Kategórie «Excel»

VBA Odstráňte duplikáty

RemoveDuplicates in VBA ExcelDuplicitné hodnoty sa v programe Excel často nevyžadujú, najmä ak chcete mať počet jedinečných hodnôt. Zvyčajne máme inú sadu dát, s ktorou môžeme pracovať, a vidíme v nej kopu duplicitných hodnôt.Dúfam, že ste s odstránením duplikátov v pracovnom hárku programu Excel oboznámení, ak sa nemusíte báť, ukážeme vám jednoduchý príklad. Aj vo VBA môžeme vykonať metódu ods

VBA Do smyčky

Čo je to Do Loop vo VBA Excel?Vo VBA Do Until Loop musíme definovať kritériá za príkazom until, čo znamená, kedy chceme, aby sa slučka zastavila a koncový príkaz je samotná slučka. Ak je teda podmienka FALSE, bude pokračovať vo vykonávaní príkazu vo vnútri slučky, ale ak je podmienka ihneď PRAVDA, ukončí sa príkaz Do Do.Keďže samotné slová hovo

VBA Outlook

Videli sme VBA v programe Excel a ako automatizujeme naše úlohy v programe Excel vytváraním makier, v aplikácii Microsoft Outlook máme tiež referenciu pre VBA a pomocou ktorej môžeme ovládať výhľad pomocou VBA, čo uľahčuje automatizáciu našich opakovaných úloh v programe Outlook a podobne ako v programe Excel musíme povoliť vývojárskej funkcii používať VBA v programe Outlook.VBA OutlookKrása VBA spočív

VBA Uložiť ako

Excel VBA Uložiť akoNa uloženie súboru programu Excel do konkrétneho umiestnenia sa používa metóda VBA Save As . Na uloženie zošita pomocou kódu VBA používame objekt Zošit s funkciou SaveAs.Po všetkej tvrdej práci, ktorú sme v zošite vykonali, sme ho uložili, však? Strata údajov, na ktorých sme pracovali, je bolestivá. Máme dva druhy ukladan

VBA GetOpenFilename

GetOpenFilename je metóda, ktorá je tiež atribútom FSO, táto metóda sa používa vo VBA na vyhľadanie určitého súboru s názvom súboru a jeho výber. Dôležitým faktorom v tejto metóde je cesta k názvu súboru, ktorý je otvorený. môžeme vo funkcii odovzdať cestu k názvu súboru alebo môžeme požiadať používateľa, aby predložil cestu k súboru, aby ju vybral.Aplikácia Excel VBA. GetOpenFilenameE

Aktívna bunka VBA

Aktívna bunka v programe Excel VBAAktívna bunka je aktuálne vybraná bunka v pracovnom hárku, aktívna bunka vo VBA sa môže použiť ako referencia na presun do inej bunky alebo na zmenu vlastností tej istej aktívnej bunky alebo odkaz na bunku poskytnutý z aktívnej bunky, aktívna bunka vo VBA môže byť prístupné pomocou metódy application.property s kľúčovým s

VBA zreťaziť

Zreťazenie znamená spojenie dvoch hodnôt alebo dvoch reťazcov dohromady, podobne ako v programe Excel používame & alebo tiež známe ako operátor ampersand na zreťazenie, dva zreťazenia dvoch reťazcov, ktoré používame & operátor ako reťazec 1 a reťazec 2, teraz si treba pamätať a to je pri použití operátora & musíme poskytnúť medzery alebo VBA to bude považovať za také dlhé.VBA zreťaziť reťazceVBA Concat

VBA s

S výpisom v programe Excel VBAPríkaz With sa vo VBA používa na prístup ku všetkým vlastnostiam a metódam spomínaného objektu. Musíme najskôr dodať, na ktorý objekt VBA máme na mysli, potom zavrieť príkaz With príkazom End With , potom vo vnútri tohto príkazu môžeme vykonať všetky zmeny vlastností a metódy spomínaného objektu.Nižšie je uvedená syntax prí

VBA Zavrieť UserForm

Keď vytvoríme formulár používateľa, vezme údaje ako vstup od používateľov, ale údaje poskytnuté formuláru sa neuzatvárajú, takže môžu používateľa zaviesť, aby zadal údaje znova, na zatvorenie formulára používateľa, keď má vstup, môžeme použiť dva rôzne príkazy. dostali a sú to metóda Unload me na zatvorenie formulára používateľa alebo môžeme použiť metódu userform.hide.Excel VBA Zavrieť UserformPri získavaní v

VBA IFERROR

Rovnako ako v programe Excel používame IFERROR, aby sme vedeli, čo robiť, keď sa pred každou funkciou vyskytne chyba, máme aj zabudovanú funkciu IFERROR vo VBA, ktorá sa používa rovnakým spôsobom, pretože ide o funkciu pracovného hárka, túto funkciu používame s hárkom. metóda vo VBA a potom poskytneme argumenty pre funkciu.Funkcia IFERROR vo VB

VBA Vložiť riadok

Vloženie riadku do VBA sa trochu líši od vloženia stĺpca do VBA, v stĺpcoch sme použili celú metódu stĺpca, ale na vloženie riadkov používame metódu listu s príkazom vložiť na vloženie riadku, poskytujeme tiež odkaz na riadok, kam chceme vložiť ďalší riadok podobný stĺpcom.Vložte riadok pomocou VBA ExcelS kódovaním VBA môžeme vykonávať všetky činnosti, ktoré robíme v exceli. Môžeme kopírovať, vkladať, mazať a m

Farebný index VBA

Farebný index Excel VBARovnako ako v pracovnom hárku, na karte Domov vo VBA zmeníme farbu bunky alebo daný rozsah buniek. Máme funkciu vba nazývanú ako index farieb, ktorá sa používa na zmenu farieb buniek alebo poskytovaného rozsahu buniek. Táto funkcia má jedinečnú identifikáciu pre rôzne typy farieb.Vo VBA máme dva s

