Vzorec HDP na obyvateľa Výpočet HDP na obyvateľa Príklady

Vzorec na výpočet HDP na obyvateľa krajiny

Vzorec HDP na obyvateľa možno definovať ako meranie produkcie krajiny, ktorá zohľadňuje aj jej počet obyvateľov. Vzorec pre výpočet HDP na obyvateľa je znázornený nasledovne

HDP na obyvateľa = HDP krajiny / obyvateľov tejto krajiny

 • O HDP na obyvateľa sa dá povedať, že je mierou ekonomického výkonu národa, ktorý bude zodpovedať jeho populácii, ktorá predstavuje počet osôb.
 • Vzorec vydelí hrubý domáci produkt národa, ktorým je HDP, počtom obyvateľov, skrátka celkovou populáciou národa. Takto by sa dalo lepšie merať životná úroveň národa.
 • Ďalej, ak sa pozrieme iba na jeden časový bod, je možné použiť Nominálny HDP, a ak sa porovnáme na celej časovej osi, potom by mal skutočný HDP lepší zmysel.

Príklady

Túto šablónu Excel na vzorec HDP na hlavu Excel si môžete stiahnuť tu - Šablóna vzorec GDP na hlavu Excel

Príklad č

Krajina X je rastúca malá ekonomika. Vlani krajina uviedla, že jej HDP je okolo 400 miliónov dolárov, a populácia krajiny podľa poslednej dostupnej správy o sčítaní ľudu je 200 000. Musíte vypočítať HDP na obyvateľa alebo krajinu X.

Riešenie

Použite nižšie uvedené údaje na výpočet HDP na obyvateľa.

 

Výpočet HDP na obyvateľa je možné vykonať nasledovne:

= 400 000 000 200 000 dolárov

HDP na obyvateľa bude -

 • HDP na obyvateľa = 2 000 dolárov

Preto je HDP na obyvateľa krajiny X 2 000 dolárov.

Príklad č

Krajina MCX sa snaží zistiť HDP krajiny a tiež chce vedieť, aký je HDP a na obyvateľa krajiny. Štatistické oddelenie vlády im poskytlo tieto údaje:

Použite nižšie uvedené údaje na výpočet HDP na obyvateľa.

Voľby v štáte sa majú konať budúci rok a prezidenta znepokojuje, ak by dosiahli rast HDP na obyvateľa? Podľa posledného sčítania ľudu je populácia krajiny 3 237 450 050. Odhadovalo sa, že populácia od posledného sčítania ľudu rástla pre rok 2017 o 3%, respektíve 5% za rok 2018.

Na základe dostupných informácií sa vyžaduje odhad HDP na obyvateľa.

Riešenie

Údaje o HDP tu nie sú priamo uvedené, a preto najskôr vypočítame HDP krajiny pomocou výdavkovej metódy, pri ktorej sa pridajú všetky investície a odpočíta sa iba dovoz.

HDP krajiny pre rok 2017 je nasledovný

 • = (130000000 + 465500000 + 6650000000) + 3325000000-997500000
 • HDP krajiny = 10773000000

HDP krajiny pre rok 2018 je nasledovný

 • = (1945790000 + 742938000 + 9021390000) + 4554917500-1180740750
 • HDP krajiny = 15084294750

Ďalej došlo aj k nárastu populácie krajiny.

Populácia vzrástla o 3% a 5% za roky 2017 a 2018 na základe posledného sčítania ľudu.

Obyvateľstvo krajiny pre rok 2017 je nasledovné -

 • = 3237450050 * 3%
 • Obyvateľstvo krajiny za rok 2017 = 97123501,50

Obyvateľstvo krajiny pre rok 2018 je nasledovné -

 • = 3237450050 * 5%
 • Obyvateľstvo krajiny pre rok 2018 = 161872502

Výpočet HDP na obyvateľa za rok 2017 je preto nasledovný

= 10773000000 / 97123501,50

HDP na obyvateľa bude -

 • HDP na obyvateľa = 110,92

Výpočet HDP na obyvateľa pre rok 2018 je preto nasledovný

= 15084294750/161872502,50

HDP na obyvateľa bude -

 • HDP na obyvateľa = 93,19

Preto sa HDP na obyvateľa krajiny MCX od roku 2017 znížil.

Príklad č

Podľa údajov dostupných na worldpopulationview.com je HDP a populácia rôznych krajín k dispozícii nižšie :

Použite nižšie uvedené údaje na výpočet HDP na obyvateľa.

Vyžaduje sa od vás výpočet HDP na obyvateľa a rovnaké vyjadrenie.

Riešenie

Výpočet HDP na obyvateľa je preto nasledovný

= 21410230000000/329064917

HDP na obyvateľa bude -

 • HDP na obyvateľa = 65063,85

Podobne môžeme vypočítať HDP na obyvateľa pre ďalšie krajiny, ako je uvedené nižšie

Je možné pozorovať, že počet obyvateľov Indie a Číny je vyšší, a preto ich HDP na obyvateľa predstavuje nízku hodnotu. Ďalej je HDP Indie viac ako Spojené kráľovstvo, ale opäť kvôli jeho nadmernej populácii ukazuje, že India zaostáva za Veľkou Britániou, čo sa pri porovnaní jediného HDP neobjavuje. USA sú na tom dobre v absolútnom HDP aj na obyvateľa. Japonsko má výhodu nižšej populácie, a preto je dobré na jedného obyvateľa.

Relevantnosť a použitie vzorca na HDP

HDP na obyvateľa môže slúžiť ako neformálna miera prosperity krajiny; pri porovnaní, ak existujú národy s nepomerne veľkými ekonomikami a relatívne nízkym počtom obyvateľov, potom bude v rebríčku dominovať najbohatšie a najbohatšie národy. Odteraz budú mať rozvinutejšie priemyselné krajiny, bohaté krajiny a menšie krajiny tendenciu mať HDP na obyvateľa najvyšší. Pretože rozvojové krajiny hospodársky rastú, ich HDP na obyvateľa bude mať tendenciu zodpovedať najvyspelejším krajinám.