim investorom ľahko zarobiť peniaze prostredníctvom strategických a inteligentných investícií a vyhnúť sa tak veľkým investičným pasciam
 • Úspešné investičné tajomstvá zdieľané jednoduchým jazykom určite prilákajú tak investorov, ktorí investujú ako prví,, aj investičných gigantov
 • S písmom je možné zaobchádzať ako so súčasným štandardom. Toto informatívne najlepšie finančné čítanie poskytuje podrobné know-how a úplné riešenia vašich osobných finančných ťažkostí, ktoré by vám poskytli príslušné usmernenie po celý váš život.
 • Táto špičková investičná kniha v jednoduchom jazyku obsahuje niekoľko tajomstiev, ako držať svoje peniaze a zároveň zarábať ďalšie milióny
<>

# 4 - Investovanie na burze pre začiatočníkov: Podstatné pre úspešné začatie investovania

Sprievodca investíciami do počiatočných akcií

Autor: Tycho Press

Táto najlepšia kniha o investovaní ilustruje techniky inteligentného investovania peňazí tak, že sa vyhnete veľkým investičným chybám a zároveň budete zarábať peniaze jednoduchým a plynulým spôsobom.

Recenzia investičnej knihy

Základ pre investície na akciovom trhu a umožňuje investorom robiť inteligentné rozhodnutia týkajúce sa investícií do akcií. Predpokladá sa, že táto kniha o investovaní od vás odstráni zastrašovanie a frustráciu z investícií na akciovom trhu a zároveň vám bude viac dôverovať pri výbere investovať z radu akcií na akciovom trhu.

Kľúčové informácie o úspechu z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Táto najlepšia investičná kniha umožňuje každému vášnivému investorovi so strategickými nástrojmi začať úspešne a múdro investovať
 • Poskytuje priamy popis základných informácií o investovaní na akciovom trhu
 • Uvádza odpovede na top 10 otázok týkajúcich sa investovania na akciovom trhu
 • Opisuje 5 kľúčových stratégií získavania investorov
 • Prínosné usmernenie týkajúce sa diverzifikácie, vlastníctva, predaja a nákupu akcií
 • Zásadné poradenstvo pri vývoji strategického finančného portfólia na minimalizáciu rizík a maximalizáciu výnosov
<>

# 5 - Najchytrejšia investičná kniha, ktorú ste si kedy prečítali: Osvedčený spôsob, ako prekonať „klady“ a prevziať kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou

Zmeňte svoje myslenie na investície

Autor: Daniel R. Solin

Autor poskytuje čitateľovi jednoduchý ľahko napodobniteľný plán zaistenia okamžitých investícií s minimálnym rizikom a zdravými výnosmi.

Recenzia investičnej knihy

Očakáva sa, že toto písmo zmení myslenie investorov o investovaní do akcií a z týchto investícií prinesie vynikajúce výsledky. Ľahko čitateľná investičná kniha, ktorá ponúka inteligentné rady o tom, ako investovať a prečo investovať do konkrétnej akcie alebo portfólia akcií, ktoré už hľadalo niekoľko čitateľov, ako naznačuje syndikovaný publicista Scott Burns.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Poskytuje jedinečnú techniku ​​na vytvorenie zdravého investičného portfólia za deväťdesiat minút alebo dokonca za menej, zatiaľ čo vaše investičné zisky sa dostanú do popredných 5 percent všetkých šikovne kontrolovaných peňazí.
 • Rozumné čítanie pre každého investora, ktorý sa zameriava na bezpečné a bezpečné investovanie
 • Táto kniha investícií je považovaná za vôbec najplynulejšie čítanie investícií a očakáva sa, že čitateľa zbaví komplexnej investičnej terminológie a poskytne presné rady inteligentnému investovaniu
 • Kniha celkovo umožňuje čitateľovi prevziať úplnú finančnú kontrolu nad investičným portfóliom a zároveň mu strategicky odporúča, aby dosiahol pôsobivé výnosy z akciových trhov.
<>

# 6 - Najlepšie rady v oblasti investovania do nehnuteľností vôbec

Podrobný sprievodca uskutočňovaním strategických a dlhodobých investícií

Joe Fairless

Umožňuje čitateľom okrem realistických pokynov od globálne uznávaných odborníkov na investície do nehnuteľností aj skúsenosti so skutočnými investíciami v globálnom realitnom sektore.