Získajte hodnotu bunky v programe Excel VBA

Získajte hodnotu bunky pomocou programu Excel VBABunka je samostatná bunka a je tiež súčasťou rozsahu. Technicky existujú dve metódy interakcie s bunkou vo VBA, ktorými sú metóda rozsahu a metóda bunky, metóda rozsahu sa používa ako rozsah („A2“). Hodnota, ktorá nám dá hodnotu bunky A2, alebo môžeme použiť bunkovú metódu ako bunky (2,1). Hodnota, ktorá nám dá tiež

Formát VBA

Funkcia formátu Excel VBAFunkcia formátovania vo VBA slúži na formátovanie daných hodnôt v požadovanom formáte, túto funkciu je možné použiť na formátovanie dátumov alebo čísel alebo ľubovoľných trigonometrických hodnôt, táto funkcia má v zásade dva povinné argumenty, jeden je vstup, ktorý sa berie vo forme reťazec a druhý argument je typ formátu, ktorý chceme použiť, napríklad ak použijeme Format (0,99, „Percent“), výsledkom bude výsledok 99%.Vo VBA musíme použiť funkciu nazvanú „FORM

VBA Posielanie e-mailov z Excelu

Kód VBA na odosielanie e-mailov z programu ExcelV programe VBA na odosielanie e-mailov z Excelu môžeme automatizovať našu funkciu odosielania e-mailov, aby sme mohli automaticky posielať e-maily viacerým používateľom naraz. Je potrebné si uvedomiť, že sa to deje v outlooku iným produktom outlook, takže musíme povoliť outlook skriptovanie vo VBA a hneď ako to urobíme, použijeme metódu .Application na použit

Ako VBA

Prevádzkovateľ ako VBALike je operátor vo VBA a toto je operátor porovnania, ktorý porovnáva daný reťazec ako argument v množine reťazcov a zodpovedá vzoru, ak sa vzor zhoduje, potom je získaný výsledok pravdivý a ak sa vzor nezhoduje, potom získaný výsledok je nepravdivý, jedná sa o zabudovaný operátor vo VBA.Operátor „LIKE“ je naj

VBA ReDim

Vyhlásenie Excel VBA ReDimPríkaz VBA Redim je podobný príkazu dim, ale rozdiel je v tom, že sa používa na ukladanie alebo prideľovanie väčšieho úložného priestoru alebo na zmenšenie úložného priestoru, ktorý má premenná alebo pole so sebou. Teraz sú s príkazom Zachované dva dôležité aspekty, ak sa s týmto príkazom použije preserve, vytvorí nové pole s inou veľkosťou a ak sa s týmto príkazom preserve nepoužije, zmení sa iba veľkosť poľa aktuálnej premennej.Polia sú dôležitou súčasťou kódovania VBA.

Funkcia VBA CDATE

Funkcia CDATE vo VBAVBA CDATE je funkcia prevodu dátových typov, ktorá prevádza dátový typ, ktorý je buď textový alebo reťazcový, na dátový dátový typ. Keď sa hodnota prevedie na dátový typ dátumu, môžeme sa pohrať s dátumovými údajmi.Syntax CDATENižšie je uvedená syntax funkcie CDATE vo VBA.Výraz: Výrazom môže byť reťa

VBA SendKeys

Excel VBA SendKeysSendKeys v jazyku VBA je metóda používaná na odosielanie klávesových skratiek do aktívneho okna, aby sme potom mohli pracovať manuálne. Kedykoľvek používame ako klávesy abecedy, musia byť všetky abecedy písané malými písmenami. Je to zložitá metóda a odporúča sa používať ju, iba ak je to potrebné a keď nemáte možnosti„SendKeys“ je jednou zo zložitých tém, ktorým je potrebné porozumieť. Nie veľa z nás používa túto funkciu vo V

SUMIF S VÝHĽADOM

Kombinované použitie sumif (vlookup)Sumif with VLOOKUP is a combination of two different conditional functions, SUMIF is used to sum the cells based on some condition which takes arguments of range which has the data and then the criteria or the condition and cells to sum, instead of the criteria we use VLOOKUP ako kritérium, keď je k dispozícii veľké množstvo údajov vo viacerých stĺpcoch.SUMIF je fu

VBA XLUP

Excel VBA XLUPPri písaní kódu VBA musíte mať na pamäti jednu vec, čo robíte s bežným pracovným hárkom, a to isté môžete replikovať aj vo VBA. Jedno také kľúčové slovo v kódovaní VBA je „XLUP“, v tomto článku vám ukážeme, čo je toto kľúčové slovo v kódovaní VBA a ako ho použiť v kódovaní.Ako používať VBA XLUP v kódovaní?Nasledujú

KRAJINA VBA

Funkcia pracovného listu COUNTA v programe Excel VBAV našom staršom článku „Excel COUNTA“ sme videli, ako používať funkciu COUNT na počítanie číselných hodnôt z rozsahu hodnôt. Čo tak spočítať všetky hodnoty v rozsahu buniek? Áno, aj to môžeme počítať. Na spočítanie všetkých hodnôt buniek v rozsahu buniek musíme použiť vzorec „COUNTA“ v programe Excel VBA. V tomto článku vám ukážeme, ako používať

VBA Odstrániť súbor

Vo VBA môžeme odstrániť akýkoľvek súbor prítomný v počítači pomocou kódov VBA a kód, ktorý sa používa na odstránenie ľubovoľného súboru, sa nazýva príkaz Zabiť. Metóda na odstránenie ľubovoľného súboru je taká, že najskôr poskytneme cestu k súboru, čo znamená, že kde súbor sa nachádza v počítači a potom pomocou príkazu Zabiť súbor odstránime.Ako odstrániť súbory pomocou kódu VBA?VBA je na

Stĺpce VBA

Vlastnosť stĺpcov Excel VBAVlastnosť VBA Columns sa používa na označenie stĺpcov v hárku. Pomocou tejto vlastnosti môžeme použiť ľubovoľný stĺpec v určenom pracovnom hárku a pracovať s ním.Ak sa chceme odvolať na bunku, použijeme buď objekt Range alebo Cells. Podobne, ako to robíte, odkazuje na stĺpce vo VBA? Na stĺpce môžeme odkazov

