Hypotekácia | Definícia | Čo je dohoda o hypotekácii?

Čo je to hypotekácia?

Hypotekácia je proces, pri ktorom veriteľ dostane aktívum, ktoré mu je ponúknuté ako kolaterálny cenný papier, a vykonáva sa do značnej miery v prípade aktív, ktoré majú hnuteľný charakter na účely stanovenia zaťaženia kolaterálnym zabezpečením konkrétnej pôžičky. .

Vysvetlenie

Je to takmer podobné ako s hypotékou, ale medzi hypotékou a hypotékou je tenká hranica. V hypotéke nie sú aktíva okamžite prevedené na veriteľa. Zostáva to v záujme dlžníka. Ak dlžník nie je schopný zaplatiť peniaze, potom by sa ich zmocnil veriteľ. A potom by ho veriteľ možno predal, aby získal späť peniaze. Medzi týmito dvoma je ďalší rozdiel. V hypotéke nejde o nehnuteľný majetok, ale o hnuteľný majetok, ako je auto, vozidlo, pohľadávky, zásoby atď.

Aj v tomto je výška úveru oveľa nižšia ako v prípade pôžičiek na bývanie. Podmienky teda nie sú také prísne ako v hypotékach.

Príklad

Zoberme si príklad hypotéky na ilustráciu tohto konceptu. Povedzme, že ste sa rozhodli vziať si na podnikanie pôžičku na vozidlo. Použilo by sa to pre vaše podnikanie. Takže ste išli dopredu a priblížili ste sa k banke.

Banka uviedla, že vám ponúknu úver, musíte si však úver vziať do hypotéky. Banka ďalej vysvetlila, že vozidlo, ktoré chcete vziať, by ste používali a vlastnili iba vy. Banka vám pomôže s poskytnutím pôžičky. Ale vozidlo, ktoré vlastníte, by bolo založené na hypotéke a ak by ste v určitej lehote neboli schopní zaplatiť banke dlžnú sumu, banka by toto vozidlo vlastnila.

Súhlasili ste s návrhom banky a banka vám ponúkla úver.

Čo je dohoda o hypotéke?

Dohoda o hypotekácii medzi dlžníkom a veriteľom sa neuskutočňuje v ústnej dohode. Skôr sa to deje prostredníctvom dokumentu, ktorý sa nazýva hypoúver.

Tu je zoznam vecí, ktoré sú súčasťou dohody o hypotéke -

 1. Definície
 2. Poistenie s cieľom zabezpečiť, aby bol majetok v skvelom stave.
 3. Práva veriteľa skontrolovať majetok pred tým, ako kývne.
 4. Práva, podmienky a podmienky by mali dodržiavať obe strany.
 5. Zabezpečenie
 6. Výnosy z poistenia.
 7. Realizácie z predaja.
 8. Zodpovednosť, ktorá spočíva na každej strane.
 9. Jurisdikcia atď.

Tento skutok je veľmi dôležitý, pretože na základe tohto skutku sa robí a dodržiava celá dohoda. A dve strany sú rovnako zodpovedné za dodržiavanie podmienok uvedených v dohode o hypotéke.

Výhody hypotekácie

V tomto má dlžník veľa výhod. Pozrime sa na ne jeden po druhom -

 • Vlastníctvo:  Je to oveľa lepšia voľba pre jednotlivca, ktorý práve začínal v podnikaní alebo kariére. Samozrejme, existujú určité podmienky, ktoré je potrebné dodržať, ale jednou z najdôležitejších výhod je vlastníctvo. Ako dlžník si môžete ponechať vlastníctvo svojho hnuteľného majetku a zároveň získate pomoc od banky pri poskytnutí pôžičky. Jedinou podmienkou je, že musíte zaplatiť splatnú sumu včas.
 • Nižšia úroková sadzba:  Pretože existuje možnosť vlastniť hnuteľný majetok, ak peniaze nie sú vyplatené včas, banka / finančník účtuje nižšiu úrokovú sadzbu. Za účtovanie nižších sadzieb sú zodpovedné dva dôvody. Po prvé, možnosť vlastniť vozidlo ponúka veriteľovi pocit bezpečia, že peniaze mu budú vrátené. Po druhé, nejde o nezabezpečený úver, pretože by medzi dvoma stranami bola podpísaná dohoda o hypotéke.
 • Malé pôžičky:  Na rozdiel od hypotéky sa to deje pri malom počte pôžičiek. Vďaka tomu sa ľahko používa a ľahko vypláca. Ako vlastník firmy je to skvelá príležitosť a často sa využíva viac ako hypotekárne úvery.