Najlepšia recenzia knihy o investíciách

Noví investori získali najlepšieho investičného sprievodcu v podobe tejto knihy s ľahko pochopiteľnými príkladmi a jednoduchým jazykom, ktorému dokonca rozumie obyčajný človek, ktorý nikdy neštudoval žiadne finančné koncepty. Je to atraktívna kniha o investovaní do nehnuteľností, o ktorej môžu začiatočníci aj veteráni investovať prostredníctvom čítania.

Kľúčové informácie o úspechu z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Táto špičková investičná kniha vysvetľuje spôsob prechodu z jednej rodiny na niekoľko rodín
 • Postupný prístup k získavaniu vhodných financií pre kľúčové obchody
 • Poskytuje ľahké a kreatívne investície do svetového realitného sektora napriek zlému finančnému stavu investora
 • Postupná technika využívania informácií o trhu na vykonávanie due diligence
 • Poskytuje podrobnosti o veľmi zanedbaných výdavkoch investorov typu fix-and-flip a buy-and-hold
 • Ponúka postupné vysvetlenie úspešného dosiahnutia finančnej slobody
 • Postupná ilustrácia úspešného veľkoobchodu s dedičstvom
 • Technika, ktorú veritelia používajú na vyhodnotenie žiadosti o pôžičku, spolu s určitými krokmi potrebnými na jej zabránenie
 • Originálna technika financovania pre začínajúcich investorov
<>

# 7 - Malá kniha o investovaní zdravého rozumu: jediný spôsob, ako zaručiť spravodlivý podiel na výnosoch z akciového trhu

Pozor na poradcov pre investovanie do podvodov

Autor: John C. Bogle

Najlepší spôsob, ako dosiahnuť, aby investovanie do indexu prinieslo atraktívne výsledky, a to tak, že sa vyhnete falošným investičným poradcom, ktorí si spravidla účtujú vysoké poplatky v mene dosahovania vyšších výnosov, ale nedodržiavajú prísľub poskytovania vynikajúcich výnosov.

Recenzia investičnej knihy

Táto kniha o investíciách pojednáva o ilustrácii výhod zdravého rozumu pri investovaní a zameriava sa na minimalizáciu nákladov a maximalizáciu výnosov. Pokus o prekonanie výnosov na trhoch s akciami je síce nemožný, ale história i teória tu potvrdzujú, že najjednoduchšou a vysoko účinnou investičnou technikou je nákup a udržanie každého štátneho podniku v krajine za extrémne nízke náklady.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Znázorňuje techniku ​​začlenenia osvedčeného investičného plánu do celého vášho portfólia
 • Vysvetľuje, prečo sú rast výnosov a dividendové výnosy, ktoré sú dnešnou obchodnou realitou, v porovnaní s očakávaniami trhu veľmi dôležité
 • Určuje spôsoby, ako prevážiť solídne dopady inflácie, daní a investičných nákladov
 • Metóda, pomocou ktorej sú výsledky zloženia výnosov prekonané nadvládou nad zložením výdavkov
 • Poradenstvo poskytujú brilantní akademici a odborní investori ako Burton Malkiel, Paul Samuelson, Benjamin Graham a Warren Buffett, pokiaľ ide o investovanie do indexov
<>

# 8 - Jeden hore na Wall Street: Ako využiť to, čo už viete, na zarobenie peňazí na trhu

Investičné príležitosti existujú všade

Peter Lynch

Renomovaný manažér podielových fondov Peter Lynch v tejto knihe ilustruje výhody, ktoré majú bežní investori vo všeobecnosti oproti investičným nadšencom a techniku, pomocou ktorej môžu tieto výhody využiť na získanie finančného triumfu.

Recenzia investičnej knihy

Táto kniha o investovaní vám poskytuje nadčasové rady, viď. kým nebudete investovať z dlhodobého hľadiska, autor sa domnieva, že vaše portfólio je schopné odmeniť vás. Táto jedinečná rada urobila z tejto knihy špičkový trhák a typickú knihu pre získavanie investičných nápadov.