Pravá funkcia VBA

Správna funkcia vo VBA ExcelPravá funkcia je rovnaká ako vo funkcii listu aj vo VBA, táto funkcia sa používa tak, že nám poskytuje podreťazec z daného reťazca, ale vyhľadávanie sa vykonáva sprava doľava od reťazca, toto je typ reťazcovej funkcie vo VBA. používa sa s metódou funkcie application.worksheet.PRAVÁ Funk

VBA AK NIE

AK NIE vo VBALogické funkcie sú užitočné pri výpočtoch, ktoré vyžadujú na testovanie viac podmienok alebo kritérií. V našich predchádzajúcich článkoch sme videli podmienky „VBA IF“, „VBA OR“ a „VBA AND“. V tomto článku sa budeme zaoberať funkciou „VBA, AK NIE JE“. Pred zavedením funkcie VBA IF NOT vám najskôr ukážem funkciu VBA NOT.Čo NIE JE Funkcia vo VBA?„NIE“ je jednou

Reťazec VBA k dnešnému dňu

Reťazec Excel VBA k dnešnému dňuVo Vba existuje metóda, prostredníctvom ktorej môžeme previesť daný reťazec na dátum, a táto metóda je známa ako funkcia CDATE vo vba, jedná sa o zabudovanú funkciu vo VBA a časti potrebné pre túto funkciu je najskôr previesť reťazec na číslo a potom prevedieme dané číslo na dátum. Formát výsledku závisí iba o

VBA výber

Vo VBA môžeme vybrať ľubovoľný rozsah buniek alebo skupinu buniek a vykonať na nich rôzne množiny operácií, výber je objekt rozsahu, takže na výber buniek použijeme metódu rozsahu, ktorá ich identifikuje, a kód na výber buniek je Príkaz „Vybrať“, syntax, ktorá sa má použiť na výber, je rozsah (A1: B2). Vybrať.Čo je vlastnosť výberu

NÁJDETE VBA

Nájsť Excel VBAKeď použijeme Nájsť v normálnom pracovnom hárku, stlačíme klávesovú skratku CTRL + F a napíšeme údaje, ktoré musíme nájsť. Ak nie je požadovaná hodnota, prejdeme na ďalšiu zhodu, ak je takýchto zhôd veľa, je to zdĺhavá úloha, ale keď používame FIND vo VBA robí úlohy za nás a dáva nám presnú zhodu a to vyžaduje tri argumenty, jeden je čo nájsť, kde nájsť a kde sa pozrieť.Predtým, ako sa presunieme do VBA a začneme p

VBA CSTR

Funkcia Excel VBA CSTRCSTR vo VBA je funkcia konverzie dátového typu, ktorá sa používa na prevod akejkoľvek hodnoty poskytnutej tejto funkcii na reťazec, aj keď je daný vstup v celočíselnej alebo pohyblivej hodnote, táto funkcia prevedie dátový typ hodnoty na dátový typ reťazca, návratovým typom tejto funkcie je teda reťazec.Ak potrebujeme previ

VBA NEDOSTATOČNÝ

Funkcia VBA ISNULLISNULL vo VBA je logická funkcia, ktorá sa používa na zistenie, či je daná referencia prázdna alebo NULL alebo nie, preto je názov ISNULL ide o vstavanú funkciu, ktorá nám dáva ako výsledok pravdivé alebo nepravdivé výsledky založené na výsledku, ktorý môžeme dospieť k záverom, ak je referencia prázdna, vráti skutočnú hodnotu iná nepravdivá hodnota.Nájdenie chyby nie je najjedno

VBA ListObjects

Čo sú ListObjects vo VBA?V tabuľke je zvyčajne to, čo vidíme, množina údajov, ale v terminológii VBA existuje oveľa viac, napríklad rozsah celkového rozsahu zoznamov údajov, stĺpec je známy ako stĺpec zoznamu a riadok je známy ako riadok zoznamu atď. , takže na prístup k týmto vlastnostiam máme vstavanú funkciu známu ako Listobjects a ktorá sa používa s funkciou listu.VBA ListObject je spôsob od

Udalosti VBA

Funkcia DoEvents programu Excel VBAPomocou VBA DoEvents dokážeme spustiť kód na pozadí a súčasne nám umožní pracovať aj s programami Excel a iným aplikačným softvérom. DoEvents nám umožňuje nielen pracovať s iným softvérom, ale môžeme tiež prerušiť beh kódu.Funkcia DoEvents odovzdáva kontrolu operačnému systému počítača, na ktorom pracujeme.Ako používať funkciu DoEvents?Ak s

Hľadanie gólov VBA

Hľadanie cieľov v programe Excel VBAGoal Seek je nástroj dostupný v programe Excel VBA, ktorý nám pomáha nájsť požadovaný počet, ktorý je potrebné dosiahnuť, aby sme sa dostali k stanovenému cieľu.Napríklad ste študent a zo šiestich dostupných predmetov ste dosiahli priemerné skóre 90%. Odteraz ste absolvoval

VBA Nájsť ďalšie

Excel VBA Nájsť ďalšieRovnako ako v programe Excel, keď stlačíme kombináciu klávesov CTRL + F, objaví sa okno sprievodcu, ktoré nám umožní vyhľadať hodnotu v danom pracovnom hárku a akonáhle sa hodnota nájde, klikneme na nájsť vedľa a nájdeme ďalšiu podobnú hodnotu, pretože ide o funkciu pracovného hárka ho môžete na rovnaké účely použiť aj vo VBA ako metódu vlastnosti Application ako application.findnext.Nájdenie konkrétnej hodnoty

Pauza VBA

Pozastavte spustenie kódu VBAPauza VBA sa používa na pozastavenie vykonania kódu na stanovenú dobu a na pozastavenie kódu vo VBA použijeme metódu application.wait.Keď staviame veľké projekty VBA po vykonaní niečoho, možno si budeme musieť nejaký čas počkať, kým urobíme ďalšie úlohy. Ako v takýchto scenároc

