Rezervná cena (význam) Ako funguje aukcia rezervovanej ceny?

Význam rezervnej ceny

Rezervná cena predstavuje minimálnu cenu, za ktorú je predávajúci tovaru pripravený predať svoj predmet v aukcii, pod ktorou nie je povinný prijať obchod, tj v prípade takého draženia, ak tam nie je splnená rezervná cena aukcie nie je predávajúci povinný predmet predať a táto cena nie je zverejnená potenciálnemu záujemcovi v priebehu konania aukcie.

Toto je najbežnejšie v prípade dražby veci predajcom potenciálnym uchádzačom. Je to minimálna cena počas procesu dražby veci na predaj, za ktorú je predajca predmetu pripravený ju predať. Ak nedôjde k draženiu za cenu, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako vyvolávacia cena, potom predávajúci nie je povinný obchod dokončiť a môže obchod odmietnuť aj tomu, kto ponúkne najvyššiu cenu zo všetkých.

Ako to funguje?

  • V prípade, že sa majú niektoré predmety predať prostredníctvom aukcie, môže predávajúci požiadať o udržanie minimálnej ceny, za ktorú môže predať predmet známy ako vyvolávacia cena (s výnimkou prípadov, keď sa nejedná o rezervnú aukciu). Aukčná spoločnosť teraz ponechá na požiadanie predajcu rezervnú cenu položky. Spravidla to bude skrytá cena, s výnimkou prípadov, keď je predávajúci pripravený oznámiť to isté potenciálnym kupujúcim.
  • Ak teraz v procese draženia vyššia ako najvyššia dražba prevyšuje vyvolávaciu cenu, aukcia bude úplná a obchod sa uskutoční medzi predávajúcim a dražiteľom najvyššej ponuky. V takom prípade je predávajúci povinný obchod dokončiť. Avšak v prípade, že najvyššia ponuka neprekročí vyvolávaciu cenu, potom je predávajúci povinný obchod dokončiť a ak predávajúci obchod neprijme, nebude vykonaný.

Príklad vyvolávacej ceny

Uskutočnila sa napríklad aukcia na predaj niektorých položiek. Počas tohto procesu spoločnosť, ktorá bola vymenovaná za aukčnú spoločnosť, stanovila po konzultácii s predajcom predmetu rezervnú cenu položky na 500 000 dolárov. Pretože táto cena je pred potenciálnymi uchádzačmi skrytá, nie je nikomu zverejnená. Vyvolávacia cena bola 300 000 dolárov. Teraz počas aukčného procesu bola najvyššia ponuka u jednej z osôb 450 000 dolárov. Predajca ale nesúhlasí s predajom toho istého za túto cenu. Je predajca viazaný na predaj?

V tomto prípade ju aukčná spoločnosť stanovila na 500 000 dolárov. V prípade, že všetky ponuky sú nižšie ako vyvolávacia cena, potom nie je predajca položky nútený vykonať obchod. Ak teda predajca s dohodou nesúhlasí, skončí sa bez jej vykonania.

Účel vyvolávacej ceny

Hlavným účelom je zabezpečiť záujem predávajúceho, keď nebude povinný predať svoj tovar za cenu, ktorá je nižšia ako vyvolávacia cena. Pokiaľ teda predajca získava poslednú ponuku, ktorá je nižšia ako udržiavaná vyvolávacia cena, nie je povinný ju vykonať. Môže to jednoducho odmietnuť a dohoda bude v takom prípade uzavretá.

Výhody

Existuje niekoľko rôznych výhod:

  • Ak počas aukcie dôjde k rezervnej cene, chráni to záujem vlastníka pred získaním nižšej ceny za jeho predmet. Je to tak preto, lebo v prípade, že aj najvyššia ponuka je nižšia ako vyvolávacia cena, predávajúci nie je nútený uskutočniť obchod.
  • Nie je to vopred oznámené potenciálnemu uchádzačovi; nemá to nijaký vplyv na proces ponukového konania a sumu ponuky. To isté však možno zverejniť v prípade, že si to predávajúci želá na svoje prianie alebo na žiadosť potenciálnych uchádzačov.

Nevýhody

Existuje niekoľko rôznych nevýhod:

  • Z pohľadu kupujúcich to nemusí byť dobrý koncept, pretože to znižuje šance kupujúcich na získanie nízkych cien alebo zjednávanie obchodov, a preto z nich nebude mať veľký úžitok.
  • Pretože nie je povinné zverejniť vyvolávaciu cenu v dostatočnom časovom predstihu pred začatím aukčného procesu, kupujúci o tejto cene nevedia. Z tohto dôvodu, aj keď niekto ponúkne najvyššiu cenu spomedzi všetkých potenciálnych uchádzačov, nemusí dostať dohodu v prípade, že cena je nižšia ako vyvolávacia cena. Kvôli tejto neistote sa teda veľa potenciálnych kupujúcich na dohode nezúčastní, pretože by to mohli považovať za stratu času a peňazí.
  • Nie je to rovnaké pre každý proces ponúkania cien. Uchádzač musí teda v čase každej takejto ponuky dôkladne prečítať podmienky.

Záver

Rezervná cena môže byť akákoľvek minimálna cena, pod ktorou predajca nie je pripravený predať svoj produkt žiadnemu z potenciálnych kupujúcich. Pred potenciálnymi kupujúcimi sa zvyčajne skrýva, kým sa predávajúci nerozhodne zverejniť to isté. Na jednej strane chráni predávajúceho pred nepriaznivým výsledkom, pretože nie je povinné, aby predávajúci vykonal obchod, ak sa dražba končí za cenu nižšiu ako je vyvolávacia cena.

Na druhej strane z pohľadu kupujúceho nie je koncept nijako atraktívny, pretože by s ním mohli prísť o výhodnú cenu a existuje šanca, že aukcia bude neúspešná, čo povedie k stratám času a peňazí.