Kategórie «Výukové programy pre Excel»

Porovnajte dátumy v programe Excel

Porovnanie dvoch dátumov v programe ExcelPorovnanie dvoch dátumov v programe Excel sa môže líšiť od jedného scenára k druhému, niekedy možno budeme musieť porovnať, či sa jeden dátum rovná druhému alebo nie, niekedy možno budeme musieť skontrolovať, či je jeden dátum nad určitým dátumom alebo pod určitým dátumom, a často môžeme prísť na základe testovania všetkých spomenutých kritérií, líši sa to od scenára k scenáru. Každého z nich uvidíme na praktických prík

Funkcia LN Excel

V aritmetike máme logaritmickú funkciu alebo funkciu LOG, ktorá je práve opačná od umocňovania, v programe Excel máme podobnú funkciu na výpočet logaritmu daného čísla a touto funkciou je funkcia LN v programe Excel, ktorá ako argument berie jedno číslo a dáva výsledok ako logaritmus.Funkcia LN v progra

Kontrolné nástroje v programe Excel

Nástroje na auditovanie vzorcov v programe ExcelAko všetci vieme, program MS Excel sa používa hlavne a je populárny pre svoje funkcie, vzorce a makrá. Čo však v prípade, že sa nám pri písaní vzorca objavuje problém alebo nie sme schopní v bunke dosiahnuť požadovaný výsledok, pretože sme funkciu nevytvorili správne. Preto MS Excel posky

Funkcia AND v programe Excel

Funkcia AND v programe ExcelFunkcia AND v programe Excel je kategorizovaná ako logická funkcia; vráti iba dve hodnoty, ktoré sú TRUE a FALSE. Toto AND v programe Excel testuje zadanú podmienku a vráti TRUE, ak sú podmienky splnené ako TRUE, inak vráti FALSE. Táto funkcia sa často používa s inými funkciami programu Excel. A v programe E

Skladaný stĺpcový graf programu Excel

Skladaný stĺpcový graf v programe ExcelSkladaný stĺpcový graf v programe Excel je stĺpcový graf, v ktorom sa na seba ukladá viac sérií údajov predstavujúcich rôzne kategórie, série, ktoré sa na seba nabaľujú, sú zvislé a porovnanie pre viaceré údajové rady je jednoduché, ale keďže počet údajových radov zvyšuje zvyšuje sa tiež zložitosť zastúpenia.5 hlavných častí skladaného stĺpcové

Zobraziť vzorec v programe Excel

Ako zobraziť vzorec v programe Excel?V programe Excel máme možnosť zobraziť tieto vzorce na štúdium vzťahu vzorca. K dispozícii je tiež klávesová skratka na zobrazenie vzorcov v programe Excel, ktorú preskúmame ďalej .. Podľa týchto pokynov nájdete túto možnosť v programe Excel. Túto šablónu Zobraziť vzorce Excel si môžete stiahnuť tu - Zobraziť šablónu Excel vzorcov Kliknite na kartu Vzorce, potom na položku Audit vzorcov a Zobraziť vzorceAkonáhle klikneme na tieto možnosti, namiesto hodnôt vzorca budú viditeľné všetky vzorce v hárku programu Excel.Ak znova kliknete na túto možnosť, progra

Šablóna databázy Excel

Šablóna databázy pre program ExcelV modernom svete máme dostatok softvéru na prácu s databázou. Po všetkom sofistikovanom softvéri sa konečná analýza vykoná iba s tabuľkami. Ak ste malý podnik a nemôžete si dovoliť moderný softvér, nemusíte sa ničoho obávať, pretože v samotnej tabuľke programu Excel môžeme vytvoriť databázu vašich obchodných údajov. Otázkou nakoniec je, ako môžeme

V programe Excel nulová

Null je typ chyby, ktorá sa vyskytuje v programe Excel, keď sú dva alebo viac odkazov na bunky poskytnuté vo vzorcoch nesprávne alebo je nesprávna poloha, do ktorej boli umiestnené, ak použijeme priestor vo vzorcoch medzi dvoma odkazmi na bunky, narazíme na chybu null, tam sú dva dôvody, prečo sa stretnúť s touto chybou, jedným je, ak sme použili nesprávny odkaz na rozsah, a ďalším, keď použijeme operátor pretínania, ktorým je znak medzery.V programe Excel nulováNU

Funkcia SIN Excel

Funkcia SIN Excel je zabudovaná trigonometrická funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na výpočet sínusovej hodnoty daného čísla alebo z hľadiska trigonometrie sínusová hodnota daného uhla, tu je uhol číslo v programe Excel a táto funkcia vyžaduje iba jeden argument čo je zadané číslo vstupu.Funkcia SIN v programe

Zjednotiť dátum v programe Excel

Na zreťazenie dátumu v Exceli s inými hodnotami môžeme použiť operátor & alebo tiež známy ako operátor zreťazenia alebo vstavaná funkcia zreťazenia v exceli, napríklad ak použijeme = ”ABC” & NOW (), výstup sa nám zobrazí ako ABC14 / 09 / 2019 ako výsledok a podobným spôsobom môžeme použiť funkciu zreťazenia.Ako spojiť dátum v programe Exc

Ako sčítať viac riadkov v programe Excel?

Ako súčet viacerých riadkov programu Excel?Na začiatku základov programu Excel sme sa všetci naučili spôsob sčítania čísel pomocou kalkulačky. Napríklad si pozrite nasledujúce údaje.Najprv sme použili základné vzorce programu Excel, ako je uvedené nižšie.Toto je spôsob kalkulačky, ktorý slúži na sčítanie čísel. Avšak videli sme, ako to preko

Funkcia TREND v programe Excel

Funkcia trendu v programe ExcelFunkcia trendu v programe Excel je štatistická funkcia, ktorá počíta lineárnu trendovú čiaru na základe danej lineárnej sady údajov. Vypočíta prediktívne hodnoty Y pre dané hodnoty poľa X a použije metódu najmenších štvorcov na základe daných dvoch dátových radov. Funkcia Trend v programe

Vložte dátum do programu Excel

Ako vložiť dátum do programu Excel?V programe Excel bude každý platný dátum uložený ako forma čísla. Jedna dôležitá vec, ktorú si musíte uvedomiť v programe Excel, je, že máme konečný dátum, ktorý je 31. december 1899. Každý dátum, ktorý vložíme do programu Excel, sa bude počítať od „1. januára 1900 (vrátane tohto dátum

Funkcia INT Excel (celé číslo)

