Solventnosť (význam, príklady) Ako vypočítať solventnosť?

Význam solventnosti

Solventnosť spoločnosti znamená jej schopnosť plniť dlhodobé finančné záväzky, pokračovať v činnosti v dohľadnom čase a dosahovať dlhodobý rast.

Solventnosť je schopnosť firmy pokračovať vo svojej činnosti po dlhšiu dobu a pomáha nám pochopiť, či je firma dostatočne silná na to, aby splatila dlhodobý dlh. Základný rozdiel medzi likviditou a solventnosťou spočíva v schopnosti spoločnosti splácať krátkodobý dlh (v prípade likvidity) alebo dlhodobý dlh (v prípade solventnosti).

Tu sa namiesto príkladu spoločnosti pokúsime pochopiť solventnosť z pohľadu jednotlivca. Z pohľadu jednotlivca sa proces uľahčí a investor, ktorý investuje do spoločnosti individuálne, by bol schopný pochopiť, kedy má ísť na veľkú investíciu a kedy ustúpiť.

Príklad

Povedzme, že pán Goddin chce investovať do spoločnosti. Jeho priateľ mu povedal, že je veľmi dobrý nápad investovať do tejto konkrétnej spoločnosti, pretože tejto spoločnosti sa darí veľmi dobre. Pán Goddin si však nie je istý, či má dosť peňazí, aby sa do niečoho dostal.

Zájde teda k jednému zo svojich priateľov, ktorý investuje do spoločností. Priateľ mu hovorí, aby sa pozrel na solventnosť svojho individuálneho účtu.

Pán Goddin prichádza s týmto -

Aktíva -

 • Hotovosť - 50 000 dolárov
 • Dom - 200 000 dolárov
 • Auto - 15 000 dolárov
 • Ostatné aktíva - 10 000 dolárov

Záväzky -

 • Vzdelávacia pôžička pre jeho prvé dieťa - 30 000 dolárov
 • Hypotéka na dom - 100 000 dolárov
 • Dlh z kreditnej karty - 20 000 dolárov

Pán Goddin sa teraz rozhodol zistiť, koľko celkových aktív vlastní a koľko celkových záväzkov musí splatiť.

Celkové aktíva -

 • Hotovosť - 50 000 dolárov
 • Dom - 200 000 dolárov
 • Auto - 15 000 dolárov
 • Ostatné aktíva - 10 000 dolárov
 • Celkové aktíva - 275 000 dolárov

Pasíva spolu -

 • Vzdelávacia pôžička pre jeho prvé dieťa - 30 000 dolárov
 • Hypotéka na dom - 100 000 dolárov
 • Dlh z kreditnej karty - 20 000 dolárov
 • Celkové záväzky - 150 000 dolárov

Teraz chce pán Goddin poznať jeho čistú hodnotu. Jeho priateľ pre investorov spomína, že ak pán Goddin po likvidácii všetkých svojich aktív a pasív vidí, že mu ostáva kladné čisté imanie, mal by investovať do konkrétnej spoločnosti, ktorú navrhol jeho ďalší priateľ.

Ak pán Goddin zistí, že jeho čisté imanie je záporné, potom je lepšie najskôr splatiť všetok jeho ďalší dlh.

Pán Goddin teda odpočítava svoje celkové záväzky od svojich celkových aktív a prichádza s týmto -

Vzorec pre čisté imanie = (celkový majetok - celkové pasíva) = (275 000 - 150 000 dolárov) = 125 000 dolárov.

Z vyššie uvedeného výpočtu má pán Goddin jasno v tom, či by mal teraz investovať do novej spoločnosti alebo nie. Keďže jeho čisté imanie je pozitívne a vo vrecku by mal zdravú sumu aj po splatení všetkých dlžných prostriedkov, rozhodol sa investíciu pokračovať.

Solventnosť spoločnosti

Teraz, ak podnikáte a chcete investovať do projektu alebo kúpiť kus akcií nového začínajúceho podniku, musíte najskôr zistiť, aké čisté imanie má vaša spoločnosť. Ak bude vaša spoločnosť okamžite zrušená, dokáže vaša spoločnosť aspoň nejaký čas prežiť?

Pre spoločnosti by bol prístup trochu odlišný, pretože v prípade spoločností si musíte premyslieť svoje fixné výdavky, vaše variabilné výdavky každý mesiac, vaše výrobné náklady / náklady na servis atď. A podobne.

Ako vlastník spoločnosti sa teda musíte ubezpečiť, že pred investíciou do nového projektu máte pripravený prevádzkový kapitál na minimálne 6 mesiacov až 1 rok.

Spoločnosť navyše môže pomocou pomeru dlhu k základnému imaniu a úrokového krytia zistiť, či je firma schopná splatiť svoj dlhodobý dlh alebo nie.

Pomer dlhu k základnému imaniu by spoločnosti povedal, či je jej vlastný kapitál dostatočný na splatenie dlhu. Alebo si môže firma skontrolovať svoj výkaz ziskov a strát a zistiť EBIT a úrokové náklady na splácanie dlhu. A získajú predstavu o tom, či majú dostatočný príjem pred úrokmi a zdanením na splácanie úrokov za dlh.

Avšak to, či investovať do projektu alebo nie, je úplne iná loptová hra úplne.