Percentuálny rozdiel v programe Excel Percentuálna zmena alebo rozdiely v programe Excel

Ako vypočítať percentuálny rozdiel v programe Excel?

Výpočet zmeny medzi rôznymi percentami v programe Excel je jednoduchý. Ďalej uvádzame príklady percentuálneho rozdielu.

Túto šablónu Excel percentuálneho rozdielu si môžete stiahnuť tu - Šablóna Excel percentuálneho rozdielu

Príklad č. 1 - Percento zvýšenia / zníženia v programe Excel medzi stĺpcami.

 • Nižšie sú uvedené údaje, pomocou ktorých možno nájsť zvýšenie / zníženie percenta medzi stĺpcami.

 • Zmena percenta stĺpca 1 v programe Excel sa dá ľahko vypočítať pomocou funkcie rozdielu.

 • Teraz potiahnutím znamienka plus získate zmenu v percentách všetkých stĺpcov v programe Excel.

 • Ak výsledná hodnota nie je naformátovaná v percentách, môžeme túto bunku naformátovať a získať hodnotu v percentách. Formátovanie nájdete na domovskej karte> Čísla> percento.

 • Ak desatinné miesto v percentách nepotrebujeme, môžeme ich tiež skryť. Použite možnosť formátovania bunky

 • V okne Formátovať bunku otočte počet desatinných miest na nulu namiesto 2. Týmto vypnete desatinné miesta pre percentá.

Príklad č. 2 - Percentuálna zmena medzi riadkami

V takom prípade vypočítame zmenu údajov, ak sú údaje uvedené zvisle.

 • Vložte funkciu do nižšie uvedených údajov, ktoré vypočítajú percento pre hodnotu predchádzajúceho riadku, a potom odčítajte výslednú hodnotu od percenta nasledujúcej hodnoty.

 • Na výpočet rozdielu použite nasledujúci vzorec -

„Hodnota predchádzajúceho riadku / Celková hodnota - hodnota nasledujúceho riadku / celková hodnota“

 • Teraz potiahnutím znamienka plus získate rozdiel vo všetkých riadkoch.

 • Ďalším krokom je formátovanie výsledku v percentách z možnosti formátovania bunky. Najskôr vyberte bunky zo stĺpca rozdielov a kliknite na ne pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Formátovať bunky.

 • Vo formáte bunky vyberte percento a desatinné miesto zmeňte na nulu.

 • Výsledok potom bude vyzerať nasledovne.

Príklad č. 3 - Výstup znížený o určité percento.

Nielen, že môžeme vypočítať zmenu medzi dvoma percentami, ale tiež môžeme vypočítať sumu, ktorá bude mať za následok, ak dôjde k určitému percentuálnemu zníženiu.

 • Pomocou nasledujúcich údajov uvidíte zníženie výstupu o určité percento.

 • Vypracujte vzorec, ktorý zníži množstvo o uvedené percento. Vzorec bude uvedený nižšie.

Množstvo * (vyžaduje sa 1 zníženie)

 • Zníženie výstupu o určité percento pre všetky hodnoty bude nasledovné -

Príklad č. 4 - Percentuálne zvýšenie / zníženie medzi dvoma číslami

Zmenu medzi dvoma čiastkami môžeme v programe Excel zobraziť aj ako percento.

To znamená, že sa môžeme rozhodnúť, že ukážeme, o koľko percent sa suma znížila.

 • Pomocou nasledujúcich údajov nájdete percentuálny rozdiel medzi týmito dvoma číslami.

 • Vytvorte funkciu, ktorá spočíta zmenu a potom vypočíta percento. Vzorec bude uvedený nižšie.

(Nová suma - stará suma) / stará suma.

 • Percentuálny rozdiel medzi dvoma číslami bude -

Na čo treba pamätať

 • Ak odčítame dve percentá, potom bude výsledok percentuálny podiel.
 • Ak formátujeme bunku v percentách, potom treba najskôr hodnotu bunky vydeliť 100
 • Zadaním 0,20 alebo 20 do bunky, ktorá je formátovaná ako percento, získate rovnaký výsledok ako 20%
 • Ak do bunky, ktorá sa má formátovať v percentách, vložíme hodnotu menšiu ako 1, program Excel ju automaticky vynásobí číslom 100.