Analýza citlivosti (definícia, vzorec) Ako vypočítať?

Čo je analýza citlivosti?

Analýza citlivosti je analytická technika, ktorá funguje na základe analýzy typu „ak“, napríklad toho, ako môžu nezávislé faktory ovplyvňovať závislý faktor, a používa sa na predpovedanie výsledku, keď sa analýza vykonáva za určitých podmienok. Bežne ho používajú investori, ktorí pri testovaní, predpovedaní a hodnotení výsledku berú do úvahy podmienky, ktoré ovplyvňujú ich potenciálnu investíciu.

Vzorec analýzy citlivosti

Vzorec pre analýzu citlivosti je v zásade finančný model v programe Excel, kde sa od analytika vyžaduje, aby identifikoval kľúčové premenné pre výstupný vzorec a potom vyhodnotil výstup na základe rôznych kombinácií nezávislých premenných.

Matematicky je závislý výstupný vzorec vyjadrený ako,

Z = X2 + Y2

Výpočet analýzy citlivosti (krok za krokom)

 • Krok 1: Najprv je analytik povinný navrhnúť základný vzorec, ktorý bude slúžiť ako výstupný vzorec. Napríklad povedzme NPV vzorec je možné brať ako výstupný vzorec.
 • Krok 2: Ďalej musí analytik určiť, ktoré premenné je potrebné senzibilizovať, pretože sú kľúčom k výstupnému vzorcu. Vo vzorci NPV v programe Excel môžu byť nezávislými premennými náklady na kapitál a počiatočné investície.
 • Krok 3: Ďalej určite pravdepodobný rozsah nezávislých premenných.
 • Krok 4: Ďalej otvorte hárok programu Excel a potom vložte rozsah jednej z nezávislých premenných pozdĺž riadkov a druhej množiny spolu so stĺpcami.
  • Rozsah 1. nezávislej premennej
  • Rozsah 2. nezávislej premennej
 • Krok 5: Ďalej prejdite na kartu „Údaje“ a kliknite na tlačidlo „Čo-ak analýza“. Pod tým vyberte možnosť „Tabuľka údajov“.
 • Krok 6: Ďalej vyplňte „Vstupná bunka riadku“ odkazom na 1. nezávislú premennú a „Vstupná bunka stĺpca“ odkazom na 2. nezávislú premennú.
 • Krok 7: Nakoniec kliknite na tlačidlo vstúpiť a tabuľka sa prejaví a predstaví pravdepodobné výsledky. Vytvorená tabuľka je teda tabuľkou citlivosti.

Príklady

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu Excel vzorec na analýzu citlivosti - šablóna na vzorec na analýzu citlivosti Excel

Príklad č

Zoberme si príklad jednoduchého výstupného vzorca, ktorý sa uvádza ako súčet druhej mocniny dvoch nezávislých premenných X a Y.

V takom prípade predpokladajme rozsah X ako 2, 4, 6, 8 a 10, zatiaľ čo rozsah Y ako 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13. Na základe vyššie uvedenej techniky , na vyhodnotenie citlivosti výstupu sa vypočítajú všetky kombinácie dvoch nezávislých premenných.

Napríklad, ak X = 3 (bunka B2) a Y = 7 (bunka B3), potom Z = 32 + 72 = 58 (bunka B4)

Z = 58

Pre výpočet Analýzy citlivosti choďte na kartu údajov v programe Excel a potom vyberte možnosť Čo ak analýza. Ďalší postup výpočtu citlivej analýzy nájdete v danom článku tu - Tabuľka s dvoma premennými údajmi v programe Excel

Príklad č

Zoberme si ďalší príklad oceňovania dlhopisov, kde analytik určil kupónovú sadzbu a výnos do splatnosti ako nezávislé premenné a vzorom závislého výstupu je cena dlhopisu. Kupón sa vypláca polročne v nominálnej hodnote 1 000 USD a splatnosť dlhopisu sa očakáva o päť rokov. Určte citlivosť ceny dlhopisu na rôzne hodnoty kupónovej sadzby a výnosu do splatnosti.

V tomto prípade analytik vzal z rozsahu kupónovej sadzby 5,00%, 5,50%, 6,00%, 6,50% a 7,00%, zatiaľ čo rozsah kupónovej sadzby bol 5%, 6%, 7%, 8% a 9 %. Na základe vyššie uvedenej techniky sa na výpočet citlivosti ceny dlhopisu berú všetky kombinácie výnosu do splatnosti a kupónovej sadzby.

Výpočet ceny dlhopisu je preto nasledovný

Cena dlhopisu = 102 160 dolárov

Pre výpočet Analýzy citlivosti choďte na kartu Dáta v programe Excel a potom vyberte možnosť Čo ak analýza.

Relevantnosť a použitie

Analýza citlivosti je technika, ktorá využíva dátovú tabuľku a je jedným z výkonných nástrojov programu Excel, ktorý umožňuje finančnému používateľovi porozumieť výsledkom finančného modelu za rôznych podmienok. Môže sa tiež považovať za dokonalý doplnok k ďalšiemu nástroju programu Excel, ktorý je známy ako správca scenárov, a ako taký zvyšuje flexibilitu modelu oceňovania počas procesu analýzy a nakoniec v prípade prezentácie.

Preto je veľmi dôležité, aby analytik ocenil metódu vytvorenia dátovej tabuľky a potom interpretoval jej výsledky, aby sa zabezpečilo, že analýza smeruje požadovaným smerom. Ďalej môže byť tabuľka údajov efektívnym a efektívnym spôsobom prezentácie šéfovi alebo klientovi, pokiaľ ide o očakávané finančné výsledky za rôznych okolností.