VBA Long

Čo je dlhý dátový typ vo VBA?Long je dátový typ vo VBA, ktorý sa používa na ukladanie číselných hodnôt, vieme, že celé číslo obsahuje aj číselné hodnoty, ale Long sa líši od celých čísel, pretože rozsah pre ukladanie dát je veľmi veľký v prípade dlhého dátového typu aj v long dátový typ, ktorý môže obsahovať aj desatinné hodnoty, je to zabudovaný dátový typ.„Dlhý“, ako hovorí názov, mal by mať hodnotu

Príklady čiarového grafu

Príklady spojnicového grafu v programe ExcelČiarový graf je grafické znázornenie údajov, ktoré obsahuje sériu údajových bodov s čiarou. Tieto typy grafov sa používajú na vizualizáciu údajov v priebehu času. Môžete zvážiť nižšie uvedené príklady spojnicového grafu v programe Excel.Čiarové grafy zobrazia čiary

VBA LEN

Funkcia Len je spoločnou funkciou pre pracovný hárok aj pre formát VBA, je to vstavaná funkcia pre obe platformy a podobná je aj syntax na použitie tejto funkcie, argumenty, ktoré táto funkcia na oboch platformách používa, sú podobné, čo je reťazec a použitie alebo výstup pre túto funkciu je rovnaký ako návrat dĺžky reťazca.Funkcia VBA LENFunkcia V

Zoskupiť v programe Excel

Čo je skupina v programe Excel?Skupina je nástroj v programe Excel, pomocou ktorého môžeme zoskupovať dva alebo viac riadkov alebo stĺpcov dohromady, pomáha reprezentovať skupinu riadkov alebo stĺpcov dohromady, tiež nám dáva možnosť minimalizovať a maximalizovať skupinu, minimalizácia skupiny tieto riadky skryje alebo stĺpce zoskupené dohromady a maximalizácia zobrazuje skupinu, možnosť Skupina je k dispozícii na karte údajov v sekcii osnovy.Ako zoskupiť údaje v prog

List premenovania VBA

Premenovanie hárkov v programe Excel sa vykonáva na paneli úloh pod pracovnými hárkami, ktoré sa zobrazujú dvojitým kliknutím na ne. Vo VBA však na premenovanie hárku použijeme metódu Sheets or Worksheet property, syntax na premenovanie hárka vo VBA je nasledovná. Názov starého listu "). Názov =" Názov n

Funkcia čakania VBA

Funkcia čakania na Excel VBAVBA Wait je vstavaná funkcia používaná na pozastavenie vykonávania kódu na stanovený čas, je veľmi podobná tomu, čo robíme v príkaze na spánok, a na pozastavenie kódu používame metódu application.wait.Niektoré z kódov sú potrebné niekedy pred prechodom na ďalší riadok kódu, pretože je potrebné splniť ďalšie úlohy. V týchto prípadoch musíme zastav

Chyba VBA

Excel VBA o chybovom vyhláseníPríkaz VBA On Error je typ mechanizmu spracovania chýb, ktorý sa používa na vedenie kódu k tomu, čo má robiť, ak narazí na akýkoľvek typ chyby, zvyčajne keď sa v kóde vyskytne chyba, vykonanie sa zastaví, ale s týmto vyhlásením v kóde sa vykonanie kód pokračuje tak, ako má nastavený postup, keď sa vyskytne chyba.Predvídanie chyby v kóde z

Funkcia VBA DIR

Funkcia Excel VBA DIRFunkcia VBA DIR je tiež známa ako adresárová funkcia, jedná sa o zabudovanú funkciu vo VBA, ktorá sa používa na získanie názvu súboru daného súboru alebo priečinka, ale musíme poskytnúť cestu k súboru, výstup vrátený týmto Funkcia je reťazec, pretože vracia názov súboru, k tejto funkcii existujú dva argumenty, ktorými sú názov cesty a atribúty.Funkcia DIR vráti úplne prvý náz

DATEVALUE VBA

Čo je funkcia VBA DateValue?Funkcia DateValue je zabudovaná funkcia v programe Excel VBA v kategórii funkcia Dátum / čas. Funguje ako funkcia VBA, tak aj funkcia hárka vo VBA. Táto funkcia vracia sériové číslo alebo hodnotu dátumu poskytnutú vo formáte reprezentácie reťazca a ignoruje informácie o čase poskytnuté reťazcom dátum. V programe Excel sa

Zmena veľkosti VBA

Excel VBA ResizeZmena veľkosti je vlastnosť dostupná vo VBA, ktorá umožňuje podľa potreby meniť alebo meniť veľkosť buniek z aktívnej bunky. Predpokladajme napríklad, že sa nachádzate v bunke B5 a z tejto bunky, ak chcete vybrať 3 riadky a dva stĺpce, môžeme zmeniť veľkosť rozsahu pomocou vlastnosti VEĽKOSŤ VEĽKA.Syntax vlastnosti VBA Res

Textový súbor VBA

Textový súbor Excel VBAVo VBA môžeme otvoriť alebo prečítať alebo napísať textový súbor, napísať textový súbor znamená údaje, ktoré máme v excelovom hárku a chceme ich do textového súboru alebo do súboru poznámkového bloku. Existujú dva spôsoby, jeden je pomocou vlastnosti objektu Súborový systém VBA a ďalším je použitie metódy Open and write vo VBA.Vo väčšine korporátnych spoločností

Typ VBA

Typ je príkaz vo VBA, ktorý sa používa na definovanie premenných podobných funkcii DIM. Používa sa na úrovni definovanej používateľom, kde máme v premennej jednu alebo viac hodnôt, pre príkaz typu existujú dve nomenklatúry, ktoré sú verejné alebo súkromné. tieto sú voliteľné, ale sú potrebné názov premennej a názov prvku.Čo je vyhlásenie o type v pro

VBA Asc

Funkcia Excel VBA AscFunkcia Asc vo VBA sa používa na vrátenie celočíselnej hodnoty, ktorá predstavuje kód znaku zodpovedajúci prvému znaku dodaného reťazca (reťazec poskytnutý ako argument / parameter) funkcii. Môže byť použitý alebo zadaný v kóde makra, ktorý sa obvykle zadáva prostredníctvom editora jazyka Visual Basic.Prostredie programu Exc

