Funkcia TERAZ (vzorec, príklady) Ako používať TERAZ v programe Excel?

Teraz je funkcia dátumu excel, ktorá sa používa na zobrazenie súčasného systémového dátumu a času v excelovom hárku, táto funkcia neberie žiadne argumenty a poskytuje iba systémový dátum a čas v systéme, na ktorý sa funkcia používa, metódu použitie tejto funkcie je celkom jednoduché, je to nasledovné = NOW ().

TERAZ funkcia v programe Excel

Funkcia NOW v programe Excel je kategorizovaná ako funkcia dátumu a času, ktorá vracia aktuálny systémový dátum a čas. TERAZ funkcia Excel v kategórii Dátum / čas nám umožňuje analyzovať a pracovať s hodnotami dátumu a času vo vzorcoch.

TERAZ vzorec v programe Excel

Funkcia TERAZ v programe Excel neberie žiadny argument. Hodnota vrátená TERAZ funkciou programu Excel je sériové číslo predstavujúce konkrétny dátum a čas v programe Excel.

Funkcia TERAZ v programe Excel patrí tiež do špeciálnej triedy funkcií nazývaných Prchavé funkcie. Funkcia TERAZ Excel prepočítava volatilnú funkciu vždy, keď prepočítava zošit, aj keď vzorec obsahujúci funkciu nie je zahrnutý do prepočtu.

TERAZ funkcia Excel predstavuje príklad volatilnej funkcie, pretože = now () excel prepočítava aktuálny dátum a čas zakaždým, keď Excel počíta list. Medzi ďalšie nestále funkcie patria

 • BUNKA
 • NEPRIAMA funkcia
 • INFO
 • Funkcia DNES v programe Excel
 • Funkcia OFFSET
 • Funkcia RAND v programe Excel

Ako vedľajší efekt pri používaní týchto volatilných funkcií vás funkcia HNEDÁ funkcia Excel vždy vyzve na uloženie zošita, keď ho zatvoríte, aj keď ste v ňom neurobili žiadne zmeny. Pre príklad TERAZ Funkcia Excel, ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje niektorú z týchto premenlivých funkcií, trochu sa posuňte (ale nič nemeňte) a potom súbor zatvorte. Excel sa opýta, či chcete zošit uložiť.

Toto správanie môžete obísť pomocou režimu manuálneho prepočtu s vypnutou možnosťou Prepočítať pred uložením. Zmeňte režim prepočtu v časti Výpočet na karte Vzorce v dialógovom okne TERAZ Funkcia Možnosti programu Excel (zvoľte Súbor-> Možnosti).

TERAZ funkcia Excel sa aktualizuje vždy, keď sa počíta list. Napríklad ak zadáte niektorý z predchádzajúcich vzorcov do hárka, vzorec funkcie TERAZ v Exceli zobrazí aktuálny dátum a čas. Keď však zajtra otvoríte zošit, program = now () excel zobrazí aktuálny dátum a čas pre daný deň a konkrétny čas. Ak uložíme zošit obsahujúci TERAZ funkciu excel a otvoríme ho po 5 dňoch, program = now () excel automaticky zobrazí aktuálny dátum daného dňa a čas v danom konkrétnom okamihu bez akejkoľvek zmeny vzorca.

Zobrazenie aktuálneho času

Vzorec TERAZ v programe Excel zobrazuje aktuálny čas ako časové sériové číslo (alebo sériové číslo bez súvisiaceho dátumu):

= TERAZ () - DNES ()

Ak chceme statický čas v programe Excel, pretože TERAZ v programe Excel vyniká a dynamicky mení hodnotu dátumu a času pri každom obnovení pracovného hárka; môžeme použiť skratku ctrl + Shift +:  na zadanie aktuálneho času.

Ako používať funkciu teraz v programe Excel

TERAZ v programe Excel je veľmi užitočný, keď sa zaoberáme dátumom a časom. TERAZ funkcia Excel je veľmi jednoduchá a ľahko použiteľná. Poďme pochopiť fungovanie = now () excelu pomocou niekoľkých príkladov funkcií TERAZ.

