Marža EBITDA (vzorec, príklady) Ako vypočítať?

EBITDA Margin je pomer prevádzkovej ziskovosti, ktorý pomáha všetkým zúčastneným stranám spoločnosti získať jasný obraz o prevádzkovej ziskovosti a pozícii jej hotovostných tokov a počíta sa vydelením zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) spoločnosti čistým príjmom.

Čo je to EBITDA marža?

EBITDA Margin počíta, koľko z EBITDA (zisk pred odpismi a amortizáciou úrokov) sa generuje ako percento z predaja. EBITDA sa zistí po odpočítaní prevádzkových nákladov (napríklad náklady na predaný tovar, všeobecný predaj a náklady na správu atď.) Od celkových tržieb. Upozorňujeme však, že by to malo vylúčiť akékoľvek odpisy a amortizáciu.

Poznamenávame z vyššie uvedeného grafu spoločností Facebook, Apple a Google.

 • Marža Facebooku je v súčasnosti okolo 52% a bola neustále vyššia ako Apple a Google. Znamená to, že 48% výnosov sú prevádzkové náklady.
 • Marža spoločnosti Apple sa väčšinou pohybovala v rozmedzí 30 - 35%
 • Marža spoločnosti Google sa historicky pohybovala v rozmedzí 30% - 32%; vo svojom poslednom štvrťroku však vykázal nižšiu maržu EBITDA o 19,46%.

EBITDA maržový vzorec

Na výpočet pomeru EBITDA môžete použiť nasledujúci vzorec

Keď prechádzame dole:

 • EBI = zisk pred úrokom
 • T     = dane
 • D    = odpisy
 • A    = Amortizácia

Príklad spoločnosti Starbucks

Pozrime sa na výpočet marže EBITDA spoločnosti Starbucks.

Ďalej je uvedený prehľad výkazu ziskov a strát spoločnosti Starbucks Corp. Upozorňujeme, že výnosy pred odpismi a amortizáciou daní z úrokov nie sú priamo uvedené vo výkaze ziskov a strát.

Zdroj: Podania spoločnosti Starbucks SEC

2017

 • EBITDA (2017) = EBIT (2017) + Odpisy a amortizácia (2017)   = 4 134,7 USD + 1 011,4 USD = 5 146,1 milióna USD
 • EBITDA maržový vzorec (2017) = EBITDA (2017) / tržby (2017) = 5146,1 / 22 386,8 = 22,98%

2016

 • EBITDA (2016) = EBIT (2016) + Odpisy a amortizácia (2016)   = 4 171,9 USD + 980,8 USD = 5 152,7 milióna USD
 • EBITDA maržový vzorec (2016) = 5 152,7 / 21 315,9 = 24,17%

2015

 • EBITDA (2015) = EBIT (2015) + Odpisy a amortizácia (2015)   = 3 601,0 USD + 893,9 USD = 4 494,9 milióna USD
 • EBITDA maržový vzorec (2015) = 4 494,9 / 19 162,7 = 23,45%

Príklad Colgate

Zoberme si ďalší príklad výpočtu marže EBITDA

Vo výkaze ziskov a strát spoločnosti Colgate sú uvedené čísla prevádzkového zisku, tj. EBIT. Náklady na odpisy a amortizáciu nám však nie sú poskytované ako samostatná riadková položka. Je to tak preto, lebo odpisy a amortizácia sú zahrnuté v nákladoch na predaj a správu a všeobecné výdavky.

zdroj: Colgate SEC Filings

Preto sa musíme presunúť do výkazov peňažných tokov, aby sme identifikovali údaje o odpisoch a amortizácii, ktoré môžeme pridať späť do EBIT a nájsť EBITDA.

zdroj: Colgate SEC Filings

EBITDA = EBIT + odpisy a amortizácia

 • EBITDA (2017) = 3589 + 475 = 4064 miliónov dolárov
 • Marža EBITDA (2017) = 4064/15454 = 26,3%
 • EBITDA (2016) = 3837 + 443 = 4280 miliónov dolárov
 • Marža EBITDA (2016) = 4280/15195 = 28,2%

Prečo je EBITDA marža dôležitá?

# 1 - Považuje sa za hotovostnú prevádzkovú ziskovú maržu

 • V zásade ide o hotovostné prevádzkové ziskové rozpätie, ktoré nezahŕňa vplyv kapitálovej štruktúry ani nepeňažné položky, ako sú odpisy a amortizácia.
 • Poskytuje nám mieru, koľko hotovosti spoločnosť generuje na jednotkový príjem. (peňažné toky z operácií na jednotku výnosu však môžu byť v tejto súvislosti presnejšie)

# 2 - Odstraňuje nefunkčné efekty

 • Výpočet marže EBITDA v zásade odstraňuje nefunkčné efekty, ktoré sú pre každú spoločnosť jedinečné. Ak napríklad porovnávate spoločnosti v odvetviach ropného a plynárenského priemyslu, každá spoločnosť sa môže riadiť inou politikou odpisovania a amortizácie (rovnomerná politika odpisovania, metóda dvojitého odpisovania atď.). Ich kapitálové štruktúry sa tiež môžu výrazne líšiť.
 • EBITDA odstraňuje všetky tieto nefunkčné účinky a tiež pomáha pri porovnávaní medzi dvoma spoločnosťami.
 • Je to užitočné aj pre medziročnú analýzu spoločnosti.