Funkcia INT alebo Integer v programe Excel sa používa na vrátenie najbližšieho celého čísla daného čísla, táto funkcia sa používa, keď máme veľký počet množín údajov a každé údaje v inom formáte, povedzme vo floate, potom táto funkcia vráti celočíselnú časť čísla číslo, napríklad pre INT (5.4) bude mať výsledok ako 5.Funkcia INT

WEEKDAY Funkcia Excel

Deň v týždni je funkcia programu Excel, ktorá sa v programe Excel používa na výpočet daného dňa v týždni pre zadaný dátum. Táto funkcia berie dátum ako argument a návratový typ potom vráti celočíselný výsledok v rozsahu od 1 do 7, pretože v týždni je sedem dní , návratový typ je voliteľný argument, ktorý, ak nie je uvedený, považuje sa za predvolený 1, ktorý predstavuje nedeľu a 7 predstavuje sobotu, metóda na použitie tejto funkcie je = WEEKDAY (sériové číslo, návratová hodnota).WEEKDAY Funkcia v programe ExcelFunkcia Excel

Porovnajte dva zoznamy v programe Excel

Ako porovnať dva zoznamy v programe Excel? (6 najlepších metód)Ďalej je uvedených 6 rôznych metód, ktoré sa používajú na porovnanie dvoch zoznamov stĺpcov v programe Excel pre zhody a rozdiely.Metóda 1: Porovnanie dvoch zoznamov pomocou operátora rovnakého znamienkaMetóda 2: Priraďovanie údajov pomocou techniky rozdielu riadkovMetóda 3: Porovnanie rozdielu riadkov pomocou podmienky IFMetóda 4: Priraďte údaje, aj keď existuje rozdiel v riadkochMetóda 5: Zvýraznite všetky zodpovedajúce údaje pomocou podmieneného formátovaniaMetóda 6: Technika čiastočného porovnávaniaTeraz si podrobne rozoberieme k

Skryť vzorec v programe Excel

Ako skryť vzorce v programe Excel?Skrytie vzorcov v programe Excel je metóda, keď nechceme, aby sa vzorec zobrazoval na paneli vzorcov, keď klikneme na bunku, ktorá má v sebe vzorce, aby sme to mohli urobiť, môžeme bunky jednoducho naformátovať, začiarknuť skryté políčko a potom chrániť v pracovnom hárku, toto zabráni tomu, aby sa vzorec zobrazil na karte vzorcov, bude viditeľný iba výsledok vzorca.13 jednoduchých krokov

Dátové pruhy v programe Excel

Údajové pruhy v programe Excel sú typom možností podmieneného formátovania dostupným v programe Excel, ktoré sa používajú na zvýraznenie buniek alebo rozsahu údajov v pracovnom hárku na základe určitých podmienok. Na lepšie zviditeľnenie sa odporúča pruhy v stĺpci rozšíriť, údajové pruhy sú k dispozícii na karte podmieneného formátovania v aplikácii Excel v domovskej karte.Čo sú dátové pruhy v programe Exc

EDATE funkcia Excel

EDATE je funkcia dátumu a času v programe Excel, ktorá do dátumu pridáva daný počet mesiacov a poskytuje nám dátum v číselnom formáte dátumu. Argumentmi, ktoré táto funkcia berie, sú dátum a celé čísla, na začiatok dátum ako dátum a počet mesiacov sú celé čísla, ktoré ju majú pridať k danému dátumu začatia, výstupom vráteným touto funkciou je tiež hodnota dátumu, spôsob použitia tejto funkcie je = Edate (Dátum začiatku, Mesiace).Funkcia EDATE v programe ExcelFunkcia EDATE

TIME funkcia Excel

ČASOVÝ vzorec v programe ExcelČas je funkcia časového listu v programe Excel, ktorá sa používa na vytvorenie času z argumentov poskytnutých používateľom. Argumenty sú v nasledujúcom formáte, respektíve v hodinách, minútach a sekundách, rozsah pre zadanie v hodinách môže byť od 0 do 23 a pre minúty je to 0-59 a podobné pre sekundy a spôsob použitia tejto funkcie je nasledovný = Čas (hodiny, minúty, sekundy).VysvetlenieVzorec TIME akceptuj

Jedna tabuľka premenných údajov v programe Excel

Čo je tabuľka údajov s jednou premennou v programe Excel?Jedna premenná údajová tabuľka v programe Excel znamená zmenou jednej premennej spolu s viacerými možnosťami a získaním výsledkov pre viaceré scenáre.Ako vytvoriť tabuľku údajov s jednou premennou v programe Excel? (s príkladmi) Túto šablónu tabuľky s premennými údajmi tabuľky Excel si môžete stiahnuť tu - šablónu tabuľky Excel s premennými údajmi Príklad čBeriete si pôžičku Rs. 2, 50 000 na 2 roky. Diskutujete s pôži

Orezanie v programe Excel

Funkcia orezania v programe ExcelFunkcia orezania v programe Excel, ako už samotný názov napovedá, orezáva časť ľubovoľného reťazca. Prečo je to textová funkcia, funkcia tohto vzorca spočíva v tom, že odstráni akýkoľvek priestor v danom reťazci, ale neodstráni ju, ak existuje medzi dvoma slovami je jedna medzera, ale všetky ďalšie nechcené medzery sú odstránené.TRIM vzorec v programe Excel

Funkcia PV v programe Excel

PV je tiež známy ako súčasná hodnota a táto funkcia sa používa na výpočet súčasnej súčasnej hodnoty pre každú uskutočnenú investíciu a táto súčasná hodnota závisí od rýchlosti investície a počtu období platby s budúcou hodnotou ako vstupom. , táto funkcia je k dispozícii vo finančnej kategórii na karte vzorce v programe Excel.Funkcia PV v programe ExcelFunkcia

Max IF v programe Excel

Max je iná funkcia, ktorá sa používa na zistenie maximálnej hodnoty v danom rozsahu, zatiaľ čo ak je funkcia podmienenou funkciou, v maximálnej funkcii ak má rozsah prázdne bunky alebo logické hodnoty, funkcia tieto hodnoty preskočí, ale môžeme ich použiť Ak má príkaz na zobrazenie výsledku na základe kritérií, je metóda spoločného použitia funkcie MAX IF nasledovná = MAX (ak (kritériá, hodnota)).Max IF Formula v programe Exce

