Výnos z kapitálových výnosov (význam, vzorec) Ako vypočítať?

Čo je výnos z kapitálových výnosov?

Výnos z kapitálových výnosov je zvýšenie hodnoty aktíva alebo portfólia z dôvodu zvýšenia ceny aktíva (nie vyplácanej dividendy, pretože vlastnil aktívum), v kombinácii s dividendovým výnosom, dáva celkový výnos, tj. zisk z držby aktíva.

Vzorec na výnosy z kapitálových výnosov

Tento vzorec používame, keď chceme vedieť, akú návratnosť dostaneme iba na základe zhodnotenia alebo znehodnotenia zásob.

Tu P 0 = cena akcie, keď sme do nej investovali, a P 1 = cena akcie po prvom období.

Pozeráme sa na počiatočnú cenu akcie a cenu akcie na konci prvého obdobia. A potom porovnáme tieto dve ceny akcií a zistíme rozdiely. Potom zistíme percento rozdielov na základe počiatočnej ceny akcií.

Tento vzorec môže byť tiež vytvorený ako -

Príklad

Zoberme si praktický príklad na podrobné pochopenie tohto konceptu -

Túto šablónu výnosu kapitálových výnosov Excel si môžete stiahnuť tu - šablónu výnosu kapitálových výnosov Excel

Ishita chce vidieť, koľko zarobila na konkrétnej akcii, iba na základe zhodnotenia / odpisu kapitálu. Videla, že keď kúpila akcie, cena bola 105 dolárov. Teraz, po 2 rokoch, sa cena akcie zhodnotila na 120 dolárov za akciu. Aký je kapitálový výnos z tejto konkrétnej akcie?

Všetko, čo musíme urobiť, je vložiť údaje do vzorca pre výpočet výnosu kapitálových výnosov.

  • Vzorec kapitálových ziskov = (P 1 - P 0 ) / P 0
  • Alebo kapitálové zisky = (120 - 105 dolárov) / 105 dolárov
  • Alebo kapitálové zisky = 15 USD / 105 USD = 1/7 = 14,29%.

To znamená, že pomocou tohto vzorca chápeme, že Ishita získala po 2 rokoch investícií 14,29% kapitálové zisky.

Ak spoločnosť ponúka dividendu, môžeme tiež vypočítať dividendový výnos a zistiť celkovú návratnosť investícií.

Použitie výnosu kapitálových výnosov

Pre každého investora je kapitálový zisk dôležitým opatrením.

Mnoho spoločností neplatí dividendy. V takom prípade môžu investori získať výnos z kapitálového zisku iba ako návratnosť investícií.

Pretože tento výnos môže byť pozitívny aj negatívny, ovplyvňuje celkové výnosy, ktoré investori dostanú.

Napríklad, ak pán A získa z akcie celkový výnos 25%, môže to byť výsledkom záporného kapitálového výnosu - 5% a dividendového výnosu 30%.

Takže pri výpočte celkových výnosov zvážime toto - kapitál a dividendový výnos

Výpočet už poznáme.

Na výpočet dividendového výnosu musíme použiť nasledujúci vzorec -

Kalkulačka výnosov z kapitálových výnosov

Môžete použiť nasledujúcu kalkulačku

P 1
P 0
Vzorec na výnosy z kapitálových výnosov =
 

Vzorec na výnosy z kapitálových výnosov =
P 1 - P 0
=
P 0
0 - 0
=0
0

Výpočet výnosov z kapitálových výnosov v programe Excel

Urobme teraz ten istý príklad vyššie v programe Excel.

Je to veľmi jednoduché. Všetko, čo musíte urobiť, je vložiť údaje do vzorca.