# - Alternatíva k marži čistého zisku

 • Čistá zisková marža zahŕňa vplyv odpisov a amortizácie, úrokové náklady a daňové sadzby. EBITDA Margin však nie je ovplyvnená takýmito výdavkami, aj keď sú daňové štruktúry veľmi odlišné.

Nevýhody

# 1 - Obliekanie okien

Spoločnosti s nízkymi ziskovými maržami sa môžu pokúsiť upraviť svoje maržové údaje zvýraznením marže EBITDA namiesto čistej marže.

# 2 - EBITDA nie je meradlom GAAP

Pretože EBITDA nie je opatrením podľa GAAP, a nie je regulované, môžu ho niektoré spoločnosti použiť na vykreslenie ružovej finančnej situácie spoločnosti.

 # 3 - Môže byť nesprávne použitý

Táto marža by sa nemala používať na porovnanie spoločností s vysokou kapitalizáciou dlhu, pretože ich úrokové náklady budú veľmi vysoké a marže EBITDA nezachytia výšku dlhu. Ak tiež porovnáte dve spoločnosti, jednu s nízkou kapitalizáciou dlhu a druhú s vysokou kapitalizáciou dlhu, výsledky nemusia viesť k správnym záverom.

Marža EBITDA v odbore

Odevný priemysel

Nižšie je uvedený zoznam najlepších spoločností v odevnom priemysle spolu s ich maržami

názovMarža (TTM)Tržná kapitalizácia (milióny dolárov)
Outfitéri amerických orlov13,1%4464,8
Abercrombie & Fitch8,4%1639,9
Pracka17,9%1189,3
Chico's FAS9,9%1131,5
DSW7,2%2224,8
Hádajte?5,5%1823.6
Medzera12,6%11651,2
Značky L.17,4%8895,5
Lululemon Athletica23,5%16468,1
Detské miesto11,4%2077,5
Ross Stores16,8%33685,3
Spoločnosti TJX13,0%60932,3
Urban Outfitters11,3%4872,1
 • Celkovo si všimneme, že rozpätia nie sú v odevnom priemysle príliš vysoké, v priemere sa pohybujú od 10 do 15%.
 • Lululemon Athletica má v tejto skupine najvyššiu maržu 23,5%, zatiaľ čo najnižšia bola miera Guess 5,5%

Automobilový priemysel

Nižšie je uvedený zoznam najlepších spoločností v odevnom priemysle spolu s ich maržami a trhovou kapitalizáciou

názovMarža (TTM)Tržná kapitalizácia (milióny dolárov)
Ford Motor5,1%39538
Automobily Fiat Chrysler10,8%33783
General Motors16,3%51667
Honda Motor Co.12,0%53175
Ferrari32,4%30932
Toyota Motor14,9%192624
Tesla-3,4%59350
Tata Motors10,8%12904
 • Upozorňujeme, že spoločnosť Tesla je na úrovni EBITDA nerentabilná a jej marža je na úrovni -3,4%.
 • Naopak Ferrari je najvýnosnejšie s maržou 32,4 $
 • Ostatní výrobcovia automobilov majú priemernú maržu v rozmedzí 10 - 15%

Zľavové obchody

Nižšie je uvedený zoznam najlepších spoločností v diskontných predajniach spolu s ich maržami a trhovou kapitalizáciou

názovMarža (TTM)Tržná kapitalizácia (milióny dolárov)
Veľké množstvo7,4%1823
Burlington Stores11,4%10525
Veľkoobchod Costco4,3%96984
Dolár General10,2%26296
Obchody s dolármi11,7%21557
Ollie's Bargain Outlet14,0%4330
Ceny5,8%2496
Cieľ9,2%43056
Walmart5,2%261917
 • Poznamenávame, že Walmart má v tejto skupine najnižšiu maržu 5,2%
 • Ollie's Bargain Outlet má naopak najvyššiu maržu 14,0%
 • Všeobecne (podľa očakávania) fungujú zľavnené obchody na relatívne nižšej úrovni marže v porovnaní s ostatnými sektormi.

Ropa a plyn

Nižšie je uvedený zoznam najlepších spoločností v oblasti ropných a plynárenských spoločností E&P spolu s ich maržami a trhovou kapitalizáciou

názovMarža (TTM)Tržná kapitalizácia (milióny dolárov)
Diamantové vrtné práce na mori24,0%2544
Ensco14,0%3234
Helmerich & Payne24,8%6656
Nabors Industries18,7%2366
Noble Corp25,9%1444
Ocean Rig UDW24,3%2536
Energia Patterson-UTI23,7%3683
Rowan Companies41,6%1736
Zaoceánsky-40,5%5917
Jednotka39,1%1293
 • Poznamenávame, že marže týchto ropných a plynárenských spoločností sú všeobecne vyššie v priemere o 25-30%.
 • Transocean robí straty s maržou -40,5%
 • Rowan Companies je najlepšia v šarži s maržou 41,6%