Paretov graf v programe Excel

Ako vytvoriť Paretov graf v programe Excel? (Krok za krokom) Tento Paretov graf v šablóne programu Excel si môžete stiahnuť tu - Paretov graf v šablóne programu Excel Krok 1 - Zhromaždite nespracované údaje vrátane kategórie (príčina problému) a ich počtuKrok 2 - Vypočítajte percento každej kategórie a ďalej vypočítajte kumulatívne percentoPercento sa vypočíta pomocou vzorca = (C3 / $ C $ 13) * 100, ktorý sa použije v ostatných bunkách.Kumulatívne percentoJe to metód

Skratka pre nový hárok programu Excel

Nové klávesové skratky pre hárok v programe ExcelKeď pracujete, možno budeme musieť rýchlo vložiť nový pracovný hárok, aby ste zadali niečo veľmi dôležité, takže v týchto prípadoch je dôležitá naša klávesová skratka, aby sme rýchlo vytvorili nový pracovný hárok. Môžeme zahrnúť všetky informácie alebo údaje do jedného samostatného hárka? Odpovede sú takmer 99,99% času iba „nie“

Klastrový stĺpcový graf v programe Excel

Klastrovaný stĺpcový graf v programe Excel je stĺpcový graf, ktorý predstavuje údaje prakticky vo zvislých stĺpcoch v sérii, hoci tieto grafy sa dajú veľmi ľahko vytvoriť, ale tieto grafy je tiež možné vizuálne dobre vidieť, ak existuje jedna kategória s viacerými radami na porovnanie, potom je ľahko viditeľný týmto grafom, ale s pribúdajúcimi kategóriami je veľmi zložité analyzovať údaje pomocou tohto grafu.Čo je to zoskupený stĺpcový graf

FREKVENCIA Funkcia Excel

FREKVENČNÁ funkcia v programe ExcelFunkcia FREQUENCY v programe Excel počíta, koľkokrát sa hodnoty údajov vyskytujú v danom rozsahu hodnôt. Vráti vertikálne pole čísel zodpovedajúce frekvencii každej hodnoty v rozsahu. Je to zabudovaná funkcia v programe Excel a je kategorizovaná ako štatistická funkcia.FREKVENČNÝ vzorec v

VLOOKUP pre text

PREHLIADKA s textomJedným zo základných kritérií pre prácu s funkciou VLOOKUP je hodnota „vyhľadania“, ktorá by mala byť rovnaká vo výslednej bunke aj v hlavnej údajovej tabuľke, ale niekedy aj napriek tomu, že vyhľadávaná hodnota vyzerá v každej bunke rovnako, nakoniec dostaneme chybovú hodnotu ako # N / A !. Je to tak preto, lebo

Histogramový vzorec

Histogram je typ grafického znázornenia v programe Excel a na jeho vytvorenie existujú rôzne metódy, ale namiesto použitia analytického nástroja alebo z kontingenčnej tabuľky môžeme vytvoriť aj histogram zo vzorcov a vzorce použité na jeho vytvorenie sú FREQUENCY a Countifs. vzorce spolu.Čo je histogramo

Rozdeľte vo vzorci Excel

Ako rozdeliť pomocou vzorcov programu Excel?Ďalej uvádzame niektoré z príkladov, prostredníctvom ktorých sa dozviete, ako používať vzorce na delenie čísel v programe Excel a na výpočet percent. Tu si môžete stiahnuť túto šablónu rozdelenia vzorcov Excel - Šablóna rozdelenia vzorcov Excel Príklad čMám údaje o študentoch triedy, ktorí sa nedávno zúčastnili výročnej skúšky. Mám meno a celkové skóre, ktoré na

Vypočítajte IRR v programe Excel

Výpočet IRR v programe ExcelIRR alebo vnútorná miera návratnosti sa používa na výpočet interného zisku pri niektorých investíciách do financií, IRR je zabudovaná funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na jej výpočet, a takisto ide o finančný vzorec, táto funkcia berie rozsah hodnôt ako vstup, pre ktorý musíme vypočítať vnútornú mieru návratnosti a odhadovanú hodnotu ako druhý vstup.IRR v exceli znamená Aj nternal R

Skratka programu Excel na úpravu bunky

Skratka pre bunky v ExceliÚpravy sú bežné, keď potrebujeme zmeniť veci v ktorejkoľvek z buniek, takže je nevyhnutné nechať si precvičiť klávesovú skratku pre túto konkrétnu úlohu. Často možno budeme musieť upraviť obsah bunky, často možno budeme musieť upraviť vzorec alebo ladiť vzorec, takže skratka je veľmi dôležitá. Ako nový študent je dôležité p

Funkcia produktu Excel

Produkt v programe ExcelFunkcia produktu Excel je zabudovaná matematická funkcia, ktorá sa používa na výpočet súčinu alebo násobenia daného počtu poskytnutého tejto funkcii ako argumenty, napríklad ak poskytneme tento vzorec argumenty ako 2 a 3 ako = PRODUKT (2,3) potom je zobrazený výsledok 6, táto funkcia znásobí všetky argumenty.Funkcia produktu v p

Symbol Delta v programe Excel

6 spôsobov vloženia symbolu Delta do programu ExcelV programe Excel máme niekoľko spôsobov, ako vložiť delta symbol. Teraz vám ukážeme všetky spôsoby vloženia symbolu delta v programe Excel.Vložte Delta z možnosti vloženiaVložte klávesovú skratku DeltaVložte Delta zmenou názvu písmaVložte Delta podľa vzorca CHARVložte Delta pomocou funkcie automatických opráv programu ExcelVlastné formátovanie čísel so symbolom DeltaTeraz si podrobne rozoberieme každú z metód na príklade. Túto šablónu Delta Symbol Excel si

PRAVÁ funkcia v programe Excel

PRAVÁ funkcia v programe ExcelPodobne ako funkcia Left v programe Excel, aj funkcia Right je tiež textová funkcia, ktorá sa používa na určenie počtu znakov od konca reťazca, ktorý je sprava zľava, napríklad ak túto funkciu použijeme ako = RIGHT („ANAND“ , 2) toto nám dá ND ako výsledok, z príkladu vidíme, že táto funkcia berie dva argumenty. PRAVÝ vzorec v programe

MESIAC funkcia Excel

Funkcia mesiac v programe Excel je funkcia dátumu, ktorá sa používa na zistenie mesiaca pre daný dátum vo formáte dátumu. Táto funkcia prevezme argument vo formáte dátumu a výsledok, ktorý sa nám zobrazí, je v celočíselnom formáte, hodnota, ktorú táto funkcia dáva. nás je v rozmedzí 1-12, pretože v roku je iba dvanásť mesiacov a spôsob použitia tejto funkcie je nasledovný = Mesiac (sériové číslo), argument poskytovaný tejto funkcii by mal byť v rozpoznateľnom formáte dátumu programu Excel .Funkcia MESIAC v programe ExcelFunkcia

