Pravé vydanie vs Vydanie bonusu Top 6 rozdielov, ktoré musíte vedieť!

Rozdiely medzi pravým vydaním a bonusovým vydaním

 • Vydanie práv je ďalšou emisiou akcií spoločnosťou pre jej existujúcich akcionárov. Existujúci akcionári majú právo upísať tieto akcie, pokiaľ si ich niektoré zvláštne práva nevyhradzujú pre iných fyzických osôb.
 • Na druhej strane, keď firma zarobí nadbytočnú výšku ziskov, tieto sa prevedú na kapitál a bezplatne sa rozdelia medzi akcionárov v pomere k ich príslušným podielom.

Pravé vydanie vs Bonusové vydanie infografiky

Aký je správny problém?

Ide o akcie vydané spoločnosťou s cieľom zvýšiť upísané základné imanie spoločnosti dodatočnou emisiou.

 • Tieto akcie sa vydávajú existujúcim akcionárom prostredníctvom oznámení pre všetkých akcionárov.
 • Poskytuje možnosť nákupu akcií za znížené ceny spoločnosťou v stanovenom časovom rámci.
 • Od akcionárov sa vyžaduje, aby potvrdili počet akcií, ktoré sa rozhodli v danom období.
 • Tieto práva môžu prepadnúť buď úplne, alebo čiastočne, čo spoločnosti umožní prednostne vydať tieto ďalšie akcie vybraným investorom alebo širokej verejnosti na základe osobitného uznesenia akcionára.

Výhody vydania práv sú:

 • Zvýšená kontrola nad existujúcimi akcionármi
 • Zvýšenie hodnoty akcií, a teda nedochádza k strate pre existujúcich akcionárov
 • Zvyšuje dobrú vôľu firmy a vnímanie značky
 • S vydávaním akcií nie sú spojené žiadne náklady

Existuje niekoľko nevýhod:

 • Hodnota akcií má tendenciu k znižovaniu v dôsledku zvyšovania ich počtu
 • Ponúka dočasné riešenie problémov s riadením, ale z dlhodobého hľadiska nemusí nevyhnutne viesť.

Čo je to bonusový problém?

Ide o akcie vydané darom existujúcim akcionárom v závislosti od počtu akcií v ich vlastníctve.

 • Vydávajú sa bezplatne v konkrétnom pomere, o ktorom rozhodne spoločnosť. Napríklad napr. Emisia bonusu 3: 1 znamená, že na každé 3 akcie v držbe akcionára sa akcionárovi pridelí jedna bonusová akcia.
 • Bonusové akcie nevkladajú spoločnosti žiadny nový kapitál, pretože sú vydané bez akejkoľvek protihodnoty. Rovnako nevykonáva žiadne zmeny v čistom imaní subjektu.
 • Takéto akcie môžu byť vydané z ktoréhokoľvek z nasledujúcich účtov:
  • Rezervy zadarmo
  • Účet rezervy na vyplatenie kapitálu
  • Prémiový účet cenných papierov

Celkový počet akcií vydaných ako emisia bonusov sa teda zvyšuje, ale podiel akcií vo vlastníctve akcionára zostáva rovnaký.

Ponuka bonusových emisií môže byť pre akcionárov pozitívna, a tým pozitívne ovplyvniť cenu akcií spoločnosti ponúkajúcej akcie.

Kľúčové rozdiely medzi vydaním práva a vydaním bonusu

 1. Akcie s právami ponúka spoločnosť existujúcim akcionárom na získanie dodatočného kapitálu z trhu. Toto je potrebné urobiť v stanovenej lehote. Na druhej strane, bonusové akcie sa akcionárom poskytujú z voľných rezerv vytvorených z ďalších ziskov spoločnosti v priebehu roka.
 2. Cieľom emisie práv je načerpať do spoločnosti ďalší kapitál v porovnaní s bonusovými akciami, ktorých cieľom je zvýšiť aktívne obchodovanie zvýšením počtu nesplatených akcií.
 3. Akcie na práva sa ponúkajú za zľavnenú cenu v porovnaní s trhovou cenou. Bonusové akcie sa akcionárom vydávajú bezplatne.
 4. Akcie na práva sú buď čiastočne splatené, alebo úplne splatené v závislosti od podielu splatenej hodnoty akcií vlastného imania, keď dôjde k ďalšiemu vydaniu. Na druhej strane sú bonusové akcie vždy úplne splatené.
 5. Vydanie práv umožňuje vzdať sa práv, ktoré boli vydané čiastočne alebo úplne, pre bonusové akcie však takáto možnosť nie je k dispozícii.
 6. Báza akcionárov sa môže zvýšiť v otázke práv, ak nie sú prijatí existujúcimi akcionármi a akceptuje ich niekto iný. Bonusové akcie sa však poskytujú iba existujúcemu zoznamu akcionárov.

Pravé vydanie vs Vydanie bonusu (porovnanie)

Pochopme rozdiely medzi Pravými akciami a Bonusovými akciami:

Základ pre porovnanie medzi vydaním práv a vydaním bonusuAkcie právBonusové akcie
VýznamAkcie dostupné existujúcim akcionárom sa rovnajú ich podielom, ktoré je možné kúpiť za zníženú cenu na dobu určitú.Ide o akcie vydané spoločnosťou existujúcim akcionárom v konkrétnom podiele ich podielov, a to bezplatne.
TvorbaToto sú ďalšie vytvorené podielyVytvorené z akumulovaných ziskov a rezerv.
ÚčelZískať nový / nový kapitál pre spoločnosť.Aby sa trhová cena akcií dostala do atraktívnych rozsahov.
Minimálne predplatnéJe to povinnéNie je to nutné.
Zrieknuť saPráva sa môžete vzdať buď úplne, alebo čiastočneŽiadna takáto možnosť neexistuje
Splatená hodnotaBuď úplne zaplatené, alebo čiastočne zaplatenéVždy plne zaplatené.

Vydanie vpravo vs Vydanie bonusu - záver

Správne akcie aj bonusové akcie sú taktikou zvyšovania počtu akcií na trhu, čím sa zvyšuje hodnota pre akcionárov. Aj keď problémy s právami majú nižšiu cenu, bonusové akcie sú poskytované bezplatne. V závislosti od rozhodnutí vrcholového manažmentu a postavenia spoločnosti v priemysle je teda možné uskutočniť príslušnú stratégiu.