Sprievodca grafom v programe Excel | Zostavenie grafu pomocou Sprievodcu grafom (s príkladom)

Sprievodca grafom v programe Excel

Sprievodca grafom v programe Excel je typ sprievodcu, ktorý každého používateľa prevedie alebo ho prevedie procesom krok za krokom, aby vložil graf do tabuľky programu Excel, bol k dispozícii v starších verziách programu Excel ako názov sprievodcu grafom a pre novšie verzie sme majú odporúčané možnosti grafov, pri ktorých nám program Excel sám odporúča výber rôznych typov grafov.

Ako zostaviť graf pomocou sprievodcu grafom v programe Excel?

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu programu Excel Sprievodca grafom - Šablóna programu Excel Sprievodcu grafmi

Uvažujme nižšie uvedené údaje ako údaje z grafu. Na základe týchto údajov zostavíme graf.

 • Krok 1: Najskôr musíme najskôr vybrať údaje. V takom prípade je rozsah údajov A1 až B6.

 • Krok 2: Prejdite na kartu VLOŽIŤ. Na karte VLOŽIŤ choďte do oblasti grafu.

 • Krok 3: Pretože sme vybrali stĺpcový graf, kliknite na stĺpcový graf.

 • Krok 4: V tomto zozname vyberte prvý graf.

 • Krok 5: Hneď ako kliknete na tento graf, program Excel zobrazí predvolený graf, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

 • Krok 6: Toto nie je plne vybavený graf. Musíme tento graf upraviť, aby vyzeral lepšie a krajšie.

Najskôr kliknite pravým tlačidlom myši na graf a vyberte možnosť Vybrať údaje.

 • Krok 7: V nasledujúcom okne potrebujeme, aby sa ako stĺpce zobrazoval iba stĺpec predaja, preto z tohto zoznamu odstráňte rok.

 • Krok 8: Po odstránení potrebujeme, aby sa v osi X objavili roky. Kliknite teda na tlačidlo Upraviť na pravej strane.

 • Krok 9: Teraz vyberte ako referenčný rozsah rok.

 • Krok 10: Kliknutím na tlačidlo Ok sa vrátite do predchádzajúceho okna. Znova kliknite na tlačidlo OK, aby ste dokončili vytváranie grafu. Teraz máme pripravený graf.

 • Krok 11: Musíme zmeniť graf smerujúci na medziročné porovnanie predaja. Ak chcete zmeniť názov grafu, dvakrát kliknite na jeho názov a zadajte svoj vlastný názov.

 • Krok 12: Pridajte štítky s údajmi. Dátové štítky nie sú nič iné ako skutočné čísla jednotlivých dátových pruhov. Ukážme si teraz štítky s údajmi na každom paneli.

Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z pruhov a vyberte možnosť Pridať štítky s údajmi.

Teraz môžeme vidieť štítky s údajmi pre každý štítok.

 • Krok 13: Ďalšou vecou v procese skrášľovania je odstránenie mriežky. Mriežky v programe Excel sú malé sivé čiary v oblasti grafu.

Ak ich chcete odstrániť, vyberte čiaru mriežky a stlačte kláves Odstrániť, budeme mať graf bez mriežky.

 • Krok 14: Zmeňte farbu písma v grafe na čiernu. Vyberte graf a na karte Domov vyberte farbu čierneho písma.

 • Krok 15: Pretože v tomto grafe máme iba jednu sadu údajov, odstráňte z grafu legendu.

 • Krok 16: Na karte HOME môžete zmeniť predvolenú farbu pruhu stĺpca na ľubovoľnú z farieb podľa vášho želania. Vyberte lištu a stlačte farbu podľa vášho výberu.

Na čo treba pamätať

Jedná sa o proces zahrnutý do vytvárania grafu. Tu je niekoľko bodov, ktoré si treba pamätať.

 • Pokryje všetko, čo by ste mali vedieť o vytváraní grafov programu Excel. Až do verzie programu Excel 2007 má program Excel vlastný sprievodcovský nástroj, ktorý by začiatočníkov viedol pri vytváraní grafov v programe Excel. Ale z verzií programu Excel 2007 vylúčili Chart Wizard a integrované sofistikované rozhranie Ribbon Excel, ktoré je oveľa lepšie ako tradičné Chart Wizard.
 • V časti VYBERTE ÚDAJE môžeme nechcené veci vyberať a mazať.
 • Ak vám program Excel neposkytuje správnu os X, musíte postupovať podľa krokov 8 a 9.
 • Zobraziť legendy iba v prípade dvoch alebo viacerých položiek. V prípade jednej položky legendu odstráňte.