Túto šablónu programu Excel s funkciou Excel si môžete stiahnuť tu - Šablónu programu Excel s funkciou TEĎ

Teraz funkcia v Exceli Príklad č. 1

USA sú rozdelené do rôznych časových pásiem v závislosti od geografickej demografickej situácie. Hlavné časové pásma sú

 • Východné štandardné časové pásmo (EST)
 • Centrálne štandardné časové pásmo (CST)
 • Horské štandardné časové pásmo (MST)
 • Tichomorské štandardné časové pásmo (PST)

V bunke máme aktuálny čas v zóne IST vyjadrený pomocou vzorca NOW v programe Excel

= TERAZ () Excel  s formátom ako Čas

Teraz musíme do Excelu napísať TERAZ vzorec na prevod IST do 4 časových pásiem

Les,

Indický štandardný čas je o 9 hodín a 30 minút skôr ako východný čas, použite nasledujúci TERAZ vzorec v programe Excel

= TERAZ () - ČAS (9,30,0)

Pre CST,

Indický štandardný čas je 10 hodín a 30 minút pred centrálnym časom, použite nasledujúci TERAZ vzorec v programe Excel

= TERAZ () - ČAS (10,30,0)

Pre MST,

Indický štandardný čas je o 11 hodín a 30 minút skôr ako horský čas, použite nasledujúci TERAZ vzorec v programe Excel

= TERAZ () - ČAS (11,30,0)

Pre PST,

Indický štandardný čas je 12 hodín a 30 minút pred tichomorským časom, použite nasledujúci TERAZ vzorec v programe Excel

= TERAZ () - ČAS (12,30,0)

Výkon:

Použili sme funkciu TIME spolu s funkciou NOW excel, ktorá pomáha prevádzať hodiny, minúty a sekundy dané ako číslo na sériové číslo programu Excel formátované formátom času. Pre formátovanie sme vo všetkých prípadoch použili ako formát TIME.

TERAZ Funkcia v Exceli Príklad č. 2

Máme zoznam festivalov a ich nadchádzajúci dátum príležitosti; musíme zistiť počet dní, ktoré zostávajú na túto príležitosť.

Teda TERAZ vzorec v programe Excel, ktorý použijeme, je

= INT (B3-NOW ()) + (MOD (B3-NOW (), 24) / 24)

To znamená, že vypočítame rozdiel dátumov a pridáme zvyšok vydelený 24, aby sme získali deň, a prevedieme ich na celočíselnú hodnotu pomocou funkcie INT.

Aplikáciou NOW vzorca v Exceli na ďalšie bunky teda máme výstup,

TERAZ Funkcia v Exceli Príklad č. 3

Ak auto začína v bode A rýchlosťou 5 metrov za sekundu a prejde vzdialenosť 10 km, aby dosiahlo cieľ v bode B. Musíme vypočítať čas, kedy dosiahneme bod B, keď vodič začne svoju cestu v aktuálnom čas.

Poznáme rýchlosť = vzdialenosť / čas,

Máme rýchlosť a vzdialenosť, takže čas na dosiahnutie bodu B v sekundách bude vzdialenosť / rýchlosť

Čas, kedy vodič dosiahne bod, bude daný vzorcom TERAZ v programe Excel

= TERAZ () + ČAS (0,0; (B4 / B3))

Kde hodnoty B4 / B3 počítajú čas potrebný v sekundách na dosiahnutie bodu B a odovzdanie tejto = teraz () excelovej hodnoty ako sekúnd funkcii TIME.

Výstupom je teda TERAZ funkcia v programe Excel

Takže vozidlo dosiahne bod B v čase 04:26:55 ráno, keď štartuje v aktuálnom čase.

Na čo by ste si mali pamätať TERAZ

 • TERAZ v programe Excel je volatilná funkcia a bude sa aktualizovať zakaždým, keď sa vykoná prepočet.
 • Pretože TERAZ v programe Excel je volatilná funkcia, program = now () Excel môže mať vplyv na rýchlosť spracovania vášho výpočtu.
 • TERAZ v programe Excel zadáva platné sériové číslo aktuálnych údajov a času podľa systému dátumu a času v programe Excel.
 • Keď v bunke zadáte funkciu TERAZ, prevedie sa formát bunky do vlastného formátu (m / d / rrrr h: mm).
 • Ak chcete zadať statický aktuálny dátum a čas, môžete zadať aktuálny dátum pomocou klávesovej skratky CTRL + SHIFT +: (aktuálny čas) & CTRL +: (aktuálny dátum).

Original text