Záručný list (význam, príklad) Ako to funguje?

Čo je záručný list?

Záručný list je písomný súhlas, ktorý vydáva banka a ktorý uvádza, že ak dotknutý zákazník neuskutoční platbu za tovar zakúpený od dodávateľa, potom banka zaplatí v mene zákazníka. Pomáha dodávateľovi mať dôveru v transakciu a dodávať produkt. Banka / strana, ktorá prevezme zodpovednosť za platbu, sa označuje ako ručiteľ.

Príklady záručného listu

Pre lepšie porozumenie si prediskutujeme príklady záručných listov.

Príklad č. 1 - Zámorský obchod

Povedzme, že v Brazílii existuje dodávateľ drahých starožitných výrobkov. Zákazník z Londýna chce kúpiť výrobky od dodávateľa. Zákazník nebude ochotný uskutočniť platbu pred dodaním produktu, pretože si myslí, čo ak dodávateľ nedodá po prijatí platby. Dodávateľ tiež uvažuje rovnako, čo ak zákazník po prijatí produktu nezaplatí.

Čo teda zákazník môže urobiť, môže ísť do banky a požiadať o „záručný list“. V tomto liste bude napísané, že ak zákazník nezaplatí peniaze, potom banka zaručuje, že banka zaplatí. Keď má zákazník list, môže ho poslať dodávateľovi a dodávateľ na oplátku odošle tovar zákazníkovi, pretože sa nebude musieť obávať omeškania platby. Banka bude za túto službu od zákazníka účtovať poplatok.

Príklad č. 2 - Nový dodávateľ v odbore

Ak dodávateľ veľmi dobre pozná svojho zákazníka, potom môže bez obáv dodávať tovar zákazníkovi. V prípade nových dodávateľov môže dodávateľ požadovať záruku, že bude zaplatený, keď zákazník dostane produkt. V takom prípade bude teda zákazník musieť kontaktovať banku a požiadať o „záručný list“.

Príklad č. 3 - Spoločnosti v počiatočnej fáze

Spoločnosti v počiatočnej fáze nemajú dobrú vôľu na trhu. Pre nich je ťažké získať výrobky od dodávateľa bez úplných platieb. Spoliehajú sa teda na záručný list, aby im výrobky boli doručené.

Príklad č. 4 - Spisovateľ hovorov

Pri písaní Incall, ak sa cena akcií začne zvyšovať, existuje pravdepodobnosť neobmedzenej straty. Pri písaní hovoru teda sprostredkovateľ žiada ako záruku hotovosť alebo rovnocenné cenné papiere. Mnoho inštitucionálnych investorov vedie investičný účet u depozitných bánk. Povedzme teda, že inštitucionálny investor vlastní 1000 akcií spoločnosti ABC a na tieto akcie píše kúpnu opciu.

Takže ak cena akcií začne stúpať, potom príde o peniaze zo zmluvy, ktorú napísal. Maklér preto potrebuje záruku, ktorú zaplatí, keď utrpí stratu. Inštitucionálny investor môže ísť do depozitnej banky a požiadať o záručný list. Keďže depozitná banka drží akcie spoločnosti, môže im poslať list, že ak cena akcií stúpne, môžu platiť v mene inštitucionálneho investora.

Príklad č. 5 - Vydanie dlhopisu

Ak spoločnosť vydáva dlhopisy s bankovým „záručným listom“, považuje sa to za zabezpečený dlhopis a obchoduje s prirážkou. Tu sa banka môže zaručiť, že v prípade nesplácania zaplatí úrok alebo istinu alebo oboje. Je to bežné v prípade emisie dlhopisov.

Ako získať záručný list?

Nasleduje postup získania záručného listu.

Krok 1: Získanie záručného listu; jeden bude musiet napisat ziadost do banky.

Krok 2: Keď banka dostane žiadosť; bude musieť určiť, či žiadateľ spĺňa podmienky na získanie rovnakého nároku.

Krok 3: Banka to urobí tým, že transakciu uskutoční hlboko; skontroluje tiež predchádzajúce transakcie a všetky príslušné materiály potrebné na vykonanie úsudku.

Krok 4: Banka účtuje poplatky za poskytnutie tohto listu.

Výhody

  • Pomáha novým podnikom rásť, pretože banky im pomáhajú získať tovar od dodávateľov.
  • Pomáha v zámorskom obchode a zvyšuje vývoz a dovoz.
  • Chráni kupujúceho dlhopisov pred zlyhaním.

Nevýhody

Niektoré z nevýhod sú nasledujúce.

  • Nezaručuje 100% ochranu. Ak je výška pohľadávky veľká, potom strana, ktorá vystupovala ako ručiteľ, nemusí byť schopná pohľadávku úplne kryť.
  • Pretože banka vystupuje ako ručiteľ, umožňuje emitentom dlhopisov vydať viac dlhopisov, ako je potrebné, a v prípade ich zlyhania banka vykoná platbu. Predvolená miera sa teda zvyšuje.

Záver

Teraz je to dôležitá súčasť ekonomiky. Pomáha pri bezproblémovom fungovaní firmy cez hranice. Záručný list zvýšil bezpečnosť trhu s dlhopismi a investori sú ochotní investovať do rizikových dlhopisov aj prostredníctvom bankových záruk.