Funkcia VBA spánku

Funkcia spánku Excel VBAFunkcia VBA Sleep je funkcia systému Windows prítomná v súboroch DLL systému Windows, ktorá sa používa na zastavenie alebo pozastavenie spustenia postupu makra po stanovenú dobu po uplynutí určitého času, počas ktorého môžeme program obnoviť.Existujú situácie, kedy musíme proces spustenia makra pozastaviť, aby sme mohli dokončiť ďalšie súbory úloh. Ďalšie súbory úloh môžu byť

Power BI Calculate

Funkcia výpočtu Power BICALCULATE je často používaná funkcia DAX v Power BI, aj keď CALCULATE nemôže nič robiť, táto funkcia funguje ako základná funkcia na použitie ďalších funkcií DAX v rôznych scenároch. Napríklad, ak chcete použiť filter a nájsť priemerné tržby pre jedno konkrétne mesto, môžeme použiť funkciu VÝPOČET na uplatnenie výpočtov filtra a prijatia.Funkcia CALCULATE teda vyhodnocuje vý

Funkcia VBA MID

Funkcia Excel VBA MIDFunkcia VBA MID extrahuje hodnoty zo stredu zadanej vety alebo slova. Funkcia MID je kategorizovaná pod funkciou String a Text a je to funkcia listu, čo znamená, že na použitie tejto funkcie vo VBA musíme použiť metódu application.worksheet.Existujú situácie, keď chceme extrahovať meno, priezvisko alebo druhé meno. V takýchto si

Funkcia listu VBA

Funkcie pracovného hárka programu Excel VBAFunkcia pracovného hárka vo VBA sa používa, keď sa musíme odvolávať na konkrétny pracovný hárok, zvyčajne keď vytvoríme modul, kód sa vykoná v aktuálne aktívnom hárku zošita, ale ak chceme kód spustiť v konkrétnom pracovnom hárku, použijeme funkciu pracovného hárka, táto funkcia má rôzne použitie a aplikácie vo VBA.Najlepšie na VBA je, napríklad to,

VBA teraz

Funkcia Excel VBA NowTERAZ je funkcia dátumu a času v obidvoch VBA, ktorá sa používa na získanie aktuálneho systémového dátumu a času, rovnako ako funkcia pracovného hárka, ktorá v nej neberie žiadne argumenty, vo VBA teraz funkcia tiež neberie žiadne argumenty, návratový výstup pre túto funkciu je dátum.Funkcia VBA NOW je pod

Funkcia VBA Date

Funkcia Excel VBA DATEVBA Date je funkcia dátumu a času, vracia iba aktuálny dátum podľa systémového dátumu, ktorý používate. Je tiež potrebné poznamenať, že táto funkcia nemá v sebe vôbec žiadne argumenty, ďalší dôležitý faktor, ktorý si musíte zapamätať, je, že táto funkcia vráti aktuálny systémový dátum.V programe Excel nemôžeme žiť bez ni

Výstupný text VBA

Procedúra výstupu VBA programu Excel VBAPríkaz Exit Sub ukončí podproces skôr, ako sú definované riadky kódov VBA. Na ukončenie podprocesu však musíme použiť nejaký logický test.Zostrojme to jednoducho. Sub MacroName () '...' Sem nejaký kód '... Exit Sub' Ukončiť Sub bez vykonania ďalších riadkov kódu pod '...' Tento kód bude ignor

VBA pomenovaný rozsah

Rozsah pomenovaných súborov Excel VBAKeď pracujeme s veľkým množstvom údajov, aby sme sa vyhli odkazom na konkrétnu bunku alebo rozsahy buniek, zvyčajne vytvoríme pomenované rozsahy a umožní nám to odkázať na požadovaný rozsah buniek cez pomenovaný rozsah. Vo VBA na vytvorenie rozsahu mien máme funkciu Pridať meno.Môžeme vybrať bunku a

VBA UCase

Funkcia Excel VBA UCaseUcase vo VBA je vstavaná funkcia, ktorá sa používa na prevod vstupného reťazca, ktorý sa mu poskytuje, na veľké písmená, vyžaduje jediný argument, ktorým je reťazec ako vstup a výstupom generovaným touto funkciou je reťazec, čo je potrebné zachovať Nezabudnite, že táto funkcia prevádza všetky funkcie na veľké písmená, nielen na prvý znak.Existujú situácie, kedy musíme

Prevádzkovatelia VBA

Operátori Excel VBAVo VBA sa operátory používajú na kontrolu toho, či je jedno číslo väčšie ako iné alebo menšie ako iné alebo rovné inému číslu a tiež nie rovnaké. Metóda je podobná ako pri použití operátorov, ktoré používame v programe Excel, napríklad A> B používa porovnávací operátor.Nezáleží na tom, akí sme dobrí ale

Vyhlásenie súboru VBA

Výkaz sady Excel VBAVBA Set je príkaz, ktorý sa používa na priradenie ľubovoľného hodnotového kľúča, ktorý hovorí o objekte alebo odkaz na premennú, pomocou tejto funkcie definujeme parameter pre určitú premennú, napríklad ak napíšeme Set M = A, čo znamená teraz M referencia má rovnaké hodnoty a atribúty podobné tým, ktoré má A.Vo VBA je objekt jadrom progra

Príklady zostáv Power BI

Nezamieňajme si zostavy power bi s dashboardmi power bi, zostavy sú skôr detailnou verziou dashboardu, má rozsiahle zastúpenie údajov, ktoré môžeme vidieť zo vzorov zabudovaných alebo integrovaných do samotného power bi pre nových používateľov.Príklady zostáv Power BIAk ste v Power BI nováčikom a zaujíma vás, ako môžeme v Power BI vytvárať zostavy, potom je pre vás tento článok úplne vhodný. V tomto článku si ukážeme, ako