Koncové odkazy v programe Excel

Ako prerušiť externé odkazy v programe Excel?V pracovnom hárku programu Excel existujú dve rôzne metódy prerušenia externých odkazov. Prvou metódou je kopírovanie a vkladanie ako hodnotová metóda, čo je veľmi jednoduché a druhá metóda je trochu iná, musíte prejsť na kartu DATA a kliknúť na položku Upraviť odkazy a nájdete možnosť prerušenia odkazu.2 rôzne metódy na prerušenie

Dolný index v programe Excel

Ako robiť predplatné v programe Excel?Dolný index v programe Excel je možnosť formátovania v našich údajoch, kde môžeme zmenšiť text a čísla, aby sme to mohli urobiť, musíme kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a na karte formátovanie buniek v sekcii písma skontrolovať možnosť dolného indexu, dolné indexy sa zobrazia nižšie zvyšok textu. Na vloženie dolného indexu do

REŽIM funkcia Excel

Funkcia MODE v programe ExcelFunkcia MODE je v programe Excel klasifikovaná ako štatistické funkcie. Z matematického hľadiska MODE vráti MODE pre dané množiny údajov. Režim v programe Excel vráti najčastejšie sa vyskytujúcu alebo opakujúcu sa hodnotu v poli alebo rozsahu údajov.REŽIM MODE v programe ExcelParametreVzorec MODE má nasledujúce parametre. tj číslo1 a [číslo

Naformátujte telefónne čísla v programe Excel

Ako formátovať telefónne čísla v programe Excel?Formátovanie telefónneho čísla v programe Excel znamená zmenu vzhľadu telefónneho čísla bez zmeny samotného čísla. Pomáha nám transformovať telefónne číslo, ktoré je ľahšie čitateľné a lepšie pochopiteľné.Existujú dva spôsoby formátovania telefónneho čísla v programe Excel:Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku.Na karte Stuha v programe Excel.Naučme sa

WORKDAY Funkcia Excel

Funkcia WORKDAY v programe Excel je dátumová funkcia, ktorá sa používa na výpočet pracovného času nasledujúceho po danom počte dní od dátumu začatia. Táto funkcia má voliteľný argument pre sviatky, ktoré, ak nie sú poskytnuté, automaticky považujú víkendy, ktoré sú sobotou a nedeľou za sviatky a počíta nadchádzajúci pracovný deň po danom počte dní, spôsob použitia tejto funkcie v programe Excel je nasledovný = WORKDAY (dátum začiatku, dni, sviatky), prvé dva argumenty sú povinné, argument pre sviatky je však voliteľný.Funkcia WORKDAY v programe ExcelFunkcia Workda

Zlúčiť tabuľky v programe Excel

Keď pracujeme v programe Excel, nie je isté, že údaje budú v jednom pracovnom hárku, môžu to byť aj vo viacerých pracovných hárkoch vo viacerých tabuľkách. Ak chceme tabuľky zlúčiť, môžeme to urobiť rôznymi spôsobmi, aby sme mohli mať údaje v jednom tabuľka a toto sa nazýva spájanie tabuliek v programe Excel, je to možné pomocou funkcií VLOOKUP alebo INDEX a MATCH.Zlúčiť tabuľky v programe ExcelN

Funkcia ROUNDUP v programe Excel

Čo robí funkcia ROUNDUP v programe Excel?Funkcia ROUNDUP v programe Excel je zabudovaná funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na výpočet zaokrúhlenej hodnoty čísla na jeho najvyšší stupeň, alebo inými slovami zaokrúhľuje číslo od nuly, takže ak je vstup poskytnutý tejto funkcii = ROUNDUP (0,40 , 1) ako výsledok dostaneme 0,4, táto funkcia bude mať dva argumenty, jeden bude číslo a ďalší bude počet číslic.SyntaxParametreAko je zrejmé zo s

Rozptyl vs štandardná odchýlka

Rozdiel medzi odchýlkou ​​a štandardnou odchýlkouRozptyl je metóda na vyhľadanie alebo získanie miery medzi premennými, ktoré sa navzájom líšia, zatiaľ čo štandardná odchýlka nám ukazuje, ako sa súbor údajov alebo premenné líšia od strednej alebo priemernej hodnoty zo súboru údajov.Rozptyl pomáha zistiť distri

Posúvače v programe Excel

V programe Excel sú dve posuvné lišty, jedna je zvislá, ktorá slúži na prezeranie údajov v programe Excel zhora a dole a ďalšia posuvná lišta je vodorovná posúvacia lišta, ktorá slúži na prezeranie údajov zľava doprava, môžeme skryť alebo odkryte posuvnú lištu z kategórie Možnosti na karte súbory, kde nájdeme rozšírenú kartu a možnosť skryť posuvné lišty.Posúvače v programe ExcelAk máte obro

Funkcia COMBIN v programe Excel

KOMBINOVAŤ v programe ExcelFunkcia COMBIN v programe Excel je tiež známa ako kombinovaná funkcia, ktorá sa používa na výpočet počtu možných kombinácií pre dve dané čísla. Táto funkcia má dva argumenty, jeden je zvolené číslo a číslo, napríklad ak je číslo 5 a zvolené číslo je 1 potom existuje celkom 5 kombinácií, takže dá 5 ako výsledok.SyntaxPoznámkaPomáha odvodiť také k

Prepínač v programe Excel (tlačidlo Možnosti)

Prepínače alebo tiež známe tlačidlá možností v programe Excel sa používajú na zaznamenanie vstupu používateľa v programe Excel, sú k dispozícii v sekcii vloženia na karte vývojára. Pre akékoľvek kritériá môže existovať viac prepínačov, ale je možné skontrolovať iba jedno tlačidlo namiesto viac možností, na vloženie prepínača musíme kliknúť na príkaz vložiť a potom ho môžeme nakresliť do ľubovoľnej bunky, ktorú chceme.Prepínač v programe ExcelPrepínač v programe Exce

ČISTÁ funkcia Excel

Clean Function in Excel je textová funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na čistenie textu znakmi, ktoré sa nevytlačia, keď použijeme možnosť tlače. Toto je tiež zabudovaná funkcia v programe Excel a na použitie tejto funkcie typ = CLEAN (v bunku a ako argument zadajte text, nezabudnite, že odstráni netlačiteľný znak.Funkcia CLEAN v prog

