NIE je funkcia v programe Excel | Ako používať NOT v programe Excel? (s príkladmi)

NIE Funkcia v programe Excel

NIE funkcia Excel je logická funkcia v programe Excel, ktorá sa nazýva aj funkcia negácie, neguje hodnotu vrátenú funkciou alebo hodnotu z inej logickej funkcie, jedná sa o vstavanú funkciu v programe Excel, ktorá má jediný argument, ktorým je logika čo môže byť vzorec alebo logická hodnota.

Syntax

Povinný parameter:

  • Logické: jedná sa o číselnú hodnotu 0, ktorá sa považuje za nepravdivú, a zvyšné hodnoty sa považujú za pravdivé. Logický je výraz, ktorý počíta buď PRAVDA alebo NEPRAVDA. If vráti TRUE, ak je výraz FALSE, a vráti FALSE, ak je výraz TRUE.

Príklady

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu NOT Function Excel - NOT Function Excel Template

Príklad č

Tu musíme skontrolovať, ktorá hodnota je väčšia ako 100, potom použijeme funkciu NOT v stĺpci Logický test a vráti spätný návrat, ak je hodnota väčšia ako 100, potom vráti FALSE a ak je hodnota menšia alebo rovná 100 vráti TRUE ako výstup.

Príklad č

Uvažujme ešte jeden príklad, kde musíme vylúčiť farebnú kombináciu červenej modrej zo sady údajov o hračkách, potom môžeme pomocou kombinácie NOT túto kombináciu odfiltrovať.

Výstup bude pravdivý, pretože tu je farba červená.

Príklad č

Vezmime údaje o zamestnancoch, kde musíme zistiť výšku bonusu pre zamestnancov, ktorí vykonali ďalšiu úlohu, a žiadny bonus, pre ktorých nevykonali ďalšiu úlohu, a zamestnanci dostanú 100 R. za každú ďalšiu vykonanú úlohu.

Výstup bude = 7500 Rs. Pretože najskôr skontroluje, či v bunke nie je prázdny záznam, ak nie je prázdny, vynásobí extra úlohu a 100 na výpočet extra bonusu odomknutého zamestnancom.

Príklad č

Predpokladajme, že musíme vykonať kontrolu farieb, ako napríklad v nasledujúcom príklade, musíme z danej množiny údajov vyfiltrovať názov hračky, ktorá má farbu Blue alebo Red r.

Najskôr to skontroluje stav, ak stĺpec farieb obsahuje ľubovoľnú hračku s modrou alebo červenou farbou, ak je stav pravdivý, potom vráti prázdny ako výstup, ak nie je pravdivý, potom vráti x ako výstup.