Funkcia VBA ROUND

Zaoblená funkcia programu Excel VBAZaokrúhlená funkcia vo VBA je matematická funkcia, ktorá, ako už sám názov napovedá, zaokrúhľuje dané číslo na konkrétne alebo na desatinné miesta zadané používateľom nahor alebo nadol, táto funkcia využíva logiku zaokrúhlenia, čo znamená, že ako referencia a akékoľvek číslo s poslednou číslicou za desatinnou čiarkou je pod 5, potom je zaokrúhlené nadol a naopak.Číslo môžete zaokrúhliť na dvojcifer

Celé číslo VBA

Celé číslo je dátový typ vo VBA, ktorý sa dáva akejkoľvek premennej na uchovanie celočíselných hodnôt, obmedzenia alebo hranatá zátvorka pre počet celočíselných premenných, ktoré môžu obsahovať, sú podobné vo VBA ako v iných jazykoch, ľubovoľná premenná je definovaná ako celé číslo premenná pomocou príkazu DIM alebo kľúčového slova vo VBA.Celé číslo Excel VBADátové typy sú také

Moduly triedy VBA

Moduly triedy Excel VBAKeď používame VBA, používame vlastnosti a atribúty definované vo VBA, ale čo sa stane, keď chceme vytvoriť svoje vlastné vlastnosti a metódy a atribúty, to znamená, keď použijeme modul triedy vo VBA, aby sme ho mohli mať definovaný používateľom, Modul triedy má vlastnú sadu kódov definovaných používateľom pre funkcie, vlastnosti a objekty.Moduly triedy sa používajú n

Konšt. VBA

Čo je konštanta VBA?Premenné sú srdcom a dušou každého programovacieho jazyka. Nikdy som nevidel programátora alebo vývojára, ktorý sa vo svojom projekte alebo programe nespolieha na premenné. Ako programátor sa ani nelíšim od ostatných, aj ja používam premenné 99% času. Všetci používame príkaz „Dim“, ktorý deklarujeme premenné VBA. To všetko sme vám v našich čl

Variant VBA

Dátový typ variantu Excel VBAVariantný dátový typ vo VBA je univerzálny dátový typ, ktorý pojme akýkoľvek dátový typ, ale pri priraďovaní dátového typu musíme používať slovo „Variant“.Všetci vieme, aké dôležité sú premenné v projektoch VBA. Len čo je premenná deklarovaná, musíme deklarovaným premenným priradiť dátový typ. Priradenie dátového typu vo VBA závisí o

Funkcia VBA Val

Funkcia Excel VBA ValFunkcia Val vo vba spadá pod reťazcové funkcie, je to tiež zabudovaná funkcia vo VBA, ktorá sa používa na získanie číselných hodnôt z dátovej premennej. Predpokladajme, že ak má premenná hodnotu ako A10, funkcia val nám dá 10 ako výstup, vezme reťazec ako argument a vráti čísla prítomné v reťazci.VAL znamená v terminológii

Power BI vs SSRS

Rozdiel medzi Power BI a SSRSSSRS a power bi sú softvér na generovanie prehľadov, ale medzi týmito dvoma modulmi sú určité veľké rozdiely, v SSRS majú správy viac manuálnych zásahov a veľa manuálnych krokov, čo vyžaduje čas a robí to pre používateľa hektické, avšak pri power bi majú rovnaké funkcie sú k dispozícii po kliknutí na tlačidlo.Power BI je vizualizačný a ana

Škrabanie webu VBA

Škrabanie webu v programe Excel VBAVBA Web Scraping je technika prístupu na webové stránky a sťahovania údajov z tohto webu do našich počítačových súborov. Webové scraping je možné získať prístupom k externým aplikáciám, ako je Internet Explorer. Môžeme to urobiť dvoma spôsobmi, tj Early Binding & Late Binding.Web Scraping s VBA znamen

VBA výber prípadu

Excel VBA Select Case CaseSelect Case je náhradou za zapísanie viacerých príkazov if do VBA, keď máme v kóde veľa podmienok, možno budeme musieť použiť viac príkazov If a ktoré môžu byť zdĺhavé, pretože sa stávajú zložitejšími, pretože poskytuje viac príkazov If, v select case statement definujeme kritériá ako rôzne prípady a výsledky podľa nich.VYBERTE PRÍPAD pomáha pri rozhodo

VBA UserForm

Excel VBA UserformUserform in VBA are customized user-defined forms which are made to take input from a user in the form of a form, it has different sets of controls to add such as text boxs, checkboxes labels, etc to guide a user to input a value a uloží hodnotu do tabuľky, každá časť používateľského formulára má so sebou jedinečný kód.Userform je obje

Transpozícia VBA

Funkciu transpozície sme videli v pracovnom hárku programu Excel, keď do tabuľky prilepíme ľubovoľnú údajovú tabuľku, čo však transpozícia robí, že zmení pozíciu riadkov a stĺpcov, tj z riadkov sa stanú stĺpce a zo stĺpcov sa stanú riadky v údajovej tabuľke, pretože teraz ide o pracovný hárok. funkciu vo VBA používame s

VBA RGB

Farba Excel VBA RGBRGB možno tiež označiť ako červeno zelenú a modrú, táto funkcia sa používa na získanie číselnej hodnoty farebnej hodnoty. Táto funkcia má tri komponenty ako pomenovaný rozsah a sú červené, modré a zelené, ostatné farby sa považujú za komponenty. z týchto troch rôznych farieb vo VBA.Vo VBA sa všetko scvrkáva

VBA TextBox

Excel VBA TextBoxTextové pole je jednoducho ako pole, ktoré sa používa na získanie vstupu od používateľa, textové polia sú súčasťou používateľských formulárov a na karte vývojár v ktoromkoľvek pracovnom hárku programu Excel. Ak chceme vytvoriť textové polia v používateľskom formulári, môžeme zvoliť možnosť textového poľa z ovládacích prvkov používateľského formulára vo VBA alebo v pracovnom hárku ho môžeme vybrať na karte návrh.VBA TextBox je jedným z ovládacích prvkov mnohý