Percentuálny rozdiel v programe Excel

Ako vypočítať percentuálny rozdiel v programe Excel?Výpočet zmeny medzi rôznymi percentami v programe Excel je jednoduchý. Ďalej uvádzame príklady percentuálneho rozdielu. Túto šablónu Excel percentuálneho rozdielu si môžete stiahnuť tu - Šablóna Excel percentuálneho rozdielu Príklad č. 1 - Percento zvýšenia /

MIN v programe Excel

MIN v programe ExcelFunkcia MIN je zaradená do kategórie štatistických funkcií v programe Excel. Funkcia MIN Excel sa používa na zistenie minimálnej hodnoty z danej množiny údajov / polí. Vráti minimálnu hodnotu z danej množiny číselných hodnôt.Bude počítať čísla, ale bude ignorovať prázdne bunky, text, logické hodnoty TRUE a FALSE a textové hodnoty.Môže sa použiť na výpočet m

Excel vzorec nefunguje

6 hlavných dôvodov, prečo vzorec programu Excel nefunguje (s riešením)Dôvod č. 1 - bunky formátované ako textDôvod č. 2 - Náhodné stlačenie klávesov CTRL + `Dôvod č. 3 - Hodnoty sa líšia a výsledok sa líšiDôvod č. 4 - Neuvádzajte čísla do úvodzoviekDôvod č. 5 - Skontrolujte, či sú vzorce uvedené v úvodzovkáchDôvod č. 6 - Medzerník pred excelovým vzorcom

TERAZ funkcia v programe Excel

Teraz je funkcia dátumu excel, ktorá sa používa na zobrazenie súčasného systémového dátumu a času v excelovom hárku, táto funkcia neberie žiadne argumenty a poskytuje iba systémový dátum a čas v systéme, na ktorý sa funkcia používa, metódu použitie tejto funkcie je celkom jednoduché, je to nasledovné = NOW ().TERAZ funkcia v programe E

Prekladač Excel

Funkcia Excel TranslateExcel Translate je funkcia, ktorá pomáha prevádzať ľubovoľné vety alebo slová v jednom jazyku do druhého. Je k dispozícii na karte Recenzie v sekcii Jazyky, ale je potrebné mať na pamäti jednu dôležitú časť, že program Excel má svoje vlastné páry alebo jazyk na preklad, napríklad angličtinu do španielčiny alebo angličtinu do francúzštiny, existujú tri možnosti prekladu. k dispozícii, jeden je online

Vedecký zápis v programe Excel

Vedecká notácia programu ExcelVedecká notácia v programe Excel je špeciálny spôsob zápisu malých a veľkých čísel, ktorý nám pomáha porovnávať a používať ich pri výpočtoch.Ako formátovať vedeckú notáciu v programe Excel? (s príkladmi) Túto šablónu Excel pre vedecké notácie si môžete stiahnuť tu - Šablóna pre vedecké notácie Excel Príklad č. 1 - pre pozitívneho exponentaTeraz uvidím

Funkcia TAN Excel (dotyčnica)

Funkcia TAN Excel je vstavaná trigonometrická funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na výpočet kosínovej hodnoty daného čísla alebo z hľadiska trigonometrie kosínová hodnota daného uhla, tu je uhol číslo v programe Excel a táto funkcia vyžaduje iba jeden argument čo je zadané číslo vstupu.Funkcia TAN ExcelFunkci

Funkcia vyhľadávania v programe Excel

Funkcia Excel SEARCHFunkcia vyhľadávania v programe Excel je kategorizovaná pod textové alebo reťazcové funkcie, ale výstup vrátený touto funkciou je celé číslo, funkcia vyhľadávania nám poskytne pozíciu podreťazca v danom reťazci, keď dáme parameter polohy, z ktorej sa má vyhľadávať, takže tento vzorec zaberá tri argumenty, jeden je podreťazec, jeden je samotný reťazec a jeden je pozícia na začatie vyhľadávania.Funkcia SEARCH je textová funkcia

MALÁ funkcia v programe Excel

MALÁ funkcia v programe ExcelMicrosoft Excel SMALL Function je funkcia, ktorá je zodpovedná za vrátenie n-tej najmenšej hodnoty z dodanej množiny hodnôt. Inými slovami, môžeme povedať, že funkcia SMALL v programe Excel získava „n-té najmenšie“ hodnoty - napríklad najmenšiu hodnotu, druhú najmenšiu hodnotu, tretiu najmenšiu hodnotu atď. Funkcia SMALL v programe

Zbaliť text v programe Excel

Čo je to zalomenie textu v programe Excel?Zalomenie textu v programe Excel patrí do triedy „Formátovanie“ funkcie programu Excel, ktorá nerobí žiadne zmeny v hodnote bunky, ale iba mení spôsob zobrazenia vety v bunke. To znamená, že veta, ktorá je naformátovaná ako warp text, je vždy rovnaká ako veta, ktorá nie je naformátovaná ako zalomený text.Ako zalamovať text v pr

DATEVALUE Funkcia Excel

Funkcia DATEVALUE v programe ExcelFunkcia DATEVALUE v programe Excel sa používa na zobrazenie ktoréhokoľvek daného dátumu v absolútnom formáte programu Excel, táto funkcia prevezme argument vo forme textového dátumu, ktorý program Excel zvyčajne nepredstavuje ako dátum a prevedie ho do formátu, ktorý program Excel dokáže rozpoznať ako dátum, táto funkcia pomáha pri vytváraní daných dátumov v podobnom formáte dátumu pre výpočty a metóda na použitie tejto funkcie je = DATEVALUE (text dátumu).SyntaxArgumentydate_text: platný

ROUNDDOWN Funkcia Excel

Funkcia ROUNDDOWN v programe ExcelFunkcia ROUNDDOWN je zabudovaná funkcia v programe Microsoft Excel. Slúži na zaokrúhlenie daného čísla. Táto funkcia zaokrúhli dané číslo na najbližšie nízke číslo s daným číslom. Táto funkcia je prístupná po zadaní kľúčového slova = ROUNDDOWN (v ktorejkoľvek bunke.SyntaxFunkcia ROUNDDOWN má dv

CSV vs Excel

Rozdiel medzi CSV a ExcelCSV a Excel alebo xls sú dva rôzne typy prípon súborov, ktoré obidve obsahujú údaje. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že v hodnotách CSV alebo hodnotách oddelených čiarkami sú údaje v textovom formáte oddelené čiarkami, zatiaľ čo v exceloch alebo údajoch Xls sú v tabuľkový formát alebo hovoríme v riadkoch a stĺpcoch a v prípone súboru CSV neexistuje žiadne formátovanie údajov, zatiaľ čo v programe Excel môžeme údaje naformátovať podľa našej požiadavky.CSV a Excel sú dva formáty, ktoré sú vyvinu