Kľúčové informácie o úspechu z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Najvyšší americký finančný manažér vysvetľuje, ako má priemerný investor moc úspešne poraziť pozitíva využitím svojho know-how
 • Identifikuje investičné vyhliadky všade od vášho pracoviska až po supermarket, ktorý pozostáva z niekoľkých služieb a produktov vymieňaných za peniaze po celý deň.
 • Táto najlepšia investičná kniha vysvetľuje techniku ​​zahrnutia najlepších desiatich najlepších a vysoko výnosných akcií do vášho investičného portfólia, aby sa z normálneho portfólia akcií stal špičkový umelec.
 • Autor poskytuje jednoduché pokyny na oddelenie dlhodobých stratégií od plánov, ktoré nie sú zamerané na výsledky, podrobným preskúmaním finančných výkazov spoločnosti a rozsiahlymi znalosťami čísel, ktoré sa skutočne počítajú. Poskytuje kroky pre strategické investovanie do obratových, cyklických a rýchlo sa rozvíjajúcich spoločností
<>

# 9 - Kniha o investovaní do prenájmu nehnuteľností: Ako dosiahnuť bohatstvo a pasívny príjem pomocou inteligentného investovania do nehnuteľností typu Buy & Hold!

Zaujímavé čítanie nehnuteľností

Brandon Turner

Autor tejto investičnej knihy mal na pamäti cieľ, ktorým je ponúknuť čitateľovi všetky techniky, tipy, nástroje a stratégie potrebné na to, aby sa z neho stal magnátsky investor v oblasti prenájmu nehnuteľností, a zároveň podporovať investora v tom, aby sa vyvaroval šrotu, ktorý drží dole počet ašpirantov.

Recenzia investičnej knihy

Táto špičková investičná kniha je navrhnutá pre začínajúcich aj osvedčených investorov a prostredníctvom zábavných a poučných informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté, poskytuje dlhoročné potrebné skúsenosti. Dá sa identifikovať skutočné, aktualizované a vzrušujúce techniky, ktoré kľúčoví investori z celého sveta využívajú na generovanie pozoruhodných peňažných tokov a na rozvoj bohatstva prostredníctvom prenájmu nehnuteľností.

Kľúčové informácie o úspechu z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Kniha vysvetľuje dôvod, prečo väčšina zainteresovaných strán v oblasti nehnuteľností zlyháva, a techniku, ktorú môžete použiť, aby ste tak neurobili
 • Poskytuje 4 ľahko sledovateľné a jedinečné techniky, ktoré môže investor začať používať už dnes
 • Umožňuje inšpirované triky na objavenie neuveriteľných zmlúv, hoci na primeraných trhoch
 • Metóda dosiahnutia úspechu bez kontaktu s metlou, štetcom alebo toaletou
 • Kľúčové plány financovania nájmov napriek tomu, že sú zbavené hotovosti
 • Informácie o uchovaní vášho pokladu oneskorením a odstránením daní
<>

# 10 - Ako zarobiť peniaze na akciách: Víťazný systém v dobrých a zlých časoch

Sprievodca know-how v oblasti najpredávanejších investícií

William O'Neil

Predpokladá sa, že táto najlepšia kniha o investíciách usmernila viac ako 2 milióny strategických investorov k technikám získavania bohatstva. Autorova robustná investičná stratégia CAN SLIM® je špecializovaný 7-krokový postup na znižovanie rizika pri využívaní výnosov a pozitívne ovplyvnil niekoľkých investorov.

Recenzia investičnej knihy

Toto čítanie ponúka atraktívne spôsoby, ako určiť podmanivé zásoby skôr, ako dôjde k ich výraznému rozšíreniu. Kniha je známa tým, že poskytuje strategické poradenstvo pri výbere najlepších akcií, ETF a podielových fondov, aby zlepšila vaše výhody.

Kľúčové prínosy z tejto najlepšej investičnej knihy všetkých čias

 • Ponúka 100 inovatívnych máp, ktoré vám pomôžu pri sledovaní dnešného výrazne lukratívneho vývoja
 • Poskytuje kľúčové stratégie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa 21 veľmi častým chybám pri investovaní
<>

Súvisiace knihy

 • Knihy o podielových fondoch
 • Knihy peňažného trhu
 • Knihy o plánovaní dôchodku
 • Najlepšie peňažné knihy všetkých čias
ZVEREJNENIE ZDRUŽENIA AMAZON

WallStreetMojo je účastníkom programu Amazon Services LLC Associates Program, pridruženého reklamného programu navrhnutého tak, aby poskytoval webovým stránkam prostriedky na zarábanie poplatkov za reklamu inzerovaním a odkazom na amazon.com.