Možnosť VBA explicitná

Možnosť Excel VBA ExplicitDeklarácia premenných je vo VBA veľmi dôležitá. Možnosť Explicit núti používateľa povinne deklarovať všetky premenné pred ich použitím, akákoľvek nedefinovaná premenná spôsobí chybu pri vykonávaní kódu, môžeme napísať voľbu kľúčového slova explicitne alebo ju môžeme povoliť pre všetky kódy z možností povolením vyžadovať deklaráciu premennej.Vo VBA je to všetko o premenných. Na ukladanie ú

Aktivačný list VBA

Aktivačný hárok programu Excel VBAPri práci vo VBA niekedy odkazujeme na iný hárok alebo používame vlastnosti iného hárku, predpokladajme, že pracujeme v hárku 1, ale chceme mať hodnotu z bunky A2 v hárku 2, ak odkazujeme na hodnotu hárku 2 bez toho, aby sme najskôr list aktivovali, potom nemôžeme získať prístup k hodnote, aby sme aktivovali hárok vo VBA, použijeme vlastnosť hárka ako pracovné hárky („hárok2“).V programe Excel vždy pracujeme

VBA A funkcia

Funkcia Excel VBA ANDAND je logická funkcia aj logický operátor, čo znamená, že ak sú splnené všetky podmienky poskytované v tejto funkcii, iba my budeme mať skutočný výsledok, zatiaľ čo ak niektorá z podmienok zlyhá, výstup sa vráti ako nepravdivý, máme zabudovaný príkaz AND vo VBA na použitie.Dúfam, že ste si prešli n

Hodnota VBA

Vlastnosť hodnoty Excel VBAHodnota je vlastnosť vo VBA, ktorá sa väčšinou používa pri metóde rozsahu na priradenie hodnoty konkrétnemu rozsahu. Je to vstavaný výraz vo VBA, napríklad ak použijeme rozsah („B3“). Value = 3 toto priradí bunka B3 hodnotu 3, nemusí sa nevyhnutne táto hodnota používať iba pri metóde rozsahu, môžeme ju použiť aj pri iných funkciách.Hneď na začiatku nášho učenia s

VBA FileSystemObject (FSO)

Excel VBA FileSystemObject (FSO)VBA FileSystemObject (FSO) funguje podobne ako FileDialog, ktorý slúži na získanie prístupu k ďalším súborom v počítači, na ktorom pracujeme. Tieto súbory môžeme tiež upravovať, čo znamená čítať alebo zapisovať do súboru. Pomocou FSO môžeme pristupovať k súborom, pracovať s nimi, upravovať súbory a priečinky. FSO je dôležitý nástroj API, ku

Časová funkcia VBA

Časová funkcia programu Excel VBAFunkcia VBA Time vracia aktuálny čas. Je tiež potrebné poznamenať, že táto funkcia v sebe nemá vôbec žiadne argumenty. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý si treba pamätať, je, že táto funkcia vracia aktuálny systémový čas. Pomocou tejto funkcie môžeme skutočne zistiť skutočný čas potrebný na dokončenie procesu v rade kódov.TIME je druh volatilnej funkcie, nemá

VBA Nahradiť reťazec

Excel VBA Nahradiť reťazecNahradiť je funkcia pracovného hárka aj funkcia VBA. Táto funkcia nám pomáha nahradiť konkrétne slovo z reťazca iným reťazcom. Funguje to podobne ako funkcia Náhradník vo VBA.Pri práci s hodnotami testovacích reťazcov alebo textových údajov je zrejmé, že je potrebné niečo nahradiť alebo nahradiť niečím iným, spojiť údaje dvoch buniek do jednej alebo rozdeliť údaje jednej bunky do viacerých vecí. To sú všetko bežné úlohy, ktoré de

VBA pri chybe Prejsť na 0

Excel VBA pri chybe Prejsť na 0VBA On Error GoTo 0 je vyhlásenie obsluhy chyby, ktoré sa používa na zakázanie povoleného obslužného programu chýb v procedúre. Nazýva sa to „zakázanie obsluhy chýb“.Spracovanie chýb v ktoromkoľvek z programovacích jazykov je hlavná trieda, ktorej musia všetci kódéri rozumieť. Programovací jazyk VBA ti

VBA náhodne

Náhodne prehlásenie vo VBAPríkaz VBA Randomize je jednoduchý jednorázový príkaz, ktorý pridáme pred aplikáciou funkcie RND. Pri každom opätovnom otvorení zošita príkaz Randomize poskytne funkcii RND nové počiatočné číslo v závislosti od systémového času počítača.Predtým, ako hovorím o príkaze Randomize, dovoľte mi predstaviť vám jednoduchú funkciu RND s VBA.Ako funkcia listu „RAND“ vygeneruje

VBA DatePart

Funkcia Excel VBA DatePartDatePart vo VBA slúži na identifikáciu časti dátumu pre daný dátum poskytnutý ako argument, dátumová časť môže byť buď dni alebo mesiace alebo rok alebo dokonca hodinové minúty a sekundy, syntax tejto funkcie sa veľmi objasňuje a je to nasledovné, Datepart (interval, dátum ako argument).SyntaxSyntax funkcie D

Výukový program VBA

Výukový program Excel VBA pre začiatočníkovAk ste vo VBA nováčikom a neviete o ňom nič, potom je to najlepší návod pre začiatočníkov, ako začať svoju cestu v makrách Excel VBA. Dobre, začnime cestu vašich tutoriálov VBA ešte dnes.VBA je Visual Basic for Applications je programovací jazyk Microsoft pre produkty spoločnosti Microsoft, ako sú Excel, Word a PowerPoint. Všetky programovania, kt

Kód VBA

Excel VBA kódVBA alebo tiež známy ako Visual Basic Applications je programovací jazyk pre program Excel a nielen Excel, ale pre väčšinu kancelárskych programov spoločnosti Microsoft. Sadu pokynov môžeme napísať do editora jazyka Visual Basic, ktorý za nás vykonáva určité úlohy, čo je vo VBA známe ako kód .V programe Excel nájde