Formátovanie v programe Excel

Formátovanie v programe Excel (2016, 2013 a 2010 a ďalšie)Formátovanie v programe Excel je elegantný trik v programe Excel, ktorý sa používa na zmenu vzhľadu údajov reprezentovaných v pracovnom hárku. Formátovanie je možné vykonať viacerými spôsobmi, napríklad formátovaním písma buniek alebo formátovaním tabuľky pomocou na domovskej karte je k dispozícii karta štýly a formát.Ako formátovať údaje v progra

Automatické prispôsobenie v programe Excel

Funkcia AutoFit v programe Excel je navrhnutá tak, aby automaticky zmenila veľkosť buniek v hárku tak, aby sa do nich zmestili údaje rôznych veľkostí bez toho, aby ste museli ručne meniť šírku stĺpca a výšku riadku. Funkcia Autofit nám pomáha usporiadať údaje / hodnotu v konkrétnom poradí, automatickú akciu pri zarovnaní, opraviť najdlhší reťazec / alfanumerické hodnoty do stĺpca / riadku so zmenenou veľkosťou automaticky.Top 5 metód na automatické prip

Zmiešané odkazy v programe Excel

Zmiešané referencie programu ExcelZmiešaná referencia v programe Excel je typ referencie na bunku, ktorá sa líši od ostatných dvoch absolútnych a relatívnych, pri zmiešanej referencii na bunku odkazujeme iba na stĺpec bunky alebo na riadok bunky, napríklad v bunke A1, ak chceme odkazovať iba na stĺpec Zmiešaný odkaz by bol $ A1, aby sme to dosiahli, musíme dvakrát stlačiť F4 na bunke.VysvetlenieZmiešané o

Ako priradiť údaje v programe Excel?

Rôzne metódy na porovnávanie údajov v programe ExcelExistuje niekoľko spôsobov, ako porovnávať údaje v programe Excel, ak sa chceme zhodovať s údajmi v rovnakom stĺpci, povedzme, že chceme skontrolovať duplicitu, môžeme použiť podmienené formátovanie z karty Domovská stránka alebo v opačnom prípade, ak sa chceme porovnávať s údajmi v dvoch alebo viacerých viac rôznych stĺpcov môžeme použiť podmienené funkcie ako if if.Metóda č. 1 - Použitie funkcie Vloo

Dátový model v programe Excel

Čo je údajový model v programe Excel?Dátový model v programe Excel je typ údajovej tabuľky, v ktorej máme dve alebo viac ako dve tabuľky vzájomné vzťahy prostredníctvom spoločného alebo viacerých údajových radov. V tabuľkách údajových modelov sa údaje z rôznych iných hárkov alebo zdrojov spájajú a vytvárajú jedinečný tabuľka, ktorá má prístup k údajom zo všetkých tabuliek.VysvetlenieUmožňuje integráciu údajov z

SPRÁVNE Excel funkcia

VLASTNÁ funkcia v programe ExcelNa správne zadanie veľkých písmen sa používa správna funkcia programu Excel. Správne veľké písmená znamenajú, že v prvom slove je prvý znak veľkým písmenom, zatiaľ čo ostatné znaky sú malými písmenami, napríklad v mene osoby, ktorú použijeme na vytvorenie tohto vzorca. v správnom prípade použite

Preškrtnutý text v programe Excel

Excel prečiarknutý textPrečiarknutý text v programe Excel znamená čiaru prechádzajúcu medzi textami v bunke programu Excel. K tomu môžeme použiť voľbu formátu ľubovoľnej bunky kliknutím pravým tlačidlom myši a povoliť možnosť alebo začiarkavacie políčko pre prečiarknutie, ktoré nakreslí čiaru do textu, existuje na to aj klávesová skratka, ktorá je CTRL + 5.6 rôznych metód na preškrtnutie t

Sprievodca grafom v programe Excel

Sprievodca grafom v programe ExcelSprievodca grafom v programe Excel je typ sprievodcu, ktorý každého používateľa prevedie alebo ho prevedie procesom krok za krokom, aby vložil graf do tabuľky programu Excel, bol k dispozícii v starších verziách programu Excel ako názov sprievodcu grafom a pre novšie verzie sme majú odporúčané možnosti grafov, pri ktorých nám program Excel sám odporúča výber rôznych typov grafov.Ako zostaviť graf pomocou

Cenová funkcia v programe Excel

Cenová funkcia v programe ExcelCenová funkcia v programe Excel je finančná funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na výpočet pôvodnej hodnoty alebo nominálnej hodnoty akcie za 100 dolárov, ak sa úroky platia pravidelne. Jedná sa o zabudovanú funkciu v programe Excel a na vyrovnanie slúži šesť argumentov. miera splatnosti h

Násobenie matice programu Excel

Čo je to násobenie matíc v programe Excel?V programe Excel máme zabudovanú funkciu na násobenie matíc a je to funkcia MMULT, ktorá vezme dve polia ako argument a vráti súčin dvoch polí, pretože obe polia by mali mať rovnaký počet riadkov a rovnaký počet stĺpcov.VysvetlenieNásobenie matíc je jednou z užitočných funkcií programu Excel, ktorý sa ponúka na vykonávanie matematických operácií. Pomáha získať produkt dvoch ma

KÓD Funkcia Excel

Funkcia CODE v programe ExcelKódová funkcia v programe Excel slúži na zistenie kódu znaku v reťazci, zistí kód prvého znaku iba vtedy, ak použijeme tento vzorec ako = Kód („Anand“) a = Kód („An“) dostaneme rovnaký výsledok ako 65 ako kód pre znak A je 65.SyntaxParametretext: Parameter text je iba povinný údaj funkcie CODE. Týmto parametrom môže by

SUMPRODUCT s viacerými kritériami

SUMPRODUCT s viacerými kritériami v programe ExcelSUMPRODUCT s viacerými kritériami v programe Excel pomáha pri porovnávaní rôznych polí s viacerými kritériami.Formát pre SUMPRODUCT s viacerými kritériami v programe Excel zostane rovnaký ako pre produktový vzorec Sum. Jediný rozdiel je v tom, že bude mať viacero kritérií pre viacero dvoch alebo viacerých rozsahov a následné sčítanie týchto produktov.Pri výpočte SUMPRODUCTU s v

