Prevádzková páka vs finančná páka Najvyšších 7 rozdielov

Finančná páka vs. prevádzková páka (rozdiely)

Finančný pákový efekt vs. finančný pákový efekt - Finančný pákový efekt je schopnosť firmy zamestnávať nové aktíva alebo fondy s cieľom dosiahnuť lepšiu návratnosť alebo znížiť náklady. Preto je vplyv pre každú spoločnosť veľmi významný.

Existujú dva druhy pákového efektu - prevádzkový a finančný pákový efekt. Keď tieto dva skombinujeme, získame tretí typ pákového efektu - kombinovaný pákový efekt. Pretože obe tieto oblasti (prevádzková páka a finančná páka) sú svojou podstatou dosť odlišné a na ich výpočet sa zameriavame na rôzne metriky, je potrebné ich podrobne prediskutovať, aby sme im lepšie porozumeli.

  • Prevádzkový pákový efekt možno definovať ako schopnosť firmy využívať fixné náklady (alebo výdavky) na generovanie lepších výnosov pre spoločnosť.
  • Finančný pákový efekt možno definovať ako schopnosť firmy zvyšovať lepšiu návratnosť a znižovať náklady firmy platením nižších daní.

Prevádzkový pákový efekt na jednej strane porovnáva, ako dobre firma využíva svoje fixné náklady a finančný pákový efekt, na druhej strane sa pozerá na rôzne kapitálové štruktúry a vyberá si takú, ktorá najviac znižuje dane.

V tomto článku sa venujeme komparatívnej analýze prevádzkovej páky vs. finančnej páky.

Bez akýchkoľvek okolkov začnime v infografike rozdielmi medzi prevádzkovou pákou a finančnou pákou

Finančná páka vs. prevádzková páka Infografika

Pozrime sa na hlavné rozdiely medzi prevádzkovou pákou a finančnou pákou nižšie -

Finančná páka vs. prevádzková páka (porovnávacia tabuľka)

Základ pre porovnanie finančnej páky vs. prevádzkovej pákyPrevádzková pákaFinančný pákový efekt
1.    VýznamPrevádzkový pákový efekt možno definovať ako schopnosť firmy využívať fixné náklady na generovanie väčších výnosov.Finančný pákový efekt možno definovať ako schopnosť firmy využívať kapitálovú štruktúru na dosahovanie lepších výnosov a znižovanie daní.
2.    O čo ide?Ide o fixné náklady firmy.Ide o kapitálovú štruktúru firmy.
3.    MeraniePrevádzková páka meria operačné riziko podniku.Finančná páka meria finančné riziko podniku.
4.    VýpočetPrevádzkový pákový efekt sa dá vypočítať, keď príspevok firmy vydelíme EBIT.Finančnú páku je možné vypočítať, keď EBIT firmy vydelíme EBT.
5.    DopadAk je stupeň prevádzkovej páky vyšší, predstavuje to väčšie operačné riziko pre firmu a naopak.Ak je stupeň finančnej páky vyšší, predstavuje to pre spoločnosť väčšie finančné riziko a naopak.
6.    Vo vzťahu kStupeň prevádzkovej páky je zvyčajne vyšší ako zlomový bod.Finančná páka má priamy vzťah k strane pasív v súvahe.
7.    Nakoľko sa uprednostňuje?Preferencia je nižšia.Preferencia je oveľa vyššia.

Záver

Prevádzkový pákový efekt a finančný pákový efekt sú z vlastného hľadiska kritické. A obidve pomáhajú podnikom dosahovať lepšie výnosy a znižovať náklady. Otázkou teda zostáva, či môže firma obidve tieto páky využiť? Odpoveď je áno.

Ak spoločnosť dokáže dobre využiť svoje fixné náklady, bola by schopná generovať lepšie výnosy len pomocou prevádzkovej páky. Zároveň môžu využiť finančnú páku zmenou kapitálovej štruktúry z celkového imania na 50-50, 60-40 alebo 70-30 podielu vlastného dlhu. Aj keby zmena kapitálovej štruktúry viedla spoločnosť k plateniu úrokov; stále by boli schopní generovať lepšiu mieru návratnosti a boli by schopní súčasne znížiť výšku daní.

Preto je využitie prevádzkovej páky a finančnej páky skvelým spôsobom, ako zvýšiť mieru návratnosti spoločnosti a znížiť náklady počas konkrétneho obdobia.