VBA INSTRREV

Excel VBA INSTRREVFunkcia VBA INSTRREV , ako je skratka pre výraz „In String Reverse“ , vracia pozíciu prvého výskytu hľadaného reťazca (podreťazca) v inom reťazci, počnúc od konca reťazca (sprava doľava), z ktorého hľadáme prehľadávateľný reťazec.Funkcia INSTRREV začne hľadať reťazec, ktorý je možné vyhľadať, od konca reťazca, v ktorom ho musíme zistiť, ale počíta pozíciu od začiatku. Existuje ešte jedna funkcia INSTR vba (s

Prepínač Power BI

Prepnúť funkciu v Power BIVšetci vieme, aké dôležité sú logické funkcie v oblasti analýzy a interpretácie údajov. Keď hovoríme o logických funkciách, „IF“ je otcom všetkých logických funkcií, ktoré používame, ale len málokto z nás si uvedomuje, že v Power BI existuje alternatíva k podmienke IF. Áno, v Power BI máme alternatí

Témy Power BI

Ako vieme, power bi je veľmi dobrý vizualizačný nástroj a má rôzne typy nástrojov a mnoho nástrojov na mieru, vďaka ktorým je vizualizácia lepšia, podobne ako v prípade Power bi máme niektoré zabudované témy, kde je predvolenou témou svetlo, ale môžeme tiež vytvoriť náš vlastný zvyk vytvoril tému v power bi.Motívy v Power BIPráca s pr

VBA FileDialog

Súbor Excel VBA FileDialogV poli VBA fieldialog je vlastnosť, ktorá sa používa na reprezentáciu rôznych inštancií. V poli filedialog existujú štyri rôzne typy konštánt, ktoré sú známe ako msofiledialogfilepicker, ktorá sa používa na výber súboru z danej cesty, druhá je msofiledialogfolderpicker, ktorého názov naznačuje, že sa používa na výber. priečinok a tretí je msofiled

VBA LBound

Funkcia Excel VBA LBoundLBound vo VBA znamená „Lower Bound“, tj extrahuje najmenšie číslo poľa. Napríklad, ak pole hovorí „Dim ArrayCount (2 až 10) ako String“, potom pomocou funkcie LBound nájdeme najmenší počet dĺžok poľa, tj 2.Nižšie je uvedená syntax funkcie LBound. Je to veľmi jednoduché a ľahké, má to iba dva parametre.Lbound (názov poľa [, dimenzia]

Funkcia Excel vnorená, ak

Vnorená funkcia IF v programe ExcelV Exceli vnorené, ak funkcia znamená, že na testovanie viac ako jednej podmienky použijeme inú logickú alebo podmienenú funkciu s funkciou if, napríklad ak treba testovať dve podmienky, môžeme použiť logické funkcie AND alebo OR v závislosti od situácie, alebo môžeme použiť ďalšie podmienené funkcie ešte viac, ak je v jednej, ak.Príklady Nasledujúce prík

Grafy VBA

Excel VBA grafyGrafy možno vo VBA označiť ako objekty, podobne ako v pracovnom hárku môžeme grafy vkladať aj do VBA rovnakým spôsobom, najskôr vyberieme údaje a typ grafu, ktorý chceme pre out data, teraz existujú dva rôzne typy grafov, ktoré poskytujeme jeden je vložený graf, kde je graf na rovnakom liste s údajmi a ďalší je známy ako hárok s grafom, kde je graf na samostatnom hárku s údajmi.Pri analýze údajov sú viz

Priemer v Power BI

Priemerná funkcia v Power BINiektoré zo vzorcov v MS Excel sú priamo začlenené aj do Power BI, v skutočnosti existuje skupina vzorcov, ktoré sú úplne rovnaké v MS Excel aj Power BI. V tomto článku sa chystáme podrobne rozobrať jednu z agregačných funkcií v Power BI, tj. AVERAGE DAX Function.Čo robí funkcia A

Power BI Free vs Pro

Rozdiely medzi Power BI Free a ProV bezplatných verziách power bi má určité obmedzenia, ktoré je možné prekonať zakúpením profesionálnej verzie softvéru power bi, napríklad v bezplatných verziách údaje nemožno zdieľať s viacerými používateľmi a je ich možné zobraziť s rovnakým prihlásením, avšak v profesionálnej verzii. dáta je možné zdieľať s používa

Vytvorte koláčový graf v programe Excel

Ako vytvoriť koláčový graf v programe Excel?V programe Excel existujú rôzne druhy koláčových grafov, ktoré je možné použiť podľa požiadavky. Ďalej uvádzame príklady toho, ako sa naučiť vytvárať vynikajúce koláčové grafy.2D koláčový graf3D koláčový grafPie of PieBar of PieDonut PiePríklad # 1 - Vytvorte 2D koláčový grafV tomto príklade sa naučíme, ako vytvoriť 2D koláčový graf v programe Excel Túto šablónu Excel s ukážkami koláčového grafu si môžete stiahnuť tu - Šablóna Excel s ukážkami koláčového grafu Tu si vezmime údaje z potravinárskeho priemyslu, aby sme zistili, ktorý aromatický nápoj sa v

VBA LCase

Funkcia Excel VBA LCaseLCase je vstavaná funkcia vo vba, ktorá sa používa na prevod vstupného reťazca, ktorý je jej na malé písmená, vyžaduje jediný argument, ktorým je reťazec ako vstup a výstupom generovaným touto funkciou je reťazec, čo je potrebné zachovať Nezabúdajte, že táto funkcia prevádza všetky funkcie na malé písmená, nie iba na jednotlivé znaky.Určite ste vyskúšali rovnaký

Správy zdieľania Power BI

Zdieľanie zostáv Power BIExistujú rôzne spôsoby zdieľania správy v power bi, existuje základný spôsob zdieľania správy pomocou tlačidla zdieľania, ale existujú aj ďalšie metódy, ako napríklad použitie pracovného priestoru alebo zverejnenie správy na webe alebo vloženie do zdieľaného bodu. a bezpečné vloženie.Kone