Automatické dopĺňanie v programe Excel

Čo je Automatické dopĺňanie v programe Excel?Automatické dopĺňanie je funkcia v programe Excel, kde program Excel identifikuje sériu a automaticky vyplní údaje, keď presunieme údaje nadol, napríklad ak má bunka s hodnotou 1 a ďalšia bunka s hodnotou 2, keď vyberieme obidve bunky a presunieme bunky nadol. vizuálne znázorn

Inverzná matica v programe Excel

Excel inverzná maticaInverzná matica je definovaná ako prevrátená hodnota štvorcovej matice, ktorá je nesingulárnou alebo inverznou maticou (determinant sa nerovná nule). Je ťažké určiť inverznú hodnotu pre singulárnu maticu. Inverzná matica v programe Excel má rovnaký počet riadkov a stĺpcov ako pôvodná matica.Jedna zaujímavá vec na

Povrchový graf v programe Excel

Graf povrchu Excel (graf)Surface Chart je trojrozmerný excelový graf, ktorý vykresľuje údajové body v troch dimenziách. Vidíte druh mriežky povrchu, ktorý nám pomáha nájsť optimálnu kombináciu medzi dvoma druhmi údajových bodov. Typický povrchový graf sa skladá z troch premenných údajových bodov, nazvime ich „X, Y a Z“. Z týchto troch dostupných p

ŠTVRŤROČNÁ funkcia programu Excel

Funkcia QUARTILE v programe ExcelJe to jedna zo štatistických funkcií programu Excel. Tieto funkcie sa používajú na vyhľadanie rôznych kvartilov množiny údajov. Kvartil je iba kvantil. Existujú 3 kvartily, prvý kvartil (Q1) je stredné číslo medzi najmenšou hodnotou a strednou hodnotou súboru údajov. Druhý kvartil (Q2

Mriežky v programe Excel

Čo sú to mriežky v programe Excel?Mriežky sú malé čiary, ktoré sú tvorené bodkami na oddelenie buniek od seba v pracovnom hárku, čiary mriežky sú slabo neviditeľné a sú k dispozícii na karte rozloženia stránky. Je tu začiarkavacie políčko, ktoré je potrebné začiarknuť, aby sa mriežky aktivovali a deaktiváciou sa deaktivovali. mriežky.VysvetlenéPomáha vám

Znížte veľkosť súboru programu Excel

Ako zmenšiť veľkosť súboru programu Excel?Nižšie sú uvedené 4 spôsoby, ako zmenšiť veľkosť súboru zošita programu Excel.Uložiť súbor v binárnom formáteKonvertujte nepotrebné vzorce na hodnotyKomprimovať obrázokOdstraňuje sa medzipamäťPozrime sa podrobne na každú z metód -# 1 - Uloženie súboru v binárnom formáteVeľkosť súboru programu Excel by sa dala znížiť prevedením bežného formátu .xlsx na .xlsb, čo je binárny formát. Tým sa

Excel Skryť odkaz

Skryť odkaz v programe ExcelKeď sú údaje veľké alebo súhrnná tabuľka obsahuje rozbalenie súhrnu, zvolíme možnosť zoskupenia stĺpcov a riadkov, takže ak to budeme vyžadovať, môžeme veci rozbaliť alebo zbaliť, aby sme sa hlboko vyhrabali. V určitých prípadoch však nemôžeme zoskupiť riadky alebo stĺpce, skôr musíme tieto riadky a stĺpce skryť, takže táto úloha je pre bežných používateľov programu Excel často pravidelná, takže je veľmi dôležité udržiavať efektívny spôsob. V tomto článku si ukážeme, ako skryť riadky a stĺpc

Štruktúrované odkazy v programe Excel

Ako vytvoriť štruktúrované referencie v programe Excel?Štruktúrované referencie začínajú tabuľkami programu Excel. Hneď ako tabuľky vytvorené v programe Excel automaticky vytvoria štruktúrované odkazy pre vás.Teraz sa pozrite na obrázok nižšie.Krok 1: Dal som odkaz na bunku B3, namiesto toho, aby som odkaz zobrazoval ako B2, zobrazuje sa ako Table1 [@Sales]. Tu Table1 je názov t

Matematická funkcia v programe Excel

7 Matematické funkcie použité v programe MS Excel s príkladmiSUMPRIEMERAVERAGEIFCOUNTACOUNTIFMODOKRÚHLYPoďme si každú z nich podrobne rozobrať - Túto šablónu programu Matematické funkcie programu Excel si môžete stiahnuť tu - Šablóna programu Matematické funkcie programu Excel # 1 SUMAk chcete rýchlo sčítať hodnoty viacerých buniek, môžeme použiť SUM v exceli z kategórie matematiky.Napríklad sa pozrite na nasle

Polia VBA

Polia programu Excel VBAVšeobecne platí, že jedna premenná má obsahovať jednu hodnotu súčasne, ale ak chceme uložiť viac hodnôt do jednej premennej, potom je tento typ premennej známy ako premenná poľa, aby sme mohli použiť premennú poľa vo VBA, musíme deklarovať alebo definujeme ju ako prvú, môžeme definovať premennú poľa s jej dĺžkou alebo bez jej dĺžky.Predpokladajme, že ak máme úda

Opačné poradie programu Excel

Opačné poradie údajov programu ExcelOpačné poradie v programe Excel nie je nič iné ako preklopenie údajov, pri ktorých sa dolná hodnota zobrazuje zhora a najvyššia hodnota klesá.Napríklad sa pozrite na obrázok nižšie.Ako vidíme, dolná hodnota je hore v opačnom poradí a to isté platí aj pre najvyššiu hodnotu. Otázkou teda je, ako obr

PREHLIADKA so zápasom

Vzorec Vlookup funguje, iba ak sa pole tabuľky vo vzorci nezmení, ale ak je do tabuľky vložený nový stĺpec alebo je stĺpec vymazaný, vzorec dáva nesprávny výsledok alebo odráža chybu, aby vzorec bol bezchybný v v takýchto dynamických situáciách používame funkciu zhody na to, aby sme skutočne porovnali index údajov a vrátili skutočný výsledok.Kombinujte VLOOKUP s funkci

Oprava chýb VLOOKUP

Najlepšie 4 chyby vo VLOOKUPe a ako ich opraviť?VLOOKUP vám jednoducho nemôže dať chyby kvôli nesúladu údajov, vráti chyby.# N / A chyba#NÁZOV? Chyba#REF! Chyba#HODNOTA! Chyba Poďme si každú z chýb podrobne rozobrať na príklade - Túto opravu chýb v šablóne VLOOKUP Excel si môžete stiahnuť tu - Oprava chýb v šablóne VLOOKUP Excel # 1 Oprava # N / A chyby vo VLOOKUPTáto chyba zvyčajne nastáva z niektorého z mnohých dôvodov. # N / A znamená, že jednoducho n

