Riziko chvosta (definícia, príklady) Výhody a nevýhody rizika chvosta

Definícia rizika chvosta

Riziko chvosta je definované ako riziko výskytu udalosti, ktorá má veľmi malú pravdepodobnosť a počíta sa ako trojnásobok štandardnej odchýlky od priemerného výnosu normálneho rozdelenia. Štandardná odchýlka meria volatilitu nástroja vo vzťahu k návratnosti investícií od jeho priemerného výnosu. Investori sledujú riziko na konci, aby vyhodnotili a investovali do rôznych zaisťovacích pozícií s cieľom zmierniť straty, ktoré by mohli vzniknúť z možného rizika na konci. Stratégie prijaté investormi na potlačenie strát vyplývajúcich z koncových rizík majú v skutočnosti potenciál pridať v čase krízy pridanú hodnotu. Riziko chvosta sa nevzťahuje iba na pohyb nástroja, ale môže sa vzťahovať aj na akékoľvek investičné alebo obchodné činnosti, ktorých rast alebo pokles je možné sledovať.

Možnosť uplatnenia rizika chvosta je však minimálna; ak sa to stane, veľkosť je vysoká, čo by zasiahlo aj súvisiace portfóliá. Môže to mať obrovské dôsledky na finančných trhoch a v ekonomike. Môže sa vyskytnúť na ktoromkoľvek konci distribučnej krivky.

Príklady rizika chvosta

Nasledujú príklady rizika chvosta

Príklad č

Dow Jones Industrial Average alebo Dow Index zobrazuje zdravie 30 verejných spoločností so sídlom mimo Spojených štátov amerických. Spoločnosti v indexe Dow sú tiež súčasťou indexu S&P 500. Index si počínal dobre už od začiatku a v decembri 2017 prekročil hranicu 24 000. Odvtedy mal vzostupný pohyb a trh priťahoval čoraz viac investorov.

V januári 2018 index dosiahol hranicu 26 tis. A investori očakávali ďalší rozmach trhu, ale kvôli spomaleniu ekonomiky a obchodným vojnám sa celý akciový trh v USA prepadol, čo malo za následok aj pokles indexu Dow. Index prešiel niekoľkými vzostupmi a pádmi a v októbri 2018 sa dostal späť na hranicu 24 000, čo bola najnižšia hodnota, ktorú dosiahol za viac ako rok. Išlo o 10% krok a mal súvisiaci vplyv na trh.

Trh v decembri 2018 stratil ďalších 6% a ovplyvnil volatilitu na celom trhu. Pre trh to bol obrovský pokles. V decembri 2018 sa index prepadol na 21 000, čo bolo o 19% viac ako pokles z maxima v danom roku. Išlo o zásadný pokles indexu a mal vplyv na nasledujúce dni na trhu.

Zdroj - Finance.yahoo.com

Riziko chvosta v prípade Dowovho indexu bolo, keď trh začal v októbri 2018 smerovať nadol. Pokles v tomto období bol na 24 000, čo bol iba pohyb správania, podmienky sa však zhoršili, keď index začal klesať pod 24 000 známka.

Príklad indexu Dow najlepšie vysvetľuje udalosť rizika na konci a to, ako môže ovplyvniť trh ako celok.

Príklad č

Prípad Lehman Brothers je svetu dobre známy pre jeho povestný vplyv na bankový priemysel. Spoločnosť Lehman bola považovaná za „príliš veľkú na to, aby zlyhala“ z dôvodu veľkého trhového kapitálu a ctenej klientskej základne po celom svete. Kvôli zhovievavej politike a nesprávnemu vykazovaniu nemohla spoločnosť držať krok s meniacim sa trhom. To isté bolo v prípade Bear Stearns.

Následky Lehmanovho kolapsu boli také závažné, že zasiahli všetky ostatné priemyselné odvetvia vrátane oceliarstva, stavebníctva a pohostinstva. Koncové riziko v prípade spoločnosti Lehman nemalo vplyv iba na bankové odvetvie, ale kleslo aj na ďalšie odvetvia, čo malo za následok veľké neúspechy a hospodárske straty, ktoré ovplyvnili HDP mnohých krajín. Dopad na ekonomiku bol taký závažný, že viedol k recesii na celom svete. Incident vyústil do ekonomického spomalenia a mnoho ľudí bolo nezamestnaných z dôvodu prepúšťania vo všetkých priemyselných odvetviach.

Objavilo sa množstvo správ o tom, ako podnik nefunguje správne a ako by to malo za následok zásadný kolaps. Žiadnej zo správ sa však neprikladala váha, kým problém nedosiahol mamutie štádium, keď bol nezastaviteľný.

Predtým, ako Lehman podal návrh na vyhlásenie konkurzu, bolo potrebné monitorovať obchodné aktivity, do ktorých smeroval, a bolo potrebné vykonať správne vykazovanie všetkých jeho ekonomických podmienok, čo viedlo k veľkej nehode.

Riziko chvosta umožňuje nielen investorom, ale aj podnikom merať riziko spojené s investíciou, ktorú uskutočňujú. Keby sa analyzovalo zvyškové riziko pre obchodné aktivity, do ktorých smeroval, mohlo by to viesť k lepšiemu odvráteniu veľkého kolapsu rokov 2007 - 2008, ktorý otriasol svetom.

Výhody

 • Koncové riziko umožňuje investorom merať riziko spojené s investíciou a zvyšuje rozhodovanie v zaisťovacích stratégiách.
 • Koncové riziko podporuje zaistenie, ktoré vedie k zvýšenému prílevu finančných prostriedkov na trh.
 • Vytvára povedomie o možných negatívnych pohyboch, ktoré môžu narušiť trh.

Nevýhody

 • Investora možno povzbudiť, aby nadmerne investoval do zaisťovacích stratégií na základe minimálneho rizika.
 • Existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa udalosť rizika chvosta nevyskytne ani raz.
 • Vytvára medzi investormi pocit strachu, čo vedie k negatívnemu výhľadu.

Dôležité body

 • Ľavý koniec krivky označuje extrémnu nevýhodu.
 • Riziko chvosta zobrazuje udalosť, ktorá sa môže vyskytnúť, ak trh urobí nepriaznivý pohyb.

Záver

 • Riziko chvosta je možnosť straty, ktorá by mohla nastať podľa predpovede rozdelenia pravdepodobnosti v dôsledku zriedkavej udalosti.
 • Krátkodobý pohyb trojnásobku štandardnej odchýlky sa považuje za riziko chvosta.
 • Riziko chvosta môže byť na oboch stranách krivky, vpravo indikuje zisky, zatiaľ čo ľavá indikuje straty. Pretože ide o riziko, zameranie je skôr na ľavú stranu krivky.
 • Riziko chvosta podporuje zaisťovacie stratégie, pretože zaistenie znižuje potenciálne straty.
 • Investori aj podniky môžu študovať zvyškové riziko, aby porozumeli riziku spojenému s investíciou.