Tlač titulov v programe Excel

Ako tlačiť tituly v programe Excel? (Krok za krokom)Keď tlačíme pracovný hárok programu Excel, nadpis sa nachádza na prvej stránke pracovného hárka, ale nie na iných, takže aby sme mohli tlačiť tituly na každej vytlačenej stránke, môžeme zvoliť možnosti tlače z nadpisov na karte rozloženia stránky, ktorá vytlačí tituly pre nás.Teraz mám obrovský list a mus

Popisná štatistika v programe Excel

Čo je popisná štatistika v programe Excel?Aby sme zhrnuli informácie dostupné v štatistikách, sú známe ako popisné štatistiky a v programe Excel tiež máme funkciu pre deskriptívnu štatistiku, tento vstavaný nástroj sa nachádza na karte údajov a potom v analýze údajov a nájdeme metódu popisnej štatistiky, táto technika nám poskytuje aj rôzne typy možností výstupu.Kroky na povolenie popisnej št

Štýly a formáty tabuliek Excel

Ako vytvoriť a formátovať štýly tabuľky v programe Excel?Ďalej uvádzame niekoľko príkladov na vytvorenie tabuľky programu Excel a formátovanie štýlov tabuľky. Tu si môžete stiahnuť túto šablónu štýlu tabuľky Excel - Šablóna tabuľky štýlu Excel Príklad č. 1 - Vytvorenie tabuľkyZačnime proces vytvorením tabuľky. Desať rokov mám jednoduchú tabuľku

NIE funkcia Excel

NIE Funkcia v programe ExcelNIE funkcia Excel je logická funkcia v programe Excel, ktorá sa nazýva aj funkcia negácie, neguje hodnotu vrátenú funkciou alebo hodnotu z inej logickej funkcie, jedná sa o vstavanú funkciu v programe Excel, ktorá má jediný argument, ktorým je logika čo môže byť vzorec alebo logická hodnota.SyntaxPovinný par

3D referencia v programe Excel

Čo je to 3D bunková referencia v programe Excel?Ako naznačuje názov, 3d odkaz znamená trojrozmerný odkaz. Znamená odkazovať na niečo konkrétne okrem bežného pohľadu. Je to silné odkazovanie, ktoré sa robí, keď máme viac údajov v rôznych pracovných hárkoch a niektoré spoločné údaje vo všetkých hárkoch. Ak máme robiť výpočty založe

IFERROR s VLOOKUP v programe Excel

IFERROR s VLOOKUP na zbavenie sa chýb #NAAko vieme, IFERROR je funkcia na spracovanie chýb a Vlookup je funkcia na vytváranie odkazov, tieto funkcie sa kombinujú a používajú tak, že keď program Vlookup zistí chybu pri hľadaní alebo porovnávaní údajov, vzorec musí vedieť, čo má robiť, keď dôjde k chybe, funkcia Vlookup je vnorené do funkcie iferror.Príklady Tento IFERROR

Formuláre Excel

Čo sú to formuláre Excel?Formulár v programe Excel je skrytá funkcia v programe Excel a nie je k dispozícii v páse s nástrojmi. Túto funkciu musíme pridať pomocou možnosti Panela s nástrojmi Rýchly prístup, ktorá je k dispozícii na karte SÚBOR. Formuláre Excel umožňujú prezerať, pridávať, upravovať a mazať po jednom zázname v horizontálnej orientácii, čo uľahčuje zadávanie údajov.Pred pridaním nástroja Excel Forms

Funkcia PPMT v programe Excel

Funkcia PPMT ExcelFunkcia PPMT v programe Excel je finančná funkcia, ktorá sa používa na výpočet platby za danú istinu a hodnota vrátená touto funkciou je celočíselná hodnota. Môžete napríklad použiť funkciu PPMT na získanie istiny splátky za prvé obdobie, posledné obdobie alebo akékoľvek obdobie medzi nimi.SyntaxVysvetlenieFunkcia

Externé odkazy v programe Excel

Čo sú externé odkazy v programe Excel?Externé odkazy sú tiež známe ako externé odkazy v programe Excel, keď v programe Excel použijeme akýkoľvek vzorec a odkazujeme na akýkoľvek iný zošit okrem zošita so vzorcom, potom je nový zošit, na ktorý sa odkazuje, externým odkazom na vzorec. Jednoduchými slovami

Hypertextová funkcia Excel

HYPERLINK v programe ExcelHypertextový odkaz funkcia Excel je vstavaná funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na vytváranie hypertextových odkazov na určitú bunku. Po vytvorení hypertextového odkazu presmeruje používateľa na konkrétnu webovú stránku alebo na dané miesto, hodnota v bunke nie je adresou URL, pretože vzorec hypertextového odkazu má dva argumenty, jeden je adresa URL a druhý je názov, ktorý poskytujeme adrese URL, alebo zobrazená hodnota.HYPERLINK Excel vzorecVys

Marimekkov graf v Exceli (Mekko)

Marimekkov graf je tiež známy ako mekko graf v programe Excel, tento graf je dvojrozmerná kombinácia 100% stohovaného stĺpca a 100% stohovaného stĺpcového grafu v programe Excel. Kreativita tohto grafu spočíva v tom, že má premenlivú šírku a výšku stĺpca, nejde o zabudovanú šablónu grafu v programe Excel, existujú však aj iné spôsoby, ako tento graf vytvoriť v programe Excel.Graf Excel MarimekkoPre vše

Skladaný graf v programe Excel

Skladaný graf v programe Excel (stĺpec, pruh a 100% skladaný)Skladaný graf v programe Excel sú tri typy, stohovaný stĺpcový graf, stohovaný stĺpcový graf a 100% stohovaný stĺpcový graf a 100% stohovaný stĺpcový graf, v stohovaných grafoch sú dátové rady naskladané jeden na druhého pre konkrétne osi, v stohovanom stĺpcovom grafe je rad sú stohované vertikálne, zatiaľ čo v pruhu sú série umiestnené horizontálne.V zásade existujú štyri možnosti n

Funkcia RANK v programe Excel

Funkcia Excel RANKVzorec Excel Rank sa používa na to, aby sme dostali poradie danej množiny údajov na základe množiny údajov, alebo môžeme povedať, že pri porovnaní ostatných čísel v množine údajov bola funkcia rank funkciou zabudovanou pre program Excel 2007 a staršie verzie, pre novšie verzie nad 2007 máme zabudovanú funkciu ako Rank.Avg a Rank